Welkom by NG Vishoek se webtuiste
Volgende erediens 2015

Volgende erediens: Sondagoggend om 09:00 te 1 Kommetjieweg.

Lewendige videouitsending:Sondagoggend om 09:00.Ons bankbesonderhede kan HIER gekry word.

 
Gelukkig met ‘n rein hart
Charl Bredell

“Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.”
(Matteus 5:8)

Ek wonder hoeveel mense wil God regtig graag sien? Moontlik is baie mense nog bang om God regtig te sien? Of Hy is net so ver en vreemd en onbekend, dat hulle glad nie belangstel om Hom te sien nie? Of moet die vraag anders wees: hoekom is dit belangrik om God te wil sien?

Die Woord van God leer ons dat alles en almal is op pad na die hemel waar God alles vir alles sal wees (1 Korintiërs 15:28). Dit kom moontlik daarop neer dat ons eers in die lewe hierna, werklik sal sien wie God en hoe God is. Alles is onder weg na ‘n toestand of bestaanswyse of dimensie waar God se heerlikheid en teenwoordigheid alles sal oorheers. Nie almal is ewe opgewonde oor hierdie gedagte nie, waarom nie?
 
As dit voel of God Sy rug gedraai het
Willem Botha

Hoe gaan dit vandag met jou? As ek die vraag sou vra, wat sou jy sê? Dalk die ge-ykte "goed dankie?"

En as ek jou vra, "Waarvoor kan ek vir jou bid"? Wat sal jy dan sê? Nee, dit gaan nie altyd net goed nie. Ook nie met die kinders van die Here nie! Die afgelope week het twee mense my gekontak (Rippel luisteraars), wat op die oomblik in 'n drukgang in hulle lewens is, waarvoor hulle nie gevra het nie. Mense wat regtig pyn en hartseer en eensaamheid beleef.

 
Steek daardie generasiegapings oor

Stephan Joubert

George McGovern sê: “I’m fed up to the ears with old men dreaming up wars for young men to die in.” Van generasiegapings gepraat- dis eintlik ‘n nuwe ding. Die woord “teenager” verskyn eers in 1673 in ‘n Engelse leksikon, terwyl die idee van generasiegapings in die negentiende eeu opduik.


Die gaping tussen verskillende ouderdomsgroepe is drasties aan't krimp. Party kenners grens dit reeds af tot so min as twee-drie jaar onder jongmense. Moderne tegnologie is die oorsaak. In ‘n artikel op 9 Januarie 2010 in The New York Times onderskei Brad Stone generasiegapings tussen die Net Generation, wat in hul vroeë 20's is, en die i-generasie wat ‘n paar jaar jonger is.

 
Gemeentelike Gebedspunte

Versoeke vanaf Gemeente:

"Kan ons bid vir vrede en blydskap  sodat die mensdom God se goeie werke kan sien en Sy naam sal verheerlik op aarde."


Vanaf Kerk:

1) Here ons bely ons sonde teenoor U. Ons maak soveel verkeerde besluite. Vergewe ons asseblief ons oortredinge en help ons om in gehoorsaamheid aan U te lewe.

2) Vader, ons bid vir ons land en sy mense. Help ons asseblief en beskerm ons teen al die misdaad, terreur, korrupsie, magsbeheptheid, selfsug en hoogmoed. 
Vang jou stories vas
Francine van Niekerk

Stories is soos water – dit kan na plekke vloei waar geen feit van korrelsand sy lêplek sal kry nie. Dit bring lewe daar waar dit gaan lê.

Maar stories kan sommer ook net wegvloei en verdamp, langs erosieslote in die vergetelheid afloop. Daarom moet ons ons emmers en bekers en leivore inrig om ons stories op te vang en te stoor. Sodat ons dit uiteindelik weer kan laat vloei.
 Aangedryf deur Joomla!.