Bankbesonderhede

Rekeningnaam: NG Kerk Vishoek
Takkode: 548-809 (ABSA Vishoek)
Rekeningnommer: 3230140242
Tipe Rekening: Tjek
U kan ook hierdie kode gebruik indien u 'n donasie deur middel van Snapscan tegnologie direk vanaf u selfoon wil maak. 

Kliek HIER om meer van Snapscan te lees. 

Kontakbesonderhede

E-pos: kerkkantoor@ngvishoek.co.za
Tel: 021 782 3120 (08:00-13:00)