Artikels oor ons Gemeente

  • Jong Volwassenes Byeenkomste Byeenkomste Die jong volwassenes is aktief betrokke by die jeugbediening. Hul tree op as jeugmentors by A2j asook kampfasiliteerdes tydens kampe en so begelei hul die jongmense in hul verhouding met ...
  • Jeugkampe Jeugkampe Vanuit A2j word daar gereeld interessante kampe gehou wat gefokus is op spesifieke temas.
  • Jubelklub Jubelklub Ons het die voorreg om op ‘n Donderdag by die plaaslike laerskool te jubel en juig saam met die kinders vir die Here met musiek, bewegings en lessies.  
  • Jou uitverkore plek in God se werk Ons het reeds die punt bereik dat niemand skuldig hoef te voel wat nie betrokke is nie; niemand hoef uit dwang of plig sy of haar deel te doen nie; ...
  • Die Kerk moet ruggraat he!   Skrifgesag nog belangrik vir lidmateMet die titel wil Jean Oosthuizen voorgee dat die NGK se konserwatiewe beleid die kerk se ondergang veroorsaak. Volgens hom is die verdeeldheid in ...
  • Wees daar vir mekaar! Nog baie langer gelede, in die eerste gemeentes waarvan ons in Handelinge lees, was daar uitdagings en geleenthede dat die werk in gemeentes tussen almal verdeel word. Die eerste dissipels ...
  • Die toekoms se soort Kerk   Kerkwees is wêreldwyd onder druk. Op 16 Januarie vanjaar het De Telegraaf, ’n groot Nederlandse koerant, ook berig dat ateïste vir die eerste keer gelowiges verbygroei het. 25% van die ...
  • Skadu’s van godsdienstige irrelevansieHoe meer die kerk teen dinge is wat die publieke oog vang, hoe groter aandag kry dit. Dit het die media lankal agtergekom; kerkmense nog nie. Daarom dat ...
  • Visfees 2015 Visfees 2015
  • Gaan Jy Kerk Toe Vir Jouself? Ontmoeting met die HereTerwyl ek eenkeer met vakansie was, het ek alleen kerk toe gegaan en in die tweede laaste ry gesit. Dit was nie ’n lewendige, vriendelike soort kerk ...