Erediens – 6 Desember 2020 (Formelediens)

09:00 – 10:00

1 Kommetjieweg, Vishoek

 

Met dankbaarheid teenoor die Here is ons dankbaar dat die getal Covid-19 infeksies besig is om af te neem. Die feit dat Suid-Afrika ook in vlak 1 van grendeltyd is maak dit vir ons moontlik om in-persoon eredienste weer te hervat. Ons sondagskool en jeugbediening (A2J) heropen ook op dieselfde dag. Ook hier sal streng protokol gevolg word.  Kategese en kleuterkerk begin ook weer op 8 November 2020.   Ons is saam met u opgewonde daaroor maar ons sal dit met verantwoordelikheid moet hanteer soos deur die protokol voorgeskryf. Ons aanlyn eredienste sal steeds een van ons kanale van bediening bly en sal om 9:00 regstreeks uitgesaai word op ons webwerf, skakel gerus daarop in. Die erediens word ook op beide Youtube en Facebook as videos gestoor waar u daarna na die tyd kan gaan kyk.

 

 

Indien u graag ʼn bespreking vir die erediens wil maak, vra ons u om die besprekingsvorm hieronder voor Vrydag, 20 November om 12:00, te voltooi.


Daar is tans 56 plekke beskikbaar.Besprekingsvorm

 1. Ek/Ons het nie tans uitermatige koors nie.
 2. Ek/Ons toon nie meer as een van die volgende simptome nie:
  • Hoes
  • Seer Keel
  • Lyfseer
  • Hoofpyn
  • Kortasem
 3. Ek/Ons was nie binne die afgelope 14 dae in kontak met iemand wat gediagnoseer is met COVID-19 nie.
 4. Ek/Ons gee toestemming dat my/ons inligting, soos wetlik verplig word, vir 30 dae gestoor word te NG Vishoek.
 5. Ek/Ons verstaan ek/ons sal nie by die kerkgebou ingelaat word indien ek/ons nie n masker dra en my/ons hande by die deur laat reinig nie.
Die spesifieke protokol soos by NG Vishoek word hier onder gelys.


NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE VOLGENDE PUNTE:

 • Die kerkgebou sal vooraf skoongemaak en gedisinfekteer word.
 • U naam sal op die bespreekte lys afgemerk word wanneer u arriveer.
 • Maskers moet ten alle tye gedra word.
 • Ons mag nie by dieselfde deur in- en uitgaan nie so daar sal duidelike tekens by en in die kerk wees om aan te dui waar die ingang is en waar die uitgange is.
 • Hou asseblief u afstand van ander gemeentelede wat ook wag om in te gaan (behalwe ‘n gesin wat bymekaar mag staan). Daar sal merkers op die trappies wees om daarmee te help.
 • U temperatuur sal geneem word om te verseker dat persone wie se koors te hoog is, nie toegelaat sal word om die kerkgebou binne te gaan nie.
 • Persone aan diens sal Sondag by die deur aan diens wees om u hande te saniteer as u inkom.
 • Geen pamflette soos Aankondigings mag uitgedeel word nie.
 • Onthou asseblief om ʼn afstand van ten minste 1,5m te handhaaf wanneer u gaan sit, behalwe as dit ʼn familie is wat saam bly.
 • Daar mag glad nie gesing word deur die gemeente tydens die erediens nie, maar daar sal wel voorsangers wees (formeel en informeel) wat ten minste drie meter van die gemeentelede moet wees.
 • Geen kollekte bordjies mag omgestuur word nie maar daar sal voorsiening gemaak word vir Snapscan, EFT of as u uitbeweeg sal daar ʼn houer beskikbaar wees vir u offergawe.
 • Wanneer ons uitbeweeg sal die verlangde 1.5 m afstand gehou moet word.
 • Kategese en A2j neem ook in aanvang saam met die eredienste op 18 Oktober. Die kategese kinders asook A2j gaan saam met hul ouers eers kerk toe en gaan ook deur die normale protokol, soos die ouers. A2j kan direk deur die kerk stap en deur die ingang by die kombuis na die saal beweeg. Die kategese kinders sal in die diens (soos altyd) wees totdat daat geleentheid vir hul gegee word om uit te beweeg na hul klas. Streng protokol sal ook by A2j en kategese geld wat maskers en sosiale distansiëring betref.