Welkom by NG Vishoek se webtuiste
Volgende erediens 2014

Volgende erediens:
Sondagoggend om 08:30 te 1 Kommetjieweg.

Lewendige videouitsending:Sondagoggend om 08:30.Ons bankbesonderhede kan HIER gekry word.

 
Oproep tot "regstellende aksie"
 
Die lewensreis
Willem Botha

Al die slagspreuk gehoor? "Life is a journey - enjoy the ride." Die lewe is 'n reis - geniet die rit.

Ons is iewers heen op pad, met hierdie ding wat ons "lewe" noem. Maar, min van ons geniet die rit. Dink bietjie as jy op vakansie gaan Kaap toe. Begin die vakansie as jy in jou motor klim? Of as jy arriveer? Vir my is dit maklik om te antwoord ….. ek haat elke sentimeter van die pad om daar uit te kom.

Dit voel of ek elke breukdeel van 'n sekonde gestraf word. En dan, na hierdie straf rit, begin ek myself gate uit geniet.

 
Die Ware Betekenis van Kersfees
George Frideric Handel was teen 1741 ’n mislukking. Bankrot, in groot fisieke pyn en die slagoffer van sameswerings om sy loopbaan te saboteer, het die eens vername operakomponis ’n afskeidsoptrede vir April in Londen gereël.

Daardie somer het hy egter die ‘Messias’ gekomponeer, wat hom nie alleenlik weer op die voorgrond geplaas het nie, maar ook steeds deur sommige as die ‘samevatting van die Christelike geloof’ beskou word.

 
Is jou fokus op jou omstandighede of op God?
Elmarie van der Westhuizen

“Maar Gideon het vir die Engel gesê: “Ekskuus, Meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het: ‘Het die Here ons nie uit Egipte bevry nie?’ Nou het die Here ons in die steek gelaat: Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete.”
— Rigters 6:13

Dit het swaar gegaan met die Israeliete in Gideon se tyd. Die Amelekiete en Midianiete het hulle oorheers, hul oeste vernietig en hul lewende hawe doodgemaak. Gevolglik het die Israeliete verarm en verhonger. Teen hierdie agtergrond kom die Engel van die Here na Gideon met die opdrag om die Israeliete te red uit die hand van die Midianiete. Gideon wou seker maak dat Hy God se stem duidelik hoor, andersins kon dit ernstige gevolge vir hom en die Israeliete hê.
 
Gemeentelike Gebedspunte

GEBEDSVERSOEKE VIR DIE WEEK

Openbaring 2: 4-5  “Maar Ek het dit teen julle: julle het My nie meer so lief soos in

die begin nie.  Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het.  Bekeer julle en

doen weer wat julle in die begin gedoen het.  Anders, as julle julle nie bekeer nie,

kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat!”

Hemelse Vader, in Jesus se kosbare Naam vra ons:  Skyn U lig in ons harte en

openbaar elke area waar ons U nie meer so lief het soos in die begin nie.  Ons bely dit

as sonde voor U, Vader.  Ons het waarlik berou en draai terug na U.  Dankie vir Jesus se

offer aan die kruis en die vergifnis en versoening wat ons ontvang deur Sy bloed.  Amen.

 
Psalm 94 – U wat onreg straf, verskyn tog!
Chris van Wyk

Hierdie Psalm is bedoel as ‘n versekering en bemoediging vir die geloofsgemeenskap wat smag na reg en geregtigheid op aarde.  Die lerende inhoud en vloei daarvan in vier duidelike dele dui waarskynlik op ’n liturgiese preek–Psalm.  Die Psalm kan as volg opgedeel word:

  • Belydenis oor God se Regterskap as appèl dat Hy moet optree – vers 1–7;
  • Appèl op die onverstandiges en dwase – vers 8–11;
  • Bemoediging van dié wat op God se woord bly vertrou – vers 12–15;
  • Gebed dat God teen korrupte regters sal optree– vers 16–23.

 

 

 
Wat Is Midrasj? (3#3)
Jasper van der Westhuizen


Hierdie is ʼn vertaling van die werk van James Jacob Prasch.

Bybelse Literatuur genre.

Die Sendbriewe is kommentare op ander Skrifte, hulle vertel vir ons wat die ander Skrifte op ‘n baie praktiese vlak beteken. Dit is goed om die Sendbriewe as literatuur en geskiedenis te lees deur gebruik te maak van die historiese grammatika metodes. Maar daar is verskillende literatuur in die Bybel, verskillende literatuur genre, (skryfstyl, kuns voortbrengsels) wat God daarin geplaas het vir verskillende redes. Psalms‐ Hebreeuse digkuns, Openbaring -apokaliptiese literatuur.
 Aangedryf deur Joomla!.