Welkom by NG Vishoek se webtuiste
Volgende erediens 2014

Volgende erediens:
Sondagoggend om 09:00 te 1 Kommetjieweg.

Lewendige videouitsending:Sondagoggend om 09:00.Ons bankbesonderhede kan HIER gekry word.

 
Gesinsdiens - as ons baklei
 
TAAL: Gawe Van God Of Afgod

Onlangs het daar weer eens ’n hewige debat oor Afrikaans losgebars. Daar is ondermeer die voortslepende debat oor Afrikaans in tersiêre instellings asook die verskuiwing van Afrikaans van SABC 2 na SABC 3, wat daartoe lei dat minder Afrikaanssprekendes toegang tot Afrikaans op televisie het. 

In die Rapport van 3 Augustus 2014 was daar ’n berig oor ’n Afrikaanse model, Anna Modler, wat deur die agent van ’n model-agentskap meegedeel is dat om te erken dat jy Afrikaans is, nie juis iets is waarop ’n mens trots behoort te wees nie en dat die model dit liefs nie in haar portefeulje moet noem nie. Hoe reageer ek as Christen op so iets? 

 
Elke Jesus-mens se tweede bekering!
Charl Bredell

“... en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry.” (Lukas 10:33b)

Ons het reeds op verskeie maniere beskrywe wat dit beteken om ‘n Jesus-mens te word. ‘n Jesus-mens leef God elke dag raak in die gewone dinge. ‘n Jesus-mens het die genadige belewenis dat vergifnis volledig in plek is op grond van Jesus se volmaakte offer aan die kruis. ‘n Jesus-mens se lewe word deur die Heilige Gees gevorm en beheer. En so kan daar nog baie beskrywings wees van hoe jy ‘n Jesus-mens word. Kom ons noem hierdie soort beskrywings dieeerste bekering wat plaasvind.

Maar nadat jy ‘n Jesus-mens geword het, wil die Gees van God in jou, van jou meer maak soos wat Jesus reeds in jou is. Kom ons noem hierdie vormingsproses deur die Gees die tweede bekering. Hierdie tweede bekering kan op baie maniere beskrywe word, soos heiligmaking, dissipelskap, meer en meer soos Jesus, geestelike groei, ensovoorts.
 
Hoop ons Lewensanker deur Adrio Konïg [resensie]
Marius Nel

Prof Adrio König was veertig jaar by Unisa betrokke om voornemende predikante op te lei en hy het geslagte só beïnvloed. En sedert sy aftrede skryf hy voltyds, as ’n mens kyk na die hoeveelheid boeke van hom wat verskyn.

In dié boek gaan dit om hoop, iets waaraan moderne mense so ’n groot behoefte het. Ons hoop op uitkoms in ons finansiële probleme. Ons hoop om meer geld te verdien, om genoeg te hê om mee af te tree, dat ons gesondheid sal hou en dat ons kinders suksesvol sal wees. En ons hoop dat die politieke skikking in Suid-Afrika voordele vir al die land se mense inhou.
 
Ek verwag Hom binnekort
Charl Bredell


“... Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie.” (2 Petrus 3:9b)"

Ons kan so maklik ongeduldig raak as dinge nie vinnig genoeg gebeur na ons sin nie. Of dalk voel ons soms net lui en traak-my-nie-agtig. Of ons stel maklik uit om iets klaar te kry, want môre is nog ‘n dag. Of ons kan sommer net nie omgee wat gebeur nie, net geen bekommernis oor die uitkoms van ‘n saak nie. Al hierdie moontlikhede, en dalk sommer nog ander minder positiewe uitkomste, kan vir ons persoonlike lewe geld, maar ongelukkig is dit ook baie keer waar binne die kerk ...
... en ons Here is glad nie so nie!!!
 
Wat Is Midrasj? (2#3)
Jasper van der Westhuizen

Hierdie is ʼn vertaling van die werk van James Jacob Prasch.

Tipologie en allegorie. Midrasj gebruik tipologie en allegorie om Skrif gedeeltes te illustreer en te verlig. Byvoorbeeld: Jesus is die Pasga Lam. Die simboliek van die Joodse Pasga illustreer die Bybelse leerstellings van versoening uitstekend maar nooit word die leerstellings van versoening gebaseer op simbolisme nie.
 
Word jy deur sonde verlei?
In 1970 het ’n bekende psigiater, dr. Karl Menninger, die boek, ‘Whatever Became Of Sin?’, geskryf.

Dit was nie ’n Christelike boek nie en hy was self ook nie ’n toegewyde Christen nie. Hy het bloot ’n wêreldwye probleem aangespreek soos hy dit waargeneem het. Die woord ‘sonde’ en dít wat die woord aangespreek en beskryf het, het feitlik uit mense se woordeskat verdwyn en die gevolge daarvan is vernietigend, het Menninger aangevoer.

Na aanleiding van sy ervaring met mense en hulle probleme, skryf hy dat hoewel ‘sonde’ uit ons woordeskat verdwyn het, ’n skuldgevoel steeds in ons hart en denke aangetref word. Hy het ’n oproep gedoen op die terugkeer van sondebekenning en die aanvaarding van verantwoordelikheid daarvan.

 
Gemeentelike Gebedspunte

GEBEDSVERSOEKE VIR DIE WEEK

Jakobus 4:7 “Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug” en 2 Petrus 3:9b “Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dal almal hulle moet bekeer.”

  1. Staan die bose teë deur aanbidding en eer aan God, jou voor Hom te verootmoedig, deur Sy Woord te verklaar, deur jou sonde voor God te bely en jou te bekeer daarvan, en bid ernstig vir die redding van sataniste en ander verlorenes, en vir die beskerming van God se kinders.
  2. Theuns en Magda Scheepers (sendelinge in Georgië) vra gebed vir die volgende volgens 1 Pet 5:6-10: a) nederigheid b) vertroue in Jesus, c) vasstaan in geloof en d) dat appél vir verblyfpermit sal slaag.
  3. Bid vir die jongmense wat Belydenis van geloof aflê dat hulle sal groei in die geloof.
 Aangedryf deur Joomla!.