Omgeegroepe

As gevolg van die feit dat ons gemeente geografies oor ‘n gebied van meer as 100 vk. km. verspreid is en net ongeveer 20% van die inwoners binne ons gemeente grense Afrikaanssprekend is, het die gemeente bykans twintig jaar gelede van ‘n tradisionele wykstelsel na ‘n gemeente met omgeegroepe oorgeskakel, omdat dit ‘n baie meer praktiese bedieningsmodel sou wees.   Die Omgeegroep bediening is dus die basiese bedieningsmodel van ons gemeente.   Tans is daar sewentien omgeegroepe in die gemeente wat op ‘n weeklikse basis byeenkom.

Die fokus van die bediening is dat elke gemeentelid deel van ‘n omgeegroep sal wees waar ons aan God al die lof, eer en aanbidding bring, waar Jesus Christus die middelpunt is en waar ons onder leiding van die Heilige Gees mekaar in liefde dien en geestelik opbou tot ‘n ware liefdesgemeenskap.   Dat hierdie omgeegroepe geestelik sal groei en sal vermenigvuldig en deur die Gees gedring voortdurend sal uitreik na persone binne en buite die gemeente sodat die bediening as ‘n katalisator sal dien om die gemeente geestelik en in getalle te laat groei om sodoende God se koninkryk te bou en uit te brei.   Dit is ook die ideaal dat elke omgeegroep by ‘n projek in die gemeenskap betrokke sal raak om sodoende diens te lewer en Christus se liefde op hierdie wyse sigbaar en prakties uit te lewe.   Hierdie fokus van die bediening is dan ook daarop ingestel om ons gemeente se visie asook ons leuse  “Loof Hom, leef Hom en verkondig Hom” waarlik in ons lidmate se lewens en in die wêreld sigbaar te maak.