Artikels oor ons Bedieninge

  • Loeriesfontein Uitreik 2015   Behoeftes vir ons span –  Finansiële borge- daar is persone wat dit nie kan bekostig nie. –  Koekies en beskuit Behoeftes vir Loeriesfontein –  Gevriesde sop (nie tamaties en pasta in ...
  • Buitelugbediening Buitelug Omgewingsorg Genesis 2:15 “Die Here het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas”. So is dit ook elke Christen en Gemeente se verantwoordelikheid ...
  • Gebedsgroep GebedsgroepDie intersessie groepie kom elke Maandagaand bymekaar om in te tree by die Vader vir sake wat op ons harte geplaas word. Die belangrikste Een teenwoordig is die Heilige Gees ...