Engele, Satan en demone (deel 25 – finaal)

XII.     DIE STRAF VAN DIE DEMONE

Die straf van die demone kom in twee fases: die Millennium en die Ewige Bestel/Ewigheid.

 

A.        Die Millennium

Die eerste fase van straf vir demone begin gedurende die Millennium. Gedurende hierdie tyd sal hulle in ʼn plek van aanhouding wees. Dit is die punt van Jesaja 24:21-22 wat sê: (Isa 24:21  En in dié dag sal die HERE besoeking doen oor die leërskare van die hoogte in die hoogte en oor die konings van die aarde op die aarde; Isa 24:22  en hulle sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in ‘n kerker; maar ná baie dae sal daar op hulle ag gegee word.) Alle demone gaan gedurende die Millennium gevange gehou word en as sulkus sal daar dus geen demoniese aktiwiteit wees gedurende die Messiaanse Koningryk nie. Baie mense neem aan dat hulle saam met Satan in die Afgrond gevange gehou gaan word, maar dit is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Satan self sal in die Afgrond aangehou word gedurende die Messiaanse Koningryk. Die demone aan die ander kant, gaan nie saam met hom gevange gehou word nie, maar gaan verdeel word in twee groepe en aangehou word op twee verskillende plekke.

 

Die eerste groep demone gaan aangehou word in die land van Edom wat vandag die suidelike deel van Jordanië is. (Isa 34:13  En sy paleise word begroei met dorings, brandnekels en distels sal in sy vestings wees. En dit sal ‘n lêplek van jakkalse, ‘n verblyf vir die volstruise wees. Isa 34:14  En boskatte kom wildehonde teë, en veldduiwels ontmoet mekaar; ook woon die naggees daar in vrede en vind ‘n rusplek vir hom. Isa 34:15  Daar maak die pylslang sy nes en lê eiers en broei dit uit en koester haar kleintjies daar in die skaduwee; ook sal die kuikendiewe daar bymekaarkom, die een by die ander.) Vroeër in die Skrifgedeelte word dit die land van brandende pik en swael genoem en ons weet dat letterlike diere nie in sulke omstandighede kan leef nie. Ons weet ook van vroeer in die studie dat demone dikwels dieragtige eienskappe aanneem of dikwels as diere beskryf word.

 

Die tweede plek van aanhouding vir demone gaan die stad van Babilon in moderne Irak wees. En ja hulle is reeds besig om Babilon te herbou. (Isa 13:19 So sal dan Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Chaldeërs, wees soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het. Isa 13:21  Maar daar sal boskatte lê, en hulle huise sal vol uile wees; en volstruise sal daar hou, en veldduiwels daar rondspring. Isa 13:22  En wildehonde sal huil in sy kastele en jakkalse in die vreugdepaleise; en naby is sy tyd om te kom, en sy dae sal nie verskuif word nie. Rev 18:2  En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,)

 

Alle demone gaan in aanhouding wees gedurende die Millennium periode of in Edom (Suidelike Jordanië) of in Babilon in Irak. As gevolg van hierdie rede, gaan hierdie twee areas van die wêreld plekke van verlatenheid wees gedurende die hele Koningryk periode en sal lande wees van brandende pik en swael wat vir die hele 1000 jaar periode gaan brand. So terwyl die hele wêreld mooi gemaak gaan word en gaan blom soos ʼn roos, gaan hierdie twee areas verwoes en verlate wees. Geen mense gaan daar woon nie, slegs die demone wat daar gevange gehou gaan word. Daar gaan geen demoniese aktiwiteite van enige vorm wees nie, geen teistering, geen beïnvloeding vir die hele Koningryk periode nie. Watse sonde ook al gedurende hierdie periode gevind word sal wees as gevolg van die menslike natuur en nie as gevolg van demoniese aktiwiteite nie.

 

B.        Die Ewige Bestel/Ewigheid

Die tweede fase van die straf van demone is gedurende die ewigheid. Dit sal ook in twee fases kom.

 

Eerstens gaan elke demoon deur gelowiges geoordeel word by die Groot Wit Troon Oordeel. In Korintiërs se Paulus dat gelowiges eendag engele sal oordeel. Hy het nie bedoel goeie engele nie, want goeie engele sondig nie en het nie nodig om geoordeel word nie, maar gevalle engele. (1Co 6:3  Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?) So die engele wat geoordeel gaan word, is gevalle engele of demone. By die Groot Wit Troon Oordeel sal alle demone geoordeel word om hulle individuele graad van straf te bepaal, want daar is grade van boosheid onder demone. Nie almal van hulle het dieselfde graad van boosheid nie, so daar sal grade van straf wees vir demone en daardie graad van straf gaan deur gelowiges bepaal word.

 

Na die Groot Wit Troon Oordeel kom die tweede fase, dit is, hulle gaan in die poel van vuur gewerp word waar hulle die ewigheid gaan spandeer. (Mat 8:29  En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig? Mat 25:41  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Mat 25:46  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.) Dit is die finale straf vir die demone.

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 24)

XI.      DIE TOEKOMSTIGE AKTIWITEITE VAN DEMONE

Vroeër in die studie het ons die historiese en teenwoordige aktiwiteite van demone bespreek, maar nou gaan ons kyk na hulle toekomstige aktiwiteite en daar is twee hoof kategorië van toekomstige aktiwiteite.

 

A.        Die Kerk

Die eerste het betrekking op die Kerk. Gedurende die laaste dae, sal demone valse doktrine versprei om die groot afvalligheid te weeg te bring. Hierdie is al reeds vervul in hierdie eeu; die meerderheid van die sigbare Kerk vandag het reeds afvallig geword. Hierdie was reeds voorspel as toekomstige demoniese aktiwiteite in 1 Timoteus 4:1-3 (1Ti 4:1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang 1Ti 4:2  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, 1Ti 4:3  wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.)

 

B.        Die Groot Verdrukking

Die tweede is die Groot Verdrukking. Daar gaan buitengewone demoniese aktiwiteite gedurende hierdie periode wees soos dit was in die dae van die Evangelies. Daar gaan ten minste vier spesifieke aktiwiteite wees wat deur demone beoefen gaan word gedurende die groot verdrukking.

 

1.         Demoniese Inval

Daar gaan twee demoniese invalle gedurende hierdie periode wees. Die eerste gaan wees om die mens te pynig tot kort voor die dood vir vyf maande lank. (Rev 9:4  En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. Rev 9:5  En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek. Rev 9:6  En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug.)

 

Die tweede inval word gelei deur vier hoof demone wat tans gebind is by die Eufraat Rivier in Irak en hulle doel sal wees om een derde van die mensdom uit te wis. (Rev 9:14  en dié het aan die sesde engel met die basuin gesê: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Rev 9:15  Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak.) n Totaal van twee honderd miljoen demone gaan los gemaak word vanuit die afgrond om deur hierdie vier demone gelei te word gedurende die tweede demoniese inval. (Rev 9:16 En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor.)

 

2.         Duiwel Aanbidding

Die tweede spesifieke aktiwiteit is die feit dat gedurende die Groot Verdrukking, die mens sal begin om duiwels te aanbid op ʼn skaal nog nooit voorheen gesien in die geskiedenis van die mens nie. (Rev 9:20  En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. Rev 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie.)

 

3.         Demoniese Inperking

Die derde spesifieke demoniese aktiwiteit gedurende die Groot Verdrukking is dat hulle tesame met Satan uit hulle huidige woning, die atmosferiese hemel (Satan se derde woning), gewerp sal word. Hulle sal daar uitgewerp word en ingeperk word tot die aarde gedurende die tweede helfte van die Groot Verdrukking. (Rev 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; Rev 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.) Hierdie verduidelik waarom daar so n groot toename in demoniese aktiwiteite gedurende die Groot Verdrukking gaan wees.

 

4.        Die Slag van Armageddon

Vierdens gaan demone help om die nasies bymekaar te maak vir die finale oorlog, die slag van Armageddon. (Rev 16:13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Rev 16:14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.)

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 23)

IX.      DEMONIESE BEHEER

Die volgende gedeelte handel oor demoniese beheer. Soms word dit genoem demoniese besit, maar in hierdie studies sal daarna verwys word na demoniese beheer vir redes wat later verduidelik sal word. Die gedeelte gaan in ses dele verdeel word.

 

A.        Die Definisie van Demoniese Beheer

Om tot ʼn duidelike definisie te kom, moet ʼn mens eers handel met die sleutel woord en dan die sleutel uitrukking.

 

1.         Die Sleutel Woord

Die sleutel woord is “daimonizomai”, wat beteken “om gedemoniseerd te wees”. Dit beteken “om van binne beheer te word deur ʼn demoon”. Dit is die woord wat gereeld vertaal word as; “om deur ʼn demoon besit te word”. Die probleem met hierdie vertaling is dat die Griekse woord vir “besit”, nooit gebruik word in verband met demone nie. Die woord wat sonder uitsondering gebruik word, is die woord “daimonizomai”, of om soos reeds aangedui, van binne deur ʼn demoon beheer te word. Eerder as om die woord te definieer of te vertaal as demoniese besit wat eienaarskap impliseer, sou dit wyser wees om dit te vertaal as demoniese beheer. Hierdie woord word onder andere gevind in die oorspronklike Griekse teks van die volgende verse: (Mat 4:24  En die gerug aangaande Hom is versprei oor die hele Sírië; en hulle het na Hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes; en Hy het hulle gesond gemaak. Mar 1:32  En toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na Hom gebring almal wat ongesteld en van duiwels besete was. Luk 8:36  En die wat ooggetuies was, het ook aan hulle vertel hoe die besetene genees is. Joh 10:21  Ander het gesê: Hierdie woorde is nie van ‘n besetene nie; ‘n duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie.)

 

2.        Die Sleutel Uitdrukking

Die sleutel uitdrukking wat dieselfde beteken as die woord “daimonizomai”, alhoewel die woord self nie gebruik word nie, is “om ʼn demoon te hê”. Die sleutel uitdrukking beklemtoon inwoning. Die klem op die sleutel woord is op beheer terwyl die klem op die sleutel uitdrukking op inwoning in dat met demoniese beheer, woon die demoon binne die betrokke persoon. Die sleutel uitdrukking word gevind in: (Mat 11:18  Want Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê: Hy het ‘n duiwel. Luk 7:33  Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê: Hy het ‘n duiwel. Joh 7:20  Die skare antwoord en sê: U is van die duiwel besete; wie wil U om die lewe bring? (hier is die Afrikaanse vertaling nie heeltemal korrek nie, dieselfde vers in Engels lees soos volg: Joh 7:20 The multitude answered, Thou hast a demon: who seeketh to kill thee?) Act 8:7  Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met ‘n groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword.)

 

3.        Die Definisie

Deur die sleutel woord en die sleutel frase te kombineer, kan ons ʼn spesifieke definisie formuleer. Dus, by spreke van geofisiese kan ons se dat demoniese beheer behels ʼn demoon wat in ʼn persoon woon en direkte beheer oor daardie persoon uitoefen met ʼn sekere mate van geestelike versteuring of fisiese ontwrigting van die liggaam. Hierdie geofisiese neem in ag beide die sleutel woord en die sleutel uitdrukking. ʼn Goeie voorbeeld hiervan vind ons in: (Mat 12:43  En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Mat 12:44  Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Mat 12:45  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose geslag.) In Markus 5:1-20 vind ons ʼn voorbeeld van die gevolg van demoniese beheer, in beide fisiese en geestelike aspekte daarvan.

 

4.        Onderskeidings

Om ʼn beter prentjie te kry oor wat demoniese beheer alles behels, moet daar ʼn duidelike onderskeid getref word tussen demoniese beheer en twee ander demoniese aktiwiteite.

 

a.         Demoniese Teistering: Hierdie aktiwiteit is wanneer ʼn demoon iemand van buite teister en ʼn voorbeeld daarvan vind ons in: (Rom 15:22  Daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom. 1Th 2:18  Daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as een maal; maar die Satan het ons verhinder.) Hier word daar gepraat van die duiwel wat die planne of werk van ʼn gelowige in die wiele ry of probeer ry. In hierdie geval was dit Paulus. Dit is demoniese teistering.

 

b.         Demoniese Invloed: Hierdie aktiwiteit moet nie met demoniese beheer verwar word nie. Ons vind ʼn voorbeeld hiervan in: (Mat 16:21  Van toe af het Jesus begin om sy dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word. Mat 16:22  Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie! Mat 16:23  Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.) Nadat Jesus gesê het dat Hy dood sou gaan, het Petrus gesê dit mag nie gebeur nie. Jesus se toe vir Petrus, “Gaan weg agter My, Satan!” Natuurlik wou Satan verhoed dat Jesus aan die kruis sou sterf en het Petrus beïnvloed om Jesus te probeer ompraat om dit nie te doen nie. Petrus was dus op daardie oomblik onder demoniese beheer.

 

Ons sien dus hier dat beide demoniese teistering en demoniese invloed, anders as demoniese beheer, van buite die persoon plaasvind, terwyl demoniese beheer van binne ʼn persoon plaasvind.

 

5.         Kan ʼn Gelowige Gedemoniseerd Wees?

In lig van die geofisiese, kan ʼn demoon ʼn gelowige beheer? Normaalweg is die vraag, “Kan ʼn gelowige deur ʼn demoon besit (besete) word?” Soos voorheen uitgewys, die woord besit of besete is nie ʼn baie goeie woord om te gebruik nie, aangesien die Griekse teks nooit die terme gebruik nie. Indien met besit of besete, “eienaarskap” bedoel word, dan is die antwoord nee. ʼn Gelowige kan nooit deur ʼn demoon in die sin van eienaarskap besit word nie. Volgens 1 Korintiërs 6:20, (1Co 6:20  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.) is die gelowige deur Christus vrygekoop en kan dus nooit aan Satan behoort nie, maar net aan Christus. Maar die Bybelse gebruik van die woord beteken “beheer van binne”, so as die vraag is, “Kan ʼn gelowige van binne deur ʼn demoon beheer word?” Dan is die antwoord, ja hy kan! Daar is twee Skrifgedeeltes wat dit vir ons duidelik maak. (Act 5:1 Maar ‘n sekere man met die naam van Ananías het saam met sy vrou Saffíra ‘n eiendom verkoop, Act 5:2  en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en ‘n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Act 5:3  Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Act 5:4  As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.) Hier vra Petrus “waarom het die Satan jou hart vervul” en hy gebruik dieselfde Griekse woord wat Paulus gebruik in Efesiërs 5:18 wanneer hy praat van om deur die Gees vervul te wees. (Eph 5:18  Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.) Net soos om met die Gees vervul te wees beteken om deur die Gees beheer te word, net so beteken om met die Satan vervul te wees ook om deur hom beheer te word. Die Heilige Gees beheer die gelowige van binne en so moet die Satan dan ook die gelowige van binne beheer want dieselfde Griekse woord word gebruik. Die Bybel leer dus dat ʼn gelowige deur ʼn demoon van binne beheer kan word.

 

ʼn Tweede Skrifgedeelte wat hierdie punt bespreek is: (Eph 4:27  en gee aan die duiwel geen plek nie.) Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik is strandhoof of “beachhead”. Wanneer ʼn leër ʼn ander land vanaf die see binneval, stuur dit eers ʼn mag uit om ʼn strandhoof te stig en te beheer. Hierdie strandhoof is binne vyandelike grondgebied. Wanneer dit gedoen is, kan versterkings ingestuur word terwyl die soldate in die strandhoof dekkings vuur verskap vir die versterkings om te land. ʼn Strandhoof is dus ʼn area van beheer binne vyandelike grondgebied. ʼn Gelowige kan dus van binne deur ʼn demoon beheer word deur middel van ʼn “strandhoof”. Die onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges is nie dat gelowiges nie deur ʼn demoon beheer kan word nie en ʼn ongelowige kan. Die verskil is eerder die mate van beheer wat kan plaasvind. ʼn Ongelowige kan totaal beheer word terwyl ʼn gelowige slegs gedeeltelik beheer kan word, nooit totaal nie. Die algemene teenkanting teen hierdie seining is: “Hoe kan ʼn demoon en die Heilige Gees in dieselfde liggaam woon?” Meeste gelowiges besef dat hulle nog steeds ʼn sondige natuur het. Die Heilige Gees leef saam met die gelowige se sondige natuur en beide is van binne. Die punt is, die gelowige het twee nature, die ou sondige natuur en die nuwe skepping natuur. Die Heilige Gees woon in die nuwe skepping natuur en nie in die ou sondige natuur nie, terwyl die demoon in die ou sondige natuur woon. Die feit dat daar twee nature binne die gelowige bestaan, wys vir ons waarom dit vir die Heilige Gees moontlik is om met ʼn demoon in dieselfde liggaam te kan saamwoon. Laastens, by wyse van definisie, demoniese beheer kan herhaal word. (Mat 12:43  En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Mat 12:44  Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Mat 12:45  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Luk 11:24  Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. Luk 11:25  En hy kom en vind dit uitgevee en versierd. Luk 11:26  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste.)

 

B. Die Simptome van Demoniese Beheer

Hoe kan ʼn mens bepaal of iemand onder demoniese beheer van binne is of nie? Ten einde ʼn balans in perspektief te behou, voor ons na die simptome van demoniese beheer gaan kyk, moet daar eers gesê word: hierdie simptome, in en op sigself is nie bewys dat daar ʼn demoon in iemand teenwoordig is nie aangesien daar baie ander oorsake vir soortgelyke simptome kan wees. Net omdat ʼn persoon een of meer van hierdie simptome het, is dus nie klinkklare bewys dat die persoon ʼn demoon het nie. Daar moet ʼn totaliteit van simptome teenwoordig wees om die moontlikheid van demoniese beheer te kan bewys. Hierdie balans moet altyd gehandhaaf word sodat daar nie oorboord gegaan word na die een of ander kant nie. Die een uiterste beweer daar is geen demone vandag nie terwyl die ander uiterste demone vir alles blameer en agter elke bos uitskop. Beide uiterstes moet vermy word. Altesaam is daar dertien simptome van demoniese beheer.

 

1.         Fisiese Siekte

 

Een van die simptome is fisiese siekte. (Mat 9:32  En terwyl hulle weggaan, bring die mense ʼn stom man wat van die duiwel besete was, na Hom toe. Mat 9:33  En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. En die skare het hulle verwonder en gesê: So iets is nog nooit in Israel gesien nie!) Nie alle siektes word deur demone veroorsaak nie. ( Act 5:16  En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaargekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en hulle is almal genees.) Hierdie Skrifgedeelte maak ʼn duidelike onderskeid tussen mense met demone en mense wat net gewoonweg siek was.

 

2.         Geestelike Versteurdheid

ʼn Tweede simptoom is geestelike versteurdheid. (Mat 17:15  Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar; want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water.) Weereens, nie alle geestelike versteurdheid word deur demone veroorsaak nie. Daniel 4:1-37 beskryf ʼn geval van geestelike versteurdheid wat nie deur demone veroorsaak is nie.

 

3.         Diep Depressie

Hierdie is soos ʼn donker wolk van depressie. Meeste mense ondervind normale periodes van depressie. As iemand byvoorbeeld bankrot gespeel het, of ʼn geliefde verloor het ens. Hierdie dinge op sigself, bewys nie demoniese beheer nie. Maar in die geval waar iemand aan depressie ly as gevolg van demoniese beheer, kan dit aangevoel word. Jy kan in ʼn kamer instap en dadelik aanvoel dat daar ʼn donker wolk van depressie oor die kamer hang, dit is die simptoom wat hier van gepraat word.

 

4.        Selfverwyt

Demone hou daarvan om vir mense te lieg en hulle te maak glo dat alles hulle skuld is en sodoende die persoon se gebrek aan selfbeeld te beklemtoon.

 

5.         Selfmoord

Demone probeer soms om die persoon binne wie hulle bly te vermoor en selfmoord kan sodoende dan ook ʼn sistoom van demoniese beheer wees. Iemand wat verskeie pogings tot selfmoord probeer het, kan deur ʼn demoon beheer word, maar op sigself is dit nie ʼn bewys van demoniese beheer nie.

 

6.        Passiwiteit

Passiwiteit kan ook ʼn simptoom van demoniese beheer wees. Iemand wat konstant in ʼn staat van passiwiteit leef, wat blyk of die persoon deur niks of niemand rondom hom of haar geaffekteer of beïnvloed word nie, kan heel moontlik deur ʼn demoon beheer word.

 

7.         Immoraliteit

Demone is onreine geeste. Hulle word gekenmerk deur onreinheid en hulle dryf diegene wat hulle beheer tot dade van immoraliteit en onreinheid.

 

8.        Bitterheid

ʼn Konstante gesindheid van bitterheid teenoor alles en almal, teenoor God, die wêreld ens. Kan ʼn simptoom van demoniese beheer wees.

 

9.        Dwelm Misbruik

Dwelm misbruik en passiwiteit gaan hand aan hand. Hou maar iemand dop wat onder die invloed van dwelms is, so ʼn persoon is weinig bewus van wat rondom hom aangaan. Hierdie is dan ook ʼn moontlike simptoom van demoniese beheer.

10.      Psigiese Krag

Wanneer ʼn persoon psigiese krag het of blyk dat hy of sy weet wat gaan gebeur, is ook ʼn simptoom van demoniese beheer.

 

11.       Dierlike Tendense

Hierdie mense toon dierlike gedrag in baie van die dinge wat hulle doen. Dit is ook ʼn simptoom van demoniese beheer.

 

12.       Ongemak Wanneer Uit Die Bybel Gelees Word

Demone hou nie daarvan om na die Woord van God te luister nie. Dit neig om hulle weg te dryf en ongemaklik te maak. Wanneer iemand kalm is en skielik ongemaklik begin raak wanneer daar uit die Bybel gelees word, kan dit ʼn aanduiding van demoniese beheer wees.

 

13.       Meervoudige Persoonlikhede

Die dertiende simptoom is meervoudige persoonlikhede. Demone het ʼn manier om die persoonlikhede van ander persone aan te neem. Dikwels is daar meer as een demoon wat in ʼn persoon met meervoudige persoonlikhede woon. Op een stadium praat die een demoon en op ʼn ander stadium ʼn ander en sodoende het dit skielike verandering in persoonlikheid tot gevolg.

 

Hierdie is dan dertien simptome van demoniese beheer, maar nie noodwendig al die simptome nie. Weereens moet daar gewaarsku word dat mens nie nou bewapen met hierdie inligting ewe skielik ʼn “demoon inspekteer” word en aanneem dat mense onder demoniese beheer is net omdat hulle ʼn paar van hierdie simptome manifesteer nie. Daar is ook ander oorsake vir hierdie selfde simptome. Slegs as daar ʼn menigte of ʼn totaliteit van hierdie simptome deur ʼn persoon gemanifesteer word, kan ʼn mens tot die gevolgtrekking kom dat so ʼn persoon onder demoniese beheer is. ʼn Goeie voorbeeld van ʼn persoon met ʼn verskeidenheid van hierdie simptome, is die besetene van Gedera waarvan in Markus 5:1-20 gepraat word. Markus verwys na agt spesifieke simptome: demoniese inwoning (v2), buitengewone fisiese krag (v3), aanvalle van woede (v4-5), ʼn gesplete persoonlikheid (v6-7), ʼn weerstand teen geestelike dinge (v7), oormatige sensitiwiteit en aanvoeling (v7), verandering van stemtoon (v9), en okkulte oordrag (v13) soos die demone van die persoon na die trop varke oor beweeg. Ons sien dus dit was nie as gevolg van een of twee van die simptome nie maar ʼn menigte daarvan dat dit bevestig kon word dat die man onder demoniese invloed was.

 

C.        Die Oorsake Van Demoniese Beheer

Wat veroorsaak dat sekere mense demone het wat in hulle woon? Uit die verskillende Skrifgedeeltes waar demoniese aktiwiteite beskryf word, is dit moontlik om af te lei dat daar vier moontlike oorsake daarvoor is.

 

1.         Oorerwing

Een van die oorsake is oorerwing. Hierdie was waar onder die Wet van Moses aangesien Israel ʼn verbond’s volk was. (Exo 34:6  En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; Exo 34:7  wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.) Moses leer hier dat God die sondes van die vaders besoek aan die kinders tot die derde en vierde geslag. Maar is dit enige sonde of praat Moses hier van ʼn baie spesifieke sonde? Kom ons kyk wat se die Bybel. (Exo 20:3  Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Exo 20:4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Exo 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;) En soos ons reeds in hierdie studie gesien het, ander gode is niks anders as demone nie. So die aanbidding en verafgoding van demone/ander gode is die sonde wat oorgedra word aan die kinders tot die derde en vierde geslag. Enige vorm van die okkulte is afgode diens want dit behels die verering van ander gode in plaas van die ware God.

 

Die goeie nuus is dat nie van toepassing is op die gelowige van vandag nie aangesien ons nie onder die wet van Moses is nie, maar deur Christus vrygekoop. Daar is wel sogenaamde “Christelike organisasies” wat ʼn groot storie hiervan maak en alles en almal loop en verlos van gebondenheid. Dit is nie Bybels nie, hierdie was net waar, betreffende Israel aangesien hulle in ʼn verbonds verhouding tot God gestaan het. Dit het ook nie betrekking gehad op heidense nasies nie. Wanneer ons Christus aanvaar as ons saligmaker, word ons totaal verlos van alle sonde.

 

Geestelike probleem kan maklik opgepos word wanneer daar voldoen word aan geestelike beginsels van die Wet van Moses. Dan sal daar geen nodigheid wees om die Wet te probeer verduidelik asof dit vandag nog van toepassing is nie. Die Wet van Moses het nie vandag nie en ook nooit in die verlede toepassing gehad op die heidense volke nie en dit sluit ons in, ons is NIE Israel nie. Mense moet hierdie absurde idee wat gebaseer is op “replacement theology” uit hulle koppe uit kry, want dit veroorsaak verwarring en lui tot dwaalleer. Dit het geen Bybelse gronde nie. Geen verbond is ooit met die kerk gesluit nie. Ons word deelgenote aan sekere verbonde wanneer ons gered word as gevolg van die “inenting in die olyfboom”, maar die verbonde behoort nog steeds aan die kerk nie. Dit behoort aan die fisiese “Israel” nageslag van Abraham (Rom 9 – lees dit sorgvuldig en aandagtig)

 

Mense bid dikwels op die manier wat hulle geleer is en volg soms die nuutste “modes” soos “binding the spirits”. Aangesien die Heilige Gees nie Sy eie Woord weerspreek nie, word mense wat bid teen “generational sins” nie deur die Gees gelei nie. Wanneer mense deur die Heilige Gees gelei word sal hulle optree in ooreenstemming met die Woord van God. Al die gebede van die Apostels en die beginsels van die Nuwe Testament, terwyl daar gehandel was met die sondes in verskeie gelowiges se lewens, maak nooit melding van gebed om die bande van oorerwing te verbreek nie. Mense vat ʼn beginsel uit die Wet wat op Israel van toepassing was en pas dit toe op gelowiges vandag. Deur dit te doen devalueer hulle dit wat die bloed van Christus aan die kruis vermag het, ʼn daad wat algehele en onmiddellike verlossing van alle bande met die sonde bring. Die korrekte manier om sonde in die gelowige se lewe te hanteer is die manier wat ons vind in Romeine 6; ons moet erken dat ons sondige natuur en die “ou persoon/ou ek” saam met Christus gekruisig is, die oomblik toe ons geglo het en sodoende is alle bande met die sonde verbreek. Nou moet ons die besluit maak dat ons liggame nie as instrumente van sonde gebruik sal word nie. Dit is die Nuwe Testament patroon, die een wat ons moet volg.

 

2.         Eksperimentering/Proefneming

Die tweede oorsaak is die van eksperimentering. Sommige mense eksperimenteer met okkultiese dinge en die resultaat is dat hulle onder demoniese beheer kom. (1Co 10:14  Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. 1Co 10:15  Ek spreek soos met verstandige mense; oordeel self wat ek sê: 1Co 10:16  die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? 1Co 10:17  Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. 1Co 10:18  Let op Israel na die vlees: het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie? 1Co 10:19  Wat sê ek dan? Dat ‘n afgod iets is, of dat ‘n afgodsoffer iets is? 1Co 10:20  Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. 1Co 10:21  Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. 1Co 10:22  Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as Hy?) God verbied enige kontak met die okkulte wêreld en hierdie verbod moet streng nagekom word. Wanneer mense begin eksperimenteer met die dinge van die okkulte wêreld, wat op sigself natuurlik onder demoniese beheer is, dan stel jy jouself bloot daaraan om self onder demoniese beheer te kom. Dit het al in die verlede gebeur en gebeur nog steeds vandag.

 

3.         Oordrag

Die derde manier is oordrag deur kontak met die okkulte. Selfs al het ʼn persoon nog nooit die okkulte self beoefen nie, kan blote kontak deur middel van waarneming of teenwoordigheid demoniese oordrag tot gevolg hê, en as gevolg van hierdie oordrag is daar demoniese beheer. (Mar 5:13  En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat; en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop—daar was omtrent twee duisend—het van die krans af in die see gestorm en in die see verdrink.)

 

4.        Onbelyde Sonde

Die vierde manier is onbelyde sonde. Dit kan gesien word uit die konteks van Efesiërs 4:27 (Eph 4:27  en gee aan die duiwel geen plek nie.) Volgens hierdie vers is dit moontlik vir die gelowige om onder demoniese beheer van binne te wees. Hier word die gelowige gewaarsku om die duiwel nie die geleentheid te gee om ʼn strandhoof (vastrapplek) in sy lewe te kry nie, want dit is altyd ʼn gebied van beheer binne vyandelike gebied. Die konteks van hierdie vers is die van onbelyde sonde en die implikasie is dat sommige onder demoniese beheer gekom het as gevolg van demoniese beheer.

 

D.        Die Toets vir Demoniese Beheer

Soos voorheen genoem, kan ʼn mens sekere gevolgtrekkinge maak van die kombinasie van simptome wat bespreek is. Nietemin is daar ook addisionele aspekte betrokke by die toets van geeste, aangesien ʼn kombinasie van die simptome alleen nie bewys dat demoniese beheer uitgeoefen word nie. 1 Johannes 4:1 leer vir ons dat gelowiges die geeste moet toets. (1Jn 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.) Daar is sekere toetse wat uitgevoer kan word om te bevestig of ʼn gees van God of van die duiwel is naamlik:

 

1.         Die Toets van die Inkarnasie/Vleeswording

Die eerste toets is die toets van vleeswording. (1Jn 4:2  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; ʼn 4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Die vraag wat gevra moet word is, het die Messias in die vlees gekom? Wat dit beteken is, het God ʼn mens geword in die persoon van Jesus van Nasaret? ʼn Demoon sal die vleeswording ontken. ʼn Negatiewe antwoord kan dan impliseer dat daar ʼn demoon betrokke is.

 

2.         Die Toets van die Heerskappy/Koningskap van die Messias

(1Co 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.) Die vraag wat dan gevra moet word, is; is Jesus die Messias Koning? En in hierdie geval beteken dit nie net enige koning nie, maar koning in die sin van Jehovah van die Ou Testament? Indien daar ʼn ontkenning van Jesus se Koningskap is, kan daar vermoed word dat ʼn demoon betrokke is.

 

3.         Die Toets van die Bloed van die Messias

(1Jn 5:6  Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. 1Jn 5:7  Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;) Indien ʼn persoon negatief reageer op die blote noem van die bloed van die Messias, kan dit ook dui op ʼn demoniese probleem. Hierdie is drie toetse wat uitgevoer kan word om die geeste te toets. Die ontkenning van die Inkarnasie, die ontkenning van die Koningskap van Jesus en ʼn reaksie teenoor die bloed van die Messias. Hierdie toetse moet net uitgevoer word indien daar ʼn sterk vermoede is dat demoniese beheer uitgevoer word, anders sal die toetse nie werk nie. En self wanneer ʼn persoon ʼn demoon het, kan dit wees dat die demoon op daardie stadium ʼn lae profiel handhaaf. Dit maak dit baie moeilik aangesien die demoon steeds daar is, maar homself net nie op daardie oomblik manifesteer nie en dit is dan die persoon hom/haar self wat op daardie stadium in beheer is. Indien die toetse op so ʼn stadium uitgevoer word, sal die persoon die toetse heel moontlik slaag. In so ʼn geval moet daar gewag word tot dat die demoon in beheer is, soos bepaal deur die simptome wat voorheen genoem is, voordat die toetse uitgevoer word. Sou die persoon dan die toetse druip, is dit ʼn goeie aanduiding dat ʼn demoon in beheer is.

 

E.        Die Genesing van Demoniese Beheer

Wat moet gedoen word om iemand te genees van demoniese beheer? Hier gaan ons vinnig vyf dinge noem wat later op uitgebry gaan word wanneer ons praat oor demonisme en die gelowige.

 

1.         Die Ongelowige

Die eerste genesings metode vir demoniese beheer aangaande die ongelowige, is vir die ongelowige om Jesus as sy Verlosser en Salig maker te aanvaar.

 

2.         Die Gelowige

Die tweede genesings metode het betrekking op die gelowige en dit is die belydenis van sonde. Sommige mense/gelowiges, kom onder demoniese beheer as gevolg van onbelyde sonde.

 

Die derde manier van genesing is ʼn gebed van afswering. Sover dit die oorerflikheid van demoniese beheer voor bekering betref, sulke beheer word vir eens en vir altyd verbreek wanneer ʼn persoon tot bekering kom en bevry word van die gesag van Satan. In so ʼn geval is ʼn gebed van afswering nie nodig nie. ʼn Gebed van afswering is net nodig in situasies waar ʼn gelowige terug geval het in die wêreld en betrokke geraak het by okkultisme waarna hy/sy dan onder ʼn sekere element van demoniese beheer gekom het. In terme van alle ander sondes wat gelowiges doen, moet hulle daardie sondes bely om herstel te word tot die gemeenskap van gelowiges en afswering van enige vorm van beheer vorm deel van so ʼn belydenis.

 

ʼn Vierde vorm van genesing is die verwydering en vernietiging van alle okkultiese voorwerpe, soos ons sien in Handelinge 19:19. (Act 19:19  en verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaargebring en voor almal verbrand; en hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftig duisend silwerstukke was.) As iemand enige okkultiese voorwerpe in sy huis het soos byvoorbeeld Ouija borde, moet dit verwyder word.

 

Die vyfde metode is weerstand, weerstaan die duiwel en hy sal van jou weg vlug.

 

F.        Die Uitdryf van Duiwels/Demone

Die beste genesing vir demoniese beheer is uitdrywing en hier is drie punte waarna ons gaan kyk.

 

1.         Voorbeelde van Uitdrywing

Die feit dat demone uit mense uitgedryf kan word, word baie duidelik in die Bybel geleer. Die eerste voorbeeld is Jesus Homself. In die Evangelie van Markus alleen lees ons van verskeie kere waar Jesus duiwels uitgedryf het: Mark 1:23-27, 32-34, 39; 3:11-12; 5:1-20; 7:25-

30; 9:17-29.

 

Die tweede voorbeeld is die van die Twaalf Apostels. (Mat 10:1 En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Mar 3:14  En Hy het twaalf aangestel, sodat hulle saam met Hom kon wees en Hy hulle kon uitstuur om te preek Mar 3:15  en mag te hê om siektes te genees en die duiwels uit te dryf.)

 

Derdens, behalwe die Twaalf Apostels, het ander dissipels soos die sewentig ook demone uitgedryf. (Luk 10:17  En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam.

 

Vierdens is daar rekord in die Evangelies van ander gelowiges wat nie die heeltyd vir Jesus op sy reise deur die land gevolg het nie, het ook duiwels uitgedryf. (Mar 9:38  Toe antwoord Johannes Hom en sê: Meester, ons het iemand gesien wat in u Naam duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie; en ons het hom belet, omdat hy ons nie volg nie. Mar 9:39  Maar Jesus sê: Moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat ‘n krag in my Naam sal doen en gou van My sal kan kwaadspreek nie;) In die boek van Handeling sien ons Petrus: (Act 5:15  sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. Act 5:16  En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaargekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en hulle is almal genees.), Pillipus (Act 8:6  En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Act 8:7  Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met ‘n groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword.) en Paulus (Act 16:16  En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom ‘n slavin met ‘n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Act 16:17  Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Act 16:18  En dit het sy baie dae lank gedoen; maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê: Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan.) het ook duiwels uitgedryf. Uit hierdie voorbeelde sien ons dus hard en duidelik dat mense wel met duiwels besete kan wees en dat hierdie duiwels uitgedryf kan word.

2.         Die Metodes van Uitdrywing

 

Wat is die metodes van uitdrywing? Altesaam is daar vyf maniere waarop duiwels uitgedryf kan word.

 

Die eerste manier is in die naam van Jesus Christus. (Luk 10:17  En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam.

 

Tweedens is deur die krag van die Heilige Gees. ʼn Mens moet nooit die fout begaan om demone in jou eie naam te probeer uitdryf nie, maar in die naam van Christus en ook nie deur eie krag nie maar deur die krag van die Heilige Gees. (Mat 12:28  Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom.)

 

Derdens moet dit gedoen word deur ʼn eenvoudige woord en dit is met ʼn bevel. (Mat 8:16  En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak, Mar 5:8  Want Hy het vir hom gesê: Onreine gees, gaan uit die man uit!) Daar is geen nodigheid om deur lang uitgerekte rituele te gaan nie, dit het geen Bybelse gronde nie. Dit is genoeg om ʼn duiwel of demoon te beveel met ʼn eenvoudige woord en daardie woord is, “Gaan uit in die naam van Jesus Christus”.

 

Vierdens moet dit deur geloof gedoen word. Die gelowige moet glo dat hy die gesag en krag deur Jesus Christus het om dit te doen. (Mat 17:18  Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Mat 17:19  Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Mat 17:20  En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.)

 

Vyfdens is daar sekere tipes demone wat nie net uit beveel kan word nie, veral demone wat menses stom maak. In die geval van stom demone is die metode gebed. Die demoon moet deur gebed uitgedryf word. (Mar 9:29  En Hy sê vir hulle: Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie.) So terwyl sommige demone uit beveel kan word in die naam van Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees, met die Woord, op gronde van geloof, kan ander net uitgedryf word deur middel van die gebede van gelowiges.

 

3.         Uitdrywing met Betrekking tot Ongelowiges en Gelowiges

Soos vroeër uitgewys, beide ongelowiges en gelowiges kan deur demone beheer word. So wat is die verskil tussen die gelowige en ongelowige wanneer dit kom by die uitdrywing van demone?

 

a.         Die Ongelowige: Die ongelowige het hoegenaamd geen geestelike gesag nie. In die geval van ʼn ongelowige, moet iemand wat ʼn gelowige is die duiwel uit dryf deur hom uit te beveel in die naam van Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees en op grond van geloof en in sekere gevalle, soos reeds gesien, moet die demoon uitgedryf word deur middel van gebed.

 

b.         Gelowiges: Die verskil tussen die gelowige en die ongelowige is die feit dat die ongelowige totaal en al deur ʼn demoon beheer kan word terwyl ʼn demone slegs gedeeltelike beheer van ʼn gelowige kan kry. Daar is altyd ʼn deel van die gelowige wat onder konstante beheer van God is. Omdat iemand ʼn gelowige is, is dit nie nodig vir ʼn ander gelowige om die demoon uit te dryf nie, die gelowige kan die demoon self uitdryf. Dit is waarom wanneer dit oor Satan gaan, word die gelowige beveel om een ding te doen en dit is om die duiwel te weerstaan. (Jas 4:7  Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. 1Pe 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. 1Pe 5:9  Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.) en Efesiërs 6:10-18. Gelowiges word ʼn totaal van vyf keer in hierdie Skrif Gedeeltes beveel om die Satan te weerstaan. As die gelowige die duiwel weerstaan kan hy hom self uitdryf en die manier om dit te doen vind ons in die Efesiërs 6:10-18. (Eph 6:10  Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.) So die metode is, “word kragtig in die Here”, en om dit te doen beteken ons moet die “die volle wapenrusting van God aantrek”. Om die volle wapenrusting aan te trek beteken die gelowige moet verstaan wat sy posisie in Christus is. Om posisionele waarheid te verstaan. As gevolg van wat die gelowige posisioneel in Christus is, deur die doop van die gelowige (nie die baba nie) in die liggaam van Christus in, het hy gesag. Die probleem is gelowiges weet nie altyd wat die gesag is wat hulle in Christus het nie en vaal dan daarin om dit uit te oefen. Gelowiges moet leer van hulle posisie in Christus en die gesag wat daarmee saamgaan.

 

Daar is drie en dertig dinge wat waar is aangaande ʼn gelowige in Jesus Christus. Die oomblik wanneer iemand glo, word hy deur die Heilige Gees gedoop in die liggaam van Christus in en drie en dertig dinge gebeur met hom op daardie oomblik. En al drie en dertig dinge, dra ʼn mate van gesag. Dit is dus van uiterste belang dat ʼn gelowige sy posisie in Christus bestudeer en verstaan om sodoende die gesag wat daarmee saam kom te kan toepas.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 22)

5.        Die Bybel en Okkultisme

Die Bybel is baie duidelik aangaande hierdie saak en verbied sodoende enige kontak met die okkulte ten sterkste. Hierdie verbiedinge kan gevind word in: (Exo 22:18  Die towerheks mag jy nie laat lewe nie. Lev 19:26  Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met verklaring van voortekens of goëlery omgaan nie. Lev 19:31  Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die HERE julle God. Lev 20:6  En as ‘n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê om agter hulle aan te hoereer, sal Ek my aangesig teen dié persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit.

 

Lev 20:27  En as daar in ‘n man of vrou ‘n gees van ‘n afgestorwene is of ‘n gees wat waarsê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet gestenig word. Hulle bloedskuld is op hulle. Deu 18:9  As jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Deu 18:10  Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, Deu 18:11  of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Deu 18:12  Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit. Deu 18:13  Opreg moet jy wees met die HERE jou God. Deu 18:14  Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na goëlaars en waarsêers; maar wat jou aangaan, die HERE jou God het jou nie so iets toegelaat nie. 1Sa 15:23  Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp. 2Ki 21:6  ook sy seun deur die vuur laat deurgaan en met goëlery en verklarings van voortekens omgegaan en dodebesweerders en waarsêers aangestel; hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE om Hom te terg. Isa 8:19  En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel—moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word? Jer 29:8  Want so spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie. Jer 29:9  Want hulle profeteer vir julle vals in my Naam; Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die HERE. Mic 5:12  (5:11) Verder sal Ek uitroei die towerye uit jou hand, en jy sal geen goëlaars meer hê nie. Act 19:18  En baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak; Act 19:19  en verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaargebring en voor almal verbrand; en hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftig duisend silwerstukke was. Act 19:20  So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword.

 

6.        Die Beoefening van Okkultisme

Ten spyte van al die streng vermaninge soos hier bo gesien, was die beoefening van towery en afgode diens steeds uiters populêr dwars deur die geskiedenis van die Bybel. (Gen 41:8  Dié môre was sy gees onrustig, en hy het al die towenaars en al die wyse manne van Egipte laat roep; en Farao het aan hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit aan Farao uitlê nie.  Exo 7:11  Daarop laat Farao óók die wyse manne en die towenaars roep; en hulle, die Egiptiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste: 2Ki 9:22  En net toe Joram Jehu sien, sê hy: Is dit vrede, Jehu? Maar hy antwoord: Wat? Vrede, solank as die hoererye van jou moeder Isébel en haar towerye so baie is? 2Ki 17:17  En hulle het hul seuns en hul dogters deur die vuur laat deurgaan en met waarsêery omgegaan en voortekens verklaar en hulleself verkoop om te doen wat verkeerd was in die oë van die HERE, om Hom te terg. 2Ki 23:24  Ook het Josía die dodebesweerders en die waarsêers en die huisgode en die drekgode en al die verfoeisels wat in die land van Juda en in Jerusalem te sien was, uitgeroei, om die woorde van die wet te bevestig wat geskrywe is in die boek wat die priester Hilkía in die huis van die HERE gekry het. 2Ch 33:6  Ook het hy self sy seuns deur die vuur laat deurgaan in die dal van die seun van Hinnom en met goëlery en verklaring van voortekens en towery omgegaan en dodebesweerders en waarsêers aangestel; hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE, om Hom te terg. Isa 19:3  En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal Ek verwar; dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê. Jer 27:9  Júlle moet dan nie luister na julle profete en na julle waarsêers en na julle dromers en na julle goëlaars en na julle towenaars nie, wat met julle spreek en sê: Julle sal die koning van Babel nie dien nie. Jer 27:10  Want hulle profeteer leuens vir julle om julle ver te laat wees uit julle land, sodat Ek julle verdrywe en julle omkom. Eze 21:21  Want die koning van Babel gaan staan waar die paaie uitmekaarloop, by die begin van die twee paaie, om van waarsêery gebruik te maak: hy skud die pyle, raadpleeg die huisgode, bekyk die lewer. Dan 1:20  En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk tien maal oortref het. Dan 2:2  Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die Chaldeërs te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan, Nah 3:4  Weens die veelheid van die hoererye van die hoer vol bevalligheid, ‘n meesteres in towerkunste, wat nasies met haar hoererye verkoop het en volkstamme met haar towerkunste. Mal 3:5  En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ‘n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, sê die HERE van die leërskare. Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! Gal 5:19  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; Gal 5:20  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; Gal 5:21  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. 2Ti 3:8  En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof.) Soos ons kan sien praat die Bybel baie van die beoefening van die okkulte, maar terselfdertyd waarsku dit gelowiges om geensins enige iets daarmee te doen hê nie.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 21)

D. Okkult Aktiwiteite
Hierdie kategorie betreffende die aktiwiteite van demone in verband met die okkulte is ʼn uiters omvattende sub-afdeling en sal in ses dele verdeel word.
1. Die Griekse Woorde
Daar is drie sleutel Griekse woorde wat demoonisme met die okkulte wêreld verbind. Die eerste woord is “deisidaimonia”, wat beteken “ʼn eerbied vir demoniese dinge”. (Act 25:19  maar hulle het met hom sekere twisvrae oor hulle eie godsdiens gehad en oor ‘n sekere Jesus wat dood is, van wie Paulus verklaar het dat Hy lewe.) Die tweede Griekse woord is “deisidaimonesteros”, wat beteken “ʼn eerbied vir demone”. (Act 17:22  Paulus gaan toe in die middel van die Areópagus staan en sê: Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is.) So die eerste woord beteken ʼn eerbied vir demoniese dinge soos byvoorbeeld okkultiese voorwerpe, maar die tweede woord verduidelik vir ons wat daar agter skuil en beteken dus ʼn eerbied vir demone self. Die derde Griekse woord is “daimoniodeis”, wat letterlik beteken “demoniese dinge”, soos okkulte dinge. (Jas 3:15  Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;) Ons kan ʼn basiese betekenis van die okkult aflei deur na hierdie drie woorde te kyk. Wat word bedoel met die term okkulte? Eerstens verwys die term okkulte na dinge wat “bedek” is. Tweedens verwys die term okkulte na dinge wat “weggesteek en verberg” is. Derdens verwys die term okkulte na dinge wat “geheim” is. Vierdens verwys die term okkulte na dinge wat “misterieus” is. Hierdie vier elemente help om die betekenis van okkulte dinge te definieer. Okkult beoefening is dus ʼn poging om verder te gaan as wat ons vyf sintuie ons toelaat om sodoende verborge kennis en begrip te kan bekom.
2. Die Fasette van die Okkulte Wêreld

Wanneer ʼn mens handel met die fasette van die okkulte wêreld, is daar drie Skrif Gedeeltes wat na gekyk moet word.
a. Deuteronomium 18:9-14: – (Deu 18:9  As jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Deu 18:10  Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, Deu 18:11  of wat met besweringe omgaan, of wat ʼn gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Deu 18:12  Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit. Deu 18:13  Opreg moet jy wees met die HERE jou God. Deu 18:14  Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na goëlaars en waarsêers; maar wat jou aangaan, die HERE jou God het jou nie so iets toegelaat nie.) (Ek moet net aandui dat die Afrikaanse taal nie name het vir al die okkultiese kategorieë nie en dieselfde woord sal soms met meer as een betekenis gebruik word. In so ʼn geval sluit ek dan ook die Engelse woord in.) In hierdie gedeelte noem Moses 8 fasette van die okkulte wêreld. (1) Divinasie wat beteken “waarsêery of fortuin vertelling” op ʼn magiese manier. (2) Goëlery of in Engels “soothsaying”, wat beteken om die toekoms te probeer bepaal deur die binnegoed van dooie diere te “lees”. (3) ʼn Besweerder is ʼn towenaar wat andere onder ʼn demoniese spel of demoniese beheer plaas. (4) ʼn Towenaar of in Engels, “sorcerer”, verwys na hekse en heksery en sluit ook in die gebied van astrologie. (5) ʼn Besweerder of in Engels, “charmer” is een wat magiese wonderwerke, inkantasies of oproepinge en hipnotisme beoefen. (6) ʼn Medium of raadpleger van familiêre geeste word gedurende raadpleging deur ʼn demoon beheer. Die demoon word ʼn familiêre gees genoem, waarskynlik omdat dit die demoon is wat toegeken was aan die gestorwe persoon. (Hier moet ek net duidelik maak dat net soos elke persoon sy of haar beskerm engel het, wys Satan ook demone toe aan mense om hulle dop te hou.) Omdat hierdie demoon die betrokke oorlede persoon sy hele lewe lank dop gehou het, ken hy elke detail van die persoon se lewe. Die demoon weet dus presies hoe om hierdie persoon na te maak en doen homself dan voor as die gees van die gestorwe persoon. Dit word so goed gedoen en tesame met die uiters emosionele toestand wat oorlewendes hulleself op so ʼn stadium bevind, kan hulle geen verskil agter kom nie en is oortuig dat hulle met die gees van die dooie kommunikeer. (7) ʼn Towenaar of in Engels, “wizard”, is ʼn heldersiende of die psigiese persoon. Die towenaar of “wizard verwys na die manlike vorm van heks of in Engels “witch”. (8) ʼn Dodeprater of nekromanser is ook ʼn medium wat uitsluitlik die dooies raadpleeg.
b. Handelinge 8:9:- (Act 8:9  En ‘n sekere man met die naam van Simon het vantevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaría verbyster deur te sê dat hy iets besonders was.) Die tweede Skrifgedeelte is Handelinge 8:9 en hier word gepraat van towery of heksery in Engels “sorcery”. 
c. Handelinge 16:16:- (Act 16:16  En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom ‘n slavin met ‘n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het.) Hierdie gedeelte handel oor waarsêery of “divination”. Dit is interessant om op te merk dat die Griekse woord wat hier as waarsêery vertaal word, beteken letterlik “die gees van ʼn luislang”. Die luislang is ʼn slang, en ʼn slang word in die Skrif geassosieer met die Satan. (Gen 3:1  Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Rev 20:2  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,) So hy is die oorsprong van alle okkultisme. Demone en okkultisme werk hand aan hand. Okkultisme kan nie bestaan sonder demone nie en indien daar geen demone was nie sou daar ook nie okkultisme wees nie.
3. Die Karakteristieke van Okkultisme
Daar is ses spesifieke karakteristieke van okkultisme. 
(1) Dit behels altyd die ʼn mate van kontak met die demoniese wêreld. Dit is duidelik uit die feit dat elke enkele keer wanneer daar in die Skrif gepraat word van okkultiese bedrywighede, die oorspronklike woord in Grieks verwys na demone. Die verskillende fasette van die okkult wêreld is almal verbind met demoniese aktiwiteite. 
(2) Dit behels die ontbloting/bekendmaking van of ontdekking van versteekte kennis van die verlede of die toekoms. Dit is weereens duidelik uit die betekenis van die Griekse woorde soos voorheen bespreek. 
(3) Dit maak beloftes van groter mag en dit is wat mense aantrek na die okkulte wêreld. Dit maak beloftes van geestelike krag; die vermoë om ander mense te kan beheer; en dit belowe die mag om wonderwerke te kan verrig. 
(4) Dit kan lei tot die oordra van demoniese beheer na die derde en vierde geslag volgens Exodus 20:3-5 (Exo 20:3  Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Exo 20:4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Exo 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;) Hierdie is ʼn afleiding, aangesien die sonde wat oorgedra word na die derde en vierde geslag is die aanbidding van ander gode. In die konteks van hierdie Ou Testament Skrifgedeelte, waarsku God dat afgode diens en die aanbidding van ander gode straf tot gevolg sou hê in dat hierdie sonde oorgedra sou word aan die kinders en die kinders se kinders tot aan die derde en vierde geslagte. Demone is hewig betrokke by afgodery en moedig sodoende die dien van ander gode/demone aan. As gevolg van die verbintenis tussen afgode diens en demonologie, kan okkultisme daarom lei tot die oordra van demoniese beheer van een geslag na die ander tot in die derde en vierde geslagte. 
(5) Okkultisme vereis ʼn oordenkende (meditative) of passiewe gesindheid/toestand vir demone om te werk of beheer te neem. Dit is waarom areas soos hipnotisme, oosterse meditasie (insluitende Lectio Devina) en die gebruik van dwelms so gevaarlik is. 
(6) Okkultisme skep ʼn eienaardige magnetisme wat die deelnemer aantrek terwyl dit ter selfder tyd die persoon bang maak. Mense word daar deur aangetrek en raak betrokke daarby, maar altyd met ʼn mate van frees en angs.
4. Die Strikke van Okkultisme
Hierdie betref die strikke wat Satan gebruik om mense na die okkult wêreld te lok en te vang en daarom ook na demonisme. Hierdie strikke kan onder verdeel word in drie kategorieë.
a. Spiritualisme: In sy basiese vorm is spiritualisme die raadpleging van dooies. In die geskiedenis van okkultisme het dit vyf hoof vorme aangeneem. 
(1) Daar is fisiese verskynsels. Dit sluit in levitasie, waar die liggaam opgelig word en in die lig hang of sweef. Dit is ook die oordrag van voorwerpe van een plek na ʼn ander, die beweeg van soliede voorwerpe deur mekaar en telekinese. 
(2) Nog ʼn vorm van spiritualisme is “psychic” of psigiese verskynsels. Dit sluit in spiritualistiese visioene, outomatiese skrywe i.e. om te skryf terwyl die persoon onder beheer van ʼn demoon is of deur ʼn demoon gelei word. Die idee is om ʼn demoniese boodskap oor te dra. (hierdie verskynsel kom algemeen voor in die wêreld van rock musiek en sluit ook werke in soos “Conversations with God, The Shack” en vele meer). Ander vorme hiervan is om te praat in ʼn trans, materialisering, tafel opheffing, die rond beweeg van glase en uitstappies of reise van die psige (astro travel). 
(3) Metafisiese verskynsels. Dit sluit in verskynings wat visies van geeste in mens vorm is, spoke wat gelokaliseerd is soos in “spook huise”.
(4) Die magiese of “magic” verskynsel. Dit sluit in vervolginge soos die veroorsaking van siektes soos beskryf in Numeri 22:6-7; 24:1. (Num 22:6  Kom dan tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle ‘n slag kan slaan en hulle uit die land verdrywe. Want ek weet, die een wat jy seën, is geseënd; en die een wat jy vervloek, is vervloek. Num 22:7  Toe het die oudstes van Moab en die oudstes van Mídian gegaan met waarsêersloon by hulle en by Bíleam gekom en hom die woorde van Balak meegedeel.) Bileam was betrokke by hierdie vorm van spiritualisme en is genoem Bileam die waarsêer of “soothsayer”. Dit sluit ook in magiese  verdediging. 
(5) Kultiese verskynsels. Dit sluit in spiritualistiese kultusse, behoorlike spiritisme, nekromansie of dodepratery. Nekromansie is ʼn ou vorm wat baie in die Bybel voorkom en word genoem in 1 Samuel 28:3-4; 1 Kronieke 10:13 en Jesaja 29:4 (1Ch 10:13  En Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen die HERE begaan het, weens die woord van die HERE wat hy nie gehou het nie; en ook omdat hy die gees van ‘n afgestorwene om inligting gevra het,)
b. Divinasie/Waarsêery: Die tweede okkult strik is divinasie. In die oorspronklike betekenis van die woord, beteken divinasie die voorspelling van die toekoms. Dit is die kuns om geheime, onegte/ongeoorloofde kennis van die toekoms te verkry. Daar is twee verkillende tipes, goëlery of “augury” en kunsmatige divinasie, die vermoë om tekens en voortekens (omens) te lees en te interpreteer. Hierdie praktyk vind ons in Esegiël 21:21. (Eze 21:21  Want die koning van Babel gaan staan waar die paaie uitmekaarloop, by die begin van die twee paaie, om van waarsêery gebruik te maak: hy skud die pyle, raadpleeg die huisgode, bekyk die lewer.) 
ʼn Tweede tipe is inspirerende of besielende divinasie, en dit is om ʼn boodskap van ʼn demoon te ontvang wat deur ʼn medium praat. ʼn Voorbeeld hiervan kan gevind word in Handelinge 16:16-18. (Op hierdie stadium moet ek net noem dat baie van hierdie terme na dieselfde ding mag klink, maar wanneer daar na die oorspronklike Geskrifte in die oorspronklike tale gekyk word dan is die verskille duidelik sigbaar). (Act 16:16  En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom ‘n slavin met ‘n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Act 16:17  Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing.) 
Daar is vier sleutel Bybel woorde wat verwys na die kategorie van divinasie, en hierdie woorde word almal gevind in die boek van Daniel 1:20; 2:2, 10, 27; 4:7; 5:11, 15. Die vier woorde is; towenaars (magicians), besweerders (enchanters), toordoktors (sorcerers), waarsêers (soothsayers) en “Chaldeans”. Soos spiritisme, neem divinasie verskillende vorme aan, waarvan ons tien gaan lys:
1. Die eerste en mees populêre is astrologie. Dit is vandag baie populêr maar gaan terug na antieke tye. In die Bybel word dit genoem in: Deuteronomium 17:2-7; Jesaja 47:12-13; Jeremia 10:2; Amos 5:25-26; Handelinge 7:41-43; (2Ki 23:5  En hy het die afgodspriesters uitgeroei wat deur die konings van Juda aangestel was om op die hoogtes in die stede van Juda en in die omgewing van Jerusalem rook te laat opgaan, en ook die wat vir Baäl, vir die son en die maan en die sterrebeelde en die hele leër van die hemel offerrook laat opgaan het.) 
2. Kaartomansie, wat die legging van karate en tarot karate is.
3. Psigometrie, om iemand se karakter te probeer bepaal deur voorwerpe wat aan die persoon behoort.
4. Ontfutseling of die lees van handpalms.
5. Die beoefening van wiggelstok, of om water aan te wys deur middel van stokke of stawe.
6. Die gebruik van ʼn staaf en pendulum of ʼn kaart om versteekte voorwerpe of persone op te spoor.
7. Profetiese drome en vissies soos ons dit vind in: (Jer 29:8  Want so spreek die HERE van die leërskare, die God van Israel: Laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie. Jer 29:9  Want hulle profeteer vir julle vals in my Naam; Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die HERE)
8. Die beoefening van die Ouija Bord.
9. Kristalballe.
10. Heldersiendheid (clairvoyance) wat ons reeds al in Genesis vind (Gen 44:5  Is dit nie die ding waaruit my heer drink en waarmee hy altyd waarneem nie? Julle het verkeerd gehandel met wat julle gedoen het. Isa 47:9  Hierdie twee dinge sal dan in ‘n oomblik, op een dag, oor jou kom: kinderloosheid en weduweeskap; in volle maat sal hulle jou oorval, ondanks die veelheid van jou towerye, ondanks die groot menigte van jou besweringe.) c. Towery of Toorkuns: Towery is die voortbring van sekere resultate wat buite die menslike vermoë is, deur middel van die aansluiting/werwing van bonatuurlike liggame of agentskappe.

 

Dit is in werklikheid die gebruik van demone om bonatuurlike resultate te verkry. Hierdie het ook ʼn hoeveelheid verskillende vorme aangeneem, naamlik:
1. Swart towerkuns of “black magic”, wat beweer dat hulle die magte van die bose en van Satan gebruik.
2. Wit towerkuns of “white magic”, wat beweer dat hulle gebruik maak van goeie magte, maar in werklikheid word daar van dieselfde bose magte en Satan gebruik gemaak net soos in swart towerkuns.
3. Natuurlike towerkuns wat daarop aanspraak maak dat hulle van die magte van die natuur gebruik maak.
4. Geestelike voorstelling of “mental suggestion”, wat die oordra van gedagtes is van die een persoon na die ander.
5. Kriminele hipnose, om iemand te hipnotiseer om iets boos te doen.
6. Magiese mesmerisme, om mense gesond te maak deur hulle aan te raak.
7. Genesings magie (magic).
8. Liefde en haat magie (magic) of die gebruik van liefde en haat drankies (potions).
9. Vervloeking/beswering en verwensing waar iemand ʼn vloek uitspreek oor ʼn ander persoon wat gaan waar word, soos in die gebruik van ʼn voodoo pop. 
10. Vrugbaarheids gelukbringers.
11. Binding en ontbinding of die aanspraak daarop om die mag te hê om Satan te kan bind of ontbind.
12. Die dra van gelukbringers om slegte geluk mee weg te hou. Dit is ook ʼn baie antieke gebruik en word gevind in (Gen 35:4  Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was, en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sigem is. Jdg 8:21  Toe sê Seba en Sálmuna: Staan u self op en val op ons aan, want soos die man is, is sy krag. Gídeon het toe opgestaan en Seba en Sálmuna gedood, en die maantjies wat aan die nekke van hulle kamele was, het hy geneem. Isa 3:18  In dié dag sal die HERE wegneem die sieraad van die voetringe en die sonnetjies en die maantjies;)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 20)

A. Historiese Aktiwiteite
Wanneer ons kyk na die historiese aktiwiteite van demone sal ons sien dat dit verminder en vermeerder het gedurende sekere periodes in die verlede. Gedurende die Ou Testament was daar baie min demoniese aktiwiteite en net uitsonderlike gevalle is opgeteken. Maar gedurende die evangelie periode was daar ? skerp toename in demoniese aktiwiteite. Ewe skielik was daar demone oral oor en Jesus is deur hulle gekonfronteer waar Hy ook al gegaan het en die rede hiervoor kry ons in Openbaring 12:1-5. (Rev 12:1  En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre; Rev 12:2  en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood. Rev 12:3  En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone; Rev 12:4  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Rev 12:5  En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.) Hier sien ons dat gedurende die tyd toe Jesus op aarde was, het die Satan al sy demone saam met hom gebring van uit hulle huidige blyplek die atmosferiese hemelruim na die aarde, en nie net die aarde in die algemeen nie, maar spesifiek die Midde Ooste en in die besonder die land van Israel. Die rede waarom hy dit gedoen het, was om die doel van die Eerste Koms van Christus te probeer verhoed. Satan was daar om gebeure en mense te probeer manipuleer om Jesus van die kruis af weg te hou deur Hom, of voor sy tyd dood te maak as ? baba in Betlehem of om Hom op die verkeerde manier dood te maak soos byvoorbeeld deur die swaard of deur steniging. As gevolg van hierdie rede was daar buitengewone demoniese aktiwiteite op aarde gedurende die tyd van Jesus.

 

Soos die geskiedenis aanbeweeg het tot by die boek van Handelinge en verder, het demoniese aktiwiteite afgeneem tot op die vlak wat dit was gedurende die Ou Testament. In die toekoms gaan dit egter weer ernstig toeneem gedurende die Groot Verdrukking. Die boek van Openbaring praat gereeld van demone, soveel so, dat dit wil voorkom of hulle aktiwiteite gedurende daardie tyd min of meer dieselfde gaan wees as gedurende die evangelie tyd en dit sal weereens om dieselfde doel wees. Om die tweede koms van Christus te probeer verhoed. 

(Daar is een ding in die Bybel wat baie min mense verstaan en dit is die tweede koms van Christus. Christus kom uitsluitlik om die Jode kom red wanneer hulle as ? nasie hul sonde bely en tot bekering kom en vir Jesus vra om terug te kom (maranata) – die gelowiges is dan reeds saam met Jesus – as die Satan elke Jood kan laat doodmaak voor dit gebeur is daar geen rede vir Christus om terug te keer nie en ons kan reeds sien hoe hard hy probeer. Die Jode is vandag die mees gehate nasie op die planeet, maak seker jy is nie deel van hierdie diaboliese plan nie – bid vir die Jode en ondersteun hulle. Gen 12:1  En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. Gen 12:2  En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees. Gen 12:3  En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.)

Wetende dit, gaan Satan al sy demone gedurende die Groot Verdrukking gebruik om die hele wêreld teen die volk van Israel te draai om hulle vir eens en altyd te vernietig voordat hulle ? kans het om te pleit vir hulle Messias se terugkeer. Satan Will al die Jode vernietig voor hierdie nasionale regenerasie van Israel plaasvind, want dan is daar geen tweede koms nie en sy loopbaan is verewig veilig. Om hierdie rede daar ? groot toename van demoniese aktiwiteite wees gedurende die Groot Verdrukking. Dit is natuurlik gedeeltelik hierdie ongelooflike lyding en vervolging wat gaan veroorsaak dat Israel hulle tot hulle eie Messias gaan wend vir verlossing.

Die geskiedenis van demoniese aktiwiteite kan verdeel word in vier eras of tydperke. Eerstens was daar weinig aktiwiteite vanaf Genesis tot en met die Evangelies. Tweedens was daar baie aktiwiteite gedurende die tyd van die Evangelies. Derdens vanaf handelinge tot en met die Groot Verdrukking het demoniese aktiwiteite weer afgeneem. Maar vierdens, gedurende die Groot Verdrukking gaan daar weer ? verskerpte toename demoniese aktiwiteite wees.
B. Algemene Aktiwiteite
In die algemeen is demone betrokke in drie hoof aktiwiteite. Die eerste is dat hulle God se doel in die wiele probeer ry. Een voorbeeld vin dons in Daniel 10:10-14 waar ons lees dat een van die voorste demone ? engel van God drie weke lank probeer verhoed het om aan Daniel ? openbaring te maak oor die toekoms. (Dan 10:13  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië. Dan 10:14  Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.) ? Ander voorbeeld vind ons in Openbaring 16:12-16 waar demone gaan help om al die nasies bymekaar te roep om teen Israel te veg in die slag van Armageddon om sodoende die tweede koms van Christus te probeer verhoed. (Rev 16:12  En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word. Rev 16:13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Rev 16:14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Rev 16:15  Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Rev 16:16  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.) 

Die tweede aktiwiteit is om Satan mag uit te bry in die heelal deur vir hom voorspraak te maak. (Eph 2:1  En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes Eph 2:2  waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.)

Die derde aktiwiteit is die feit dat demone ook deur God gebruik kan word en wel gebruik word om God se doel, plan en wil uit te voer. Byvoorbeeld in 1 Samuel 16:14 was ? demoon gebruik om Saul te teister. (1Sa 16:14  Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.) In 1 Konings 22:19-23 is ? leuenaar demoon gebruik om Agab se dood te bewerkstellig. (1Ki 22:19  Verder sê hy: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leërskare by Hom staan, aan sy regter— en aan sy linkerhand. 1Ki 22:20  En die HERE het gesê: Wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gílead? En die een het so gesê, en die ander weer so. 1Ki 22:21  Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en sê: Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee? 1Ki 22:22  En hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so. 1Ki 22:23  En nou, kyk, die HERE het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die HERE het onheil oor u gespreek.) In 2 Korintiërs 12:7 word ? demoon gebruik om Paulus  nederig te hou. (2Co 12:7  En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ? engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.) Ons sien dus dat God wel demone gebruik om Sy doel uit te voer. 
C. Spesifieke Aktiwiteite
Die derde kategorie van aktiwiteite het te doen met spesifieke aktiwiteite en daar is twaalf wat na gekyk moet word.
(1) Hulle het te doen met die beheer van nasies. Net soos God goeie engele het wat nasies beheer, het Satan ook demone wat nasies beheer. Twee voorbeelde is die demoniese prinse van Griekeland en Persie (vandag Iran). (Dan 10:20  Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Dan 10:21  Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid; en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Mígael.)
(2) Hulle kan fisiese kwale in mense veroorsaak. Byvoorbeeld stomheid, (Mat 9:32  En terwyl hulle weggaan, bring die mense ‘n stom man wat van die duiwel besete was, na Hom toe. Mat 9:33  En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. En die skare het hulle verwonder en gesê: So iets is nog nooit in Israel gesien nie! Mat 12:22  Toe het hulle ‘n duiwelbesetene wat blind en stom was, na Hom gebring; en Hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. Mar 9:17  En een uit die skare antwoord en sê: Meester, ek het my seun wat ‘n stomme gees het, na U gebring;) doofheid, (Mar 9:25  En toe Jesus sien dat ‘n skare bymekaar stroom, het Hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê: Jou stom en dowe gees, Ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie.), misvormde ruggraat, (Luk 13:11  En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie. Luk 13:12  En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos. Luk 13:13  En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.) epilepsie, (Mar 9:20  En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond.), blindheid, (Mat 12:22  Toe het hulle ‘n duiwelbesetene wat blind en stom was, na Hom gebring; en Hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien.) en persoonlike besering, (Mar 9:18  en waar hy hom ook aangryp, skeur hy hom; en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande en word styf; en ek het u dissipels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie.) Demone kan soos ons sien fisiese kwale veroorsaak, maar nie alle fisiese kwale word deur demone veroorsaak nie. Daar is ? verkil tussen kwale of siektes wat veroorsaak word deur menslike verganklikheid en die wat deur demone veroorsaak word, (Mat 4:24  En die gerug aangaande Hom is versprei oor die hele Sírië; en hulle het na Hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes; en Hy het hulle gesond gemaak. Mat 8:16  En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak,).

(3) Hulle veroorsaak kranksinnigheid. (Mar 5:1  En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadaréners. Mar 5:2  En toe Hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte Hom tegemoet ‘n man met ‘n onreine gees, Mar 5:3  wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met kettings hom bind nie; Mar 5:4  want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uitmekaar geruk en die voetboeie stukkend gebreek; en niemand was in staat om hom te tem nie. Mar 5:5  En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend te slaan.) 

(4) Hulle kan groot fisiese krag veroorsaak. (Luk 8:29  want Hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man uit te gaan. Want baiekeer het hy hom saamgesleep; en hulle het hom gebind met kettings en voetboeie om oor hom wag te hou; maar hy het die boeie uitmekaar geruk, en die duiwel het hom in die woestyne gedrywe.)

(5) Hulle kan selfmoord veroorsaak. (Mar 9:22  en dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons.)  (6) Hulle kan diere in besit neem. (Mar 5:12  en al die duiwels het Hom gesmeek en gesê: Stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. Mar 5:13  En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat; en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop—daar was omtrent twee duisend—het van die krans af in die see gestorm en in die see verdrink.0

(7) Hulle bevorder afgodediens. (Lev 17:7  En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie. Dit moet vir hulle ‘n ewige insetting wees vir hulle geslagte. Isa 65:11  Maar julle wat die HERE verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat ‘n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot— Deu 32:17  Hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie-God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie. 1Co 10:20  Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.)
(8) Hulle kan mense oortuig om demone te aanbid. (Rev 9:20  En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. Rev 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie.)

(9) Demone veroorsaak onreinheid en immorele gedrag. (Luk 8:27  En toe Hy aan wal uitklim, kom ‘n sekere man uit die stad Hom tegemoet, wat vir ‘n geruime tyd van duiwels besete was en geen klere gedra het nie; hy het ook nie in ‘n huis gewoon nie, maar in die grafte.)(10) Hulle bevorder valse doktrine. (1Ti 4:1  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, Jas 3:15  Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; 1Jn 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.) 

(11) Hulle staan geestelike groei in gelowiges tee. (Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.) 
(12) Hulle probeer gelowiges skei van die liefde van God. (Rom 8:38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge) 

Daar is nog ? aktiwiteit, naamlik die beheer van mense van binne, maar dit is iets wat in ? hele ander konteks bestudeer moet word en sal dus nie hier bespreek word nie.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 19)

 

V.        DIE GETAL DEMONE

Hoeveel demone is daar in die heelal? Eerstens is daar verskeie aanduidings dat daar groot getalle demone is. Byvoorbeeld: (Mar 5:9  En Hy vra hom: Wat is jou naam? En hy antwoord en sê: Legio is my naam, want ons is baie. Mar 5:15  Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand—die een wat die legioen gehad het. En hulle was bevrees. Luk 8:30 

Daarop vra Jesus hom en sê: Wat is jou naam? En hy antwoord: Legio—want baie duiwels het in hom ingevaar.) Hier sien ons ʼn legioen demone wat net in een persoon woon. ʼn Legioen bestaan uit tussen 4000 en 6000 man, so hierdie persoon het tussen 4000 en 6000 demone gehad wat in hom gebly het. Openbaring 9:16 noem die getal van 200 000 000 (tweehonderd miljoen) tydelik gevange demone. (Rev 9:16  En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor.)

 

Tweedens, terwyl die Skrif nooit vir ons ʼn persiese getal van demone gee nie, gee Openbaring 12:3-4 wel vir ons die persentasie engele wat saam met Satan geval het. (Rev 12:3  En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone; Rev 12:4  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi.

En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.) Hierdie gedeelte se vir ons dat “die draak” wat Satan is, saam met hom een derde van die “sterre” saam gesleep het. Wanneer die woord “ster” simbolies gebruik word in die Bybel, is dit altyd ʼn simbool vir ʼn engel. Die feit dat Satan een derde van die “sterre” met hom meegesleep het, se vir ons dat van die totale mag van engele wat geskape is, het een derde Satan gevolg gedurende sy oorspronklike opstand teen God terwyl twee derdes getrou gebly het aan God. In terme van hoeveel demone daar is, die antwoord is ontelbaar. Volgens Hebreërs is daar ontelbare hoeveelhede engele geskape, so daar is groot getalle demone, maar die presiese nommer word nie gegee nie. (Heb 12:22  Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele, ((ASV)  but ye are come unto mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable hosts of angels,) Heb 12:23  by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, Heb 12:24  en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.)

 

IV.      DIE ORGANISASIE VAN DEMONE

Net soos die goeie engele is die demone ook goed georganiseerd, met dieselfde titels en rangordes. Korintiërs praat van drie verskillende range naamlik; heersers, gesaghebbendes en magte (1Co 15:24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.) Efesiërs gee vir ons die volgende; owerhede, magte en wêreldheerser. (Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.) Kolossense praat van; owerhede en magte. (Col 2:15  nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.)

Die Ou Testament vertel vir ons van demone wat funksioneer as heersers oor nasies, soos byvoorbeeld “die prins van die koningryk van Persië”, (Dan 10:13  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Migael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië.) en “die prins van Griekeland”, (Dan 10:20  Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland.) Wat ooglopend is, is die feit dat die organisasie van demone ʼn namaaksel is van die organisasie van uitverkore engele, met soortgelyke range en ordes. Satan en sy demone was eens op ʼn tyd deel van die Goddelike Orde van die Skepping en is dus goed vertroud met die organisasie van die engele van God in die hemel.

 

VII.     DIE KARAKTER EIENSKAPPE VAN DEMONE

Die karakter eienskappe van demone kan in drie kategorieë verdeel word.

 

A.        Hulle Natuur

Hier gaan ons na vier spesifieke aspekte kyk. Eerstens is hulle geestelike wesens, om die waarheid te se demone en onreine geeste is een en die selfde ding. Dit is voor die hand liggend wanneer ons parallelle weergawes vergelyk, byvoorbeeld, (Mat 17:18  Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af.) praat van ʼn demoon of duiwel terwyl die parallelle weergawe, (Mar 9:25  En toe Jesus sien dat ‘n skare bymekaar stroom, het Hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê: Jou stom en dowe gees, Ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie.) van ʼn onreine gees praat.

Ons vind ook dat die terme demoon/duiwel en onreine gees afwisselend gebruik word in Matteus 8:16, Lukas 9:38-39, 42; 10:17, 20. Dit wys dus vir ons dat demone geestelike wesens is en dat ʼn groot hoeveelheid van hulle in ʼn baie klein spasie kan voorkom i.e. ʼn legioen van hulle kan in een mens voorkom. (Luk 8:30  Daarop vra Jesus hom en sê: Wat is jou naam? En hy antwoord: Legio—want baie duiwels het in hom ingevaar.) Verder leer Efesiërs 6:12 ons dat demone nie van vlees en bloed gemaak is nie. (Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.)

 

Die tweede ding aangaande die natuur van demone is dat hulle liggaamloos is, hulle het nie fisiese liggame nie. (Mat 12:43  En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Mat 12:44  Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Mat 12:45  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Mar 5:12  en al die duiwels het Hom gesmeek en gesê: Stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar.) Hulle kan wel die liggame van mense en diere in besit neem.

 

Die derde ding omtrent hulle natuur, is alhoewel hulle geestelike wesens is, het hulle wel ʼn duidelike voorkoms en gelaatstrekke wat baie maal dierlik van aard is. (Rev 9:2  En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put soos rook van ‘n groot oond, en die son en die lug is deur die rook van die put verduister. Rev 9:3  En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee soos die skerpioene van die aarde mag het. Rev 9:7  En die voorkoms van die sprinkane was soos dié van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Rev 16:13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Rev 16:14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.)

 

Die vierde ding omtrent die natuur van demone is die feit dat hulle mense soek om te besit aangesien hulle mag tot ʼn sekere mate af hang van hulle besit of beheer van mense. (Mar 5:12  en al die duiwels het Hom gesmeek en gesê: Stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. Act 16:16  En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom ‘n slavin met ‘n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Act 19:16  Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het.

 

B.  Hulle Mag

Die tweede kategorie betreffende die karaktertrekke van demone, is hulle mag en vier aspekte gaan hier bespreek word

 

Die eerste is dat hulle die mag het om mense van binne te beheer soos gesien in Markus 5:1-15 en Handelinge 19:16 hier bo.

 

Die tweede is dat hulle mense kan pynig soos ons kan sien in Openbaring 9:1-21. Gedurende die Groot Verdrukking sal hulle die ongelowiges pynig vir ʼn periode van 5 maande.

 

Die derde is dat hulle wonderwerke kan verrig soos ons sien Openbaring 16:14. (Rev 16:14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.)

 

Die vierde is dat hulle die vermoë het om sigbaar voor te kom. Ons sien dit in Openbaring 9:7-10, 17-19; 16:13-14. (Rev 9:7  En die voorkoms van die sprinkane was soos dié van perde wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Rev 9:8  En hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos dié van leeus.  Rev 9:17  En só het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan. Rev 16:13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Rev 16:14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.)

 

C.  Hulle Moraliteit

Die derde kategorie van demone se karakter trekke het te doen met hulle moraliteit en hier is daar nege aspekte waarna ons moet kyk.

 

Eerstens word hulle onreine geeste genoem, omdat hulle moreel onrein is. (Mat 10:1 En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Mar 1:23  En daar was in hulle sinagoge ‘n man met ‘n onreine gees; en hy het uitgeskreeu Luk 4:36  Toe kom daar verbaasdheid oor almal, en hulle praat met mekaar en sê: Wat vir ‘n woord is dit, dat Hy met gesag en mag die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit! Act 8:7  Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met ‘n groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword. Rev 16:13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.)

 

Die tweede ding is die feit dat hulle bose geeste is, verdorwe in hulle natuur. (Luk 7:21  En in dieselfde uur het Hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste, en aan baie blindes die gesig geskenk.)

 

Die derde is dat hulle kwaai en wreedaardig is. (Mat 8:28  En toe Hy aan die oorkant kom, in die land van die Gergeséners, het twee duiwelbesetenes Hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie.)

 

Die vierde is dat hulle veragtelik en kwaadwillig is. (Luk 9:39  En kyk, ‘n gees gryp hom, en meteens skreeu hy, en hy laat hom stuiptrekkings kry met skuim in die mond en gaan amper nie van hom weg nie en verniel hom.)

 

Vyfdens word hulle gekarakteriseer met buitengewone wreedheid. (Mar 9:20  En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond.)

 

Sesdes het hulle ʼn valse sisteem van doktrine, (1Ti 4:1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang 1Ti 4:2  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, 1Ti 4:3  wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.) en hierdie valse sisteem het ten minste ses hoof kenmerke: (1) afvalligheid van die geloof, (2) om in te gee tot verleiding, (3) om ʼn lewe van skynheiligheid te lei, (4) om leuens te verkondig, (5) gewetenloosheid en (6) die ontsegging van die vryheid van die gelowige in areas soos die huwelik en voedsel.

 

Sewende is die feit dat hulle immoraliteit lei tot verdere immoraliteit. (Luk 8:27  En toe Hy aan wal uitklim, kom ‘n sekere man uit die stad Hom tegemoet, wat vir ‘n geruime tyd van duiwels besete was en geen klere gedra het nie; hy het ook nie in ‘n huis gewoon nie, maar in die grafte.)

 

Agtstes word hulle beskryf as deel van die donkerte wat deur Satan beheer word. (Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

 

Negende kan daar gesê word dat hulle nie almal ewe boos is nie, aangesien daar grade van boosheid selfs tussen die demone is. (Mat 12:43  En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Mat 12:44  Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Mat 12:45  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose geslag.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 18)

1.         Tydelike Gevange Demone

 Sommige demone word tydelik gevange gehou nadat hulle uit ʼn persoon uitgedryf is. Die demon “Legioen” in Lukas 8:31 wou nie hê dat Jesus hom na die plek van gevangenis stuur nie en het gevra om in die varke in te vaar in plaas daarvan. Romige word tydelik in gevangenis geplaas nadat hulle uitgedryf is en word dan later weer vrygelaat. Baie ander word tans tydelik gevange gehou, maar sal later losgelaat word vir spesifieke oordele gedurende die Groot Verdrukking. Openbaring 9:1-11 praat van die loslating van demone vir ʼn periode van vyf maande om die mensdom te pynig.

Openbaring 9:13-21 praat van die loslaat van tweehonderd miljoen demone met die doel om een derde van die wêreld bevolking dood te maak. Die tydelike plek van aanhouding van hierdie demone is die afgrond of bodemlose put. Party word nou daar gevange gehou en sal vrygelaat word gedurende die Groot Verdrukking, terwyl ander tydelik daar aangehou word nadat hulle uitgedryf is om later weer losgelaat te word om Satan se wil uit te voer.

 

2.        Permanente Gevange Demone

Die tweede kategorie van gevange demone is die wat permanent gevange gehou word en nooit losgelaat word nie, maar direk oorgeplaas gaan word na die poel van vuur. Daar is drie sleutel Skrifgedeeltes wat handel oor hierdie permanente gevange demone.

 

a.         Genesis 6:1-4: (Gen 6:1 Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, Gen 6:2  sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Gen 6:3  Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar. Gen 6:4  In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.) ʼn Groot onderwerp van debat onder gelowiges is of hierdie Skrifgedeelte verwys na engele of nie. Die doel van hierdie gedeelte is om te wys dat dit wel na engele verwys wat nou permanent gevange is. Om dit te bewys sal dit nodig wees om elke sin in hierdie gedeelte te bestudeer.

 

(1) Die Vermeerdering van die Mens (Genesis 6:1): (Gen 6:1 Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,) Vers een beklemtoon die vermeerdering van die mens voor die vloed. Die Hebreeuse woord vir “mens” wat hier gebruik word, is ʼn generiese woord wat verwys na die mensdom in die algemeen, insluitende mans en vroue. Die woord as sulkus kan nie beperk word tot die seuns van Kain nie. Dit sluit beide die nageslagte van Kain en Set in en beide hierdie groepe het in die vloed omgekom. Die volgende sleutelwoord is “dogters”, ʼn Hebreeuse woord wat vroue beteken. Die klem in die tweede gedeelte van die vers “en daar vir hulle dogters gebore is”, val op die vroulike gedeelte van die mensdom en weereens kan die uitdrukking nie beperk word tot, soos party beweer, tot die vroulike afstammelinge van Kain nie. Dit is ʼn woord wat slegs beteken “die vroulike gedeelte van die bevolking. Verse en kan dus lees; “Die mens/mensdom, het vermeerder en dogters/vroue of meisiekinders is vir hulle gebore. Die onderskeid in vers 1 is dus nie tussen die manlike afstammelinge van Set en vroulike afstammelinge van Kain nie, maar beklemtoon liewer die vroulike gedeelte van die mensdom in die algemeen, wat bestaan het uit vroulike afstammelinge van beide Set en Kain.

 

(2)       Die Ondertrouing (Genesis 6:2): (Gen 6:2  sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.)

 

(a)       Die Seuns van God  : Die eerste sleutel term in vers twee is “die seuns van God”. Hierdie frase is ʼn algemene term wat beteken “om tot stand gebring te word deur God se skeppings daad”. Omdat hierdie term hierdie spesifieke betekenis het, word dit baie selektief gebruik. Dwarsdeur die Ou Testament, word die term, “seuns van God” uitsluitlik gebruik wanneer daar van engele gepraat word. Dit is baie duidelik wanneer die Genesis 6 gebruik van die term vergelyk word met die gebruik daarvan elders in die Ou Testament. Elders word die term gebruik in Job 1:6, 2:1 en 38:7. (Job 1:6  En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.) Niemand betwyfel dit dat die ander gebruike van die term in die Ou Testament na engele verwys nie, maar sommige wil die gebruik daarvan in Genesis 6:1-4 as ʼn uitsondering hanteer, alhoewel daar geen gronde vir so ʼn uitsondering is nie. In die Nuwe Testament word daar wel uitgebry op die term. Adam word in Lukas 3:38 “die seun van God” genoem omdat hy tot stand gebring is deur die skepping van God. (Luk 3:38  die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.) Gelowiges word na verwys as “die seuns van God” in Johannes 1:12 (Joh 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;), want gelowiges word beskou as ʼn “nuwe skepping” volgens Galasiërs 6:15. (Gal 6:15  Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.). Maar in Genesis handel die teks oor ʼn spesifieke Hebreeuse uitdrukking “benei elohim” en soos dit gebruik word in die Hebreeuse Ou Testament, is dit ʼn term wat altyd verwys na engele. Weereens sien ons dus dat hierdie gedeelte nie onderskeid tref tussen die afstammelinge van Set en Kain nie, maar liewer tussen die mensdom en engele. Die woord mens beklemtoon die mensdom en die term seuns van God beklemtoon die engele.

 

(b)       Die Dogters van die Mens: Die tweede uitdrukking in vers 2 is; “die dogters van die mens”. Hierdie is ʼn algemene term vir vroue, wat beide die afstammelinge van Set en Kain insluit. Wat die vers se is: “dat die seuns van God (die engele) het die dogter van die mens (mensdom) gesien”. Daar is geen regverdiging vir hierdie vers om geïnterpreteer te word as om te beteken; “gelowige mans wat ondertrou met ongelowige vroue” nie. Sou werklike mans werklik met ongelowige vroue trou? Die dogters van die mens beteken slegs vroue en die seuns van God verwys na engele. Indien die betekenis van hierdie gedeelte konstant gehou word met die gebruik daarvan op ander plekke in die ou testament, dan praat die gedeelte duidelik van gevalle engele wat onder trou het met vroue uit die mens en dit is duidelik op twee maniere:

 

Eerstens word hier altyd gepraat van ʼn een-rigting ondertrouing, naamlik daar word slegs gepraat van die “seuns van God” wat trou met die “dogters van die mens” en nooit van die “dogters van die mens” wat trou met die “seuns van God nie”. Indien die onderskeid hier tussen die afstammelinge van Set en Kain was, sou dit nie so gebeur het nie. In enige gemeenskap gebeur ondertrouing na beide kante. Dit sou absurd wees om te probeer beweer dat byvoorbeeld in Kaapstad trou, sonder uitsondering, daar altyd Van Der Merwe seuns met Du Plessis dogters terwyl dit nooit gebeur dat ʼn Du Plessis seun met ʼn Van Der Merwe dogter trou nie, want dit is in effek hoe sommige “Bybel kenners” hierdie verse interpreteer.

 

Tweedens spreek die konteks van hierdie gedeelte duidelik van ʼn ongewone en onnatuurlike verhouding/verbintenis wat die oorsaak was van die wêreld wye vloed. Genesis 1-4 handel oor die engele oorsaak van die vloed terwyl Genesis 5-6 handel oor die menslike oorsaak van die vloed. Die saamwoon van die afstammelinge van Set en Kain sou geensins ongewoon of onnatuurlik wees nie terwyl dit wel die geval sou wees en ook was met die saamwoon en ondertrouing tussen engele en mense. Diegene wat nie hierdie interpretasie ondersteun nie, haal graag Matteus 22:30 aan: (Mat 22:30  Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel.) Hierdie vers se nie vir een enkele oomblik dat engele geslagloos is nie, dit se slegs dat soos die engele in die hemel die mens na die dood in die hemel nie gaan trou nie, maar mense trou wel op aarde. Om die waarheid te se dwarsdeur die Bybel word engele altyd sonder uitsondering as manlike voorgestel. (Gen 18:2  Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. Gen 19:1 En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe Gen 19:2  en gesê: Kyk tog, my here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete; dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord: Nee, ons sal op die plein vernag. Gen 19:5  En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Mar 16:5  En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle ‘n jongman, met ‘n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. Luk 24:4  En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. Act 1:10  En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,) So Matteus 22:30 kan nie as ʼn argument gebruik word nie aangesien engele nie geslagloos is nie maar wel manlike en verder word hier van engele op aarde gepraat en nie van engele in die hemel nie en uit Matteus 22:30 kan ons sien dat die situasies tussen die aarde en die hemel grootliks verskil.

 

ʼn Uiters belangrike vraag wat ons, onsself moet vra is, waarom het Satan van sy gevalle engele met vroue van die mens laat trou? Die rede sal verstaan word wanneer ons na die groter konteks van Genesis kyk. Drie hoofstukke vroeër vind ons die rekord van die heel eerste Messiaanse profesie in die Bybel. (Gen 3:15  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.) So wat gebeur het in Genesis 6:1-4 was Satan se poging om die Saad van die vrou te probeer besoedel en sodoende die vervulling van die profesie te probeer voorkom.

 

(3)       Die Gevolg van die Ondertrouing (Genesis 6:3): Die gevolg van hierdie ondertrouing was die oordeel van God. (Gen 6:3  Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar.) Hier sien ons dat die Heilige Gees nie verewig met hierdie boosheid sou saam leef nie en God besluit dat die mens vernietig moet word. Hierdie oordeel word 120 jaar later uitgevoer. Die middel van vernietiging is die vloed en die doel van die vloed is die vernietiging van die afstammelinge van mense en engele.

 

(4)       Die Produk van die Ondertrouing: (Gen 6:4  In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.) Om ʼn beter begrip van hierdie vers te kry moet ons dit eers in individuele gedeeltes opbreek en bespreek.

 

(a)       Die Reuse (Nephilim) – Die Gevallenes: Eerstens kry ons die naam Nephilim of soms vertaal; reuse. Mense wat hierdie vertaling lees interpreteer dit as baie groot mense, maar die woord in Hebreeus beteken nie reuse nie, maar wel gevallenes. Die Hebreeuse woord verwys dus nie na ʼn ras of geslag van reuse of groot mense nie, maar na ʼn geslag van gevallenes. Die rede waarom dit so vertaal is baie interessant. In die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament wat in ongeveer 250 voor Christus vertaal is, het die Joodse geleerdes die vers 4 vertaal met die Griekse woord “gigentes”, wat “Titan” beteken. So die Engelse woord “giants” of reuse in Afrikaans, kom van die vertaling “gigentes”. Maar wat was die Titane in Griekse mitologie? Hulle was deel God en deel mens, want hulle was produkte of afstammelinge van gode en mense. Toe die Joodse geleerdes die woord Nephilim na Grieks vertaal het, het hulle dus die Griekse woord vir “Titans” gebruik, want hulle het dit erken as ʼn eenheid, nie tussen twee mense nie, maar as ʼn eenheid tussen mense en engele wat ʼn wese voortgebring het wat nog mens nog engel was. Joodse geleerdes wat soveel nader geleef het aan die tyd van Moses, wat oorspronklik hierdie gedeelte geskryf het, het duidelik verstaan dat hier gepraat word van ʼn ondertrouing tussen engele en mense. As ʼn gevolg van hierdie gemeenskap het ʼn nuwe ras tot stand gekom, genaamd die Nephilim, ʼn ras van gevallenes. Hulle was “gigentes”, super mens, maar nie in grote nie. Hulle het buitengewone vermoëns gehad, beide fisies en geestelik. Dit sluit nie die moontlikheid uit dat hulle dalk groot was nie, maar wat hier na verwys word, is hulle oorsprong en buitengewone vermoëns.

Dit is dan van uit die gebeure van Genesis 6:1-4 waar die Griekse en Romeinse mitologieë hulle oorsprong het. Hierdie mitologieë vertel vir ons hoe gode van Olympus ondertrou het met mense op aarde en kinders voortgebring het met buitengewone vermoens. Hulle was minder as gode, maar “groter” as mense. Ons sien dus dat die boek van Genesis vir ons die werklike geskiedenis van hierdie gebeure gee terwyl die Griekse en Romeinse mitologieë die valse weergawe vir ons gee. In die Griekse en Romeinse weergawes kry ons die menslike perspektief, en daarvolgens, wat gebeur het word verhewe tot iets spesiaal en glorieryk, maar God noem dit sonde.

 

(b)       Die Geweldiges/Manne van Naam – Die Giborim: Die tweede woord wat ons in hierdie vers na moet kyk is “giborim”, wat vertaal beteken die geweldiges of manne van naam. Weereens omdat hulle die produk van menslike vroue en gevalle engele was, was hulle unieke of buitengewone wesens. Let op daar word nooit gepraat van magtige of geweldige vroue nie, wat snaaks sou wees indien hierdie die produk van ʼn normale eenheid was, aangesien ʼn normale of natuurlike eenheid tussen mense beide mans en vroue voortbring. Indien dit dus ʼn natuurlike eenheid/gemeenskap was, sou dit beide manne sowel as vroue van naam voortbring, maar die resultaat was slegs manne van naam, want hierdie was ʼn nuwe ras van wesens, nog mens nog engel. Die enigste manier om dus die oorsprong van die “giborim” te verduidelik is dat hulle uit hierdie ondertrouing voortgespruit het en dit is presies die punt van vers 4.

 

Slegs deur hierdie verduideliking van Genesis 6 kan daar sin gemaak word van ander dele van die Bybel. Dit bied die enigste voldoende verduideliking te wees vir sekere Skrifgedeeltes wat ons vind in 2 Petrus en Judas en ons gaan volgende daarna kyk. Dit is ʼn eienaardige sonde, dit hou verband met die vloed en is verskillend van die oorspronklike val van die engele anders sou alle gevalle engele permanent in gevangeneskap gewees het.

 

b.         2 Petrus 2:4-5: (2Pe 2:4  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word; 2Pe 2:5  en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het; – Young’s Litteral Translation – 2Pe 2:4  For if God messengers who sinned did not spare, but with chains of thick gloom, having cast them down to Tartarus, did deliver them to judgment, having been reserved, 2Pe 2:5 and the old world did not spare, but the eighth person, Noah, of righteousness a preacher, did keep, a flood on the world of the impious having brought,) Vers 4 gee vir ons die plek waar hierdie demone/gevalle engele permanent opgesluit word. Tydelik opgesluite demone word gevind in die afgrond, maar permanente gevange demone word elders aangehou en die Griekse woord wat in hierdie gedeelte as hel vertaal word, is “Tartarus”. Tartarus is ʼn gedeelte van “Sheol” of “Hades” waar die permanente gevange demone aangehou word. Beide die afgrond of put en Tartarus is gedeeltes van Sheol of Hades. Die afgrond is waar demone tydelike gevange gehou word, maar Tartarus is waar hulle permanent gevange gehou word. Tartarus word ook na verwys as die put van donkerte en die engele wat daar aangehou word bly daar tot die oordeel. Die Groot Wit Troon oordeel i.e. die finale oordeel. Dit beteken dat hulle nooit vrygelaat gaan word nie, van daar gaan hulle staan voor die Groot Wit Troon van die oordeel van God en dan na die poel van vuur.

 

Vers 5 gee vir ons die tyd van gevangeskap, en dit was gedurende die tyd van die vloed wat dan ook in oorstemming is met die gebeure van Genesis 6:1-4. Die doel van die vloed was om die produk of afstammelinge van engele en mense vroue te vernietig. Deur 2 Petrus met hierdie gedeelte te vergelyk kan ons sien dat hier van engele en die vroue van mense gepraat word en nie die afstammelinge van Set en Kain nie. Dus word hierdie interpretasie ook deur die Nuwe Testament ondersteun.

 

c.         Jude 6-7: (Jud 1:6  En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar; Jud 1:7  soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.) Vers 6 beklemtoon die val van ʼn uitverkore groep engele en beskryf die val in vier uitsprake. (1) “En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie” Die woord beginsel of in Engels “principality” word dikwels gebruik wanneer daar gepraat word van die engele ryk en is ook een van die rangordes binne die engele ryk. Dit beteken dus dat hulle nie gebly het in hulle plek van werksaamhede en posisie binne die rangorde van die sataniese kosmos nie. (2) “maar hul eie woning verlaat het” Hulle het hulle blyplek, die demoniese sfeer van werksaamhede, verlaat en het die menslike sfeer betree in die vorm van jong mans en ondertrou met die dogters van die mens. (3) Hulle word nou “met ewige boeie onder die duisternis bewaar”. Hier noem Judas die selfde ding as Petrus in dat hierdie gevalle engele nou permanent gevange gehou word. Petrus se ook vir ons waar hulle aangehou word naamlik Tartarus. (4) Hulle word daar aangehou “vir die oordeel van die groot dag”. Weereens bevestig Judas, Petrus se uitspraak dat hulle permanent aangehou word vir die dag van oordeel en nooit weer vry sal rondbeweeg tot daardie dag aanbreek nie.

 

Vers 7 handel oor die aard van die sonde wat gepleeg is en die sleutel frase is “wat op dieselfde manier”. Op dieselfde manier, “soos Sodom en Gomorrah” het hulle “gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop”. Die sonde wat hierdie engele gedoen het, is soortgelyk aan die sonde van Sodom en Gomorrah, die seksuele sonde om agter “vreemde vlees” aan te gaan. “Vreemde vlees” beteken ʼn seksuele eenheid wat onnatuurlik is of teenstrydig is met die natuur. In die geval van Sodom en Gomorrah was die vreemde vlees, homoseksualiteit. In die geval van hierdie engele was dit vroue/dogters van die mens. In plaas daarvan om te bly in hulle natuurlike plek van verblyf, gaan hulle die staat van verblyf van die mens binne, ʼn staat van “vreemde vlees”, om aanstootlike seksueel imoraliteit te pleeg. Dus sien ons dat Sodom en Gomorrah en hierdie engele een ding in gemeen het en dit is dat hulle beide skuldig is aan seksuele sonde. In die geval van Sodom en Gomorrah was dit homoseksualiteit en in die geval van die engele was dit om te ondertrou met die dogters van die mens. Uit al drie hierdie Skrifgedeeltes is daar dus genoegsame bewyse dat hier van engele en mense gepraat word en nie die afstammelinge van Set en Kain nie.

 

d.         Opsomming: Om die oorsprong van demone op te som kan mens se: alle demone het dieselfde aanvanklike oorsprong in dat hulle geval het saam met Satan. Alhoewel op ʼn tyd na die val het sommige van Satan se gevalle engele ondertrou met die dogters van die mens in ʼn poging om die Saad van die vrou te besoedel en sodoende die eerste Messiaanse profesie van Genesis 3:15 te probeer verhoed. Hierdie besondere engele word nou permanent aangehou in Tartarus. Die ander gevalle engele is vry, maar van tyd tot tyd word sommige van hulle ook tydelik gevange gehou in die afgrond voordat hulle weer vrygelaat word om vry rond te beweeg. Die verskil hier, is tussen ʼn tydelike vonnis en ʼn lewenslange vonnis, maar uiteindelik sal alle demone vir ewig gevange geneem word in die poel van vuur na die oordeel van die Groot Wit Troon.

 

 

 NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 17)

A.        Intellek

Het demone intellek? Die antwoord is ja! Dit is duidelik op ses maniere, eerstens weet demone wie Jesus is (Mar 1:24  en gesê: Hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!), tweedens demone is bewus van hul eie verdoemenis of straf (Mat 8:28  En toe Hy aan die oorkant kom, in die land van die Gergeséners, het twee duiwelbesetenes Hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie. Mat 8:29  En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig?), derdens het demone beide Jesus en Paulus geken (Act 16:16  En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom ‘n slavin met ‘n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Act 16:17  Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing.), vierdens weet demone dat God een is (Jas 2:19  Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.), vyfdens het die demone ʼn valse sisteem van doktrine (Ti 4:1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang) en sesdens het demone die vermoë om te kommunikeer deur middel van spraak (Luk 4:34  en gesê: Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God! Luk 4:35  En Jesus het hom bestraf en gesê: Bly stil, en gaan uit hom uit! En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak.).

 

B.        Emosie

Het demone emosie? Die antwoord is ja! Dit kan gesien word op twee maniere, eerstens het hulle die emosie van grimmigheid en woede (Mat 8:28  En toe Hy aan die oorkant kom, in die land van die Gergeséners, het twee duiwelbesetenes Hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie.), tweedens het hulle die emosie van vrees (Jas 2:19  Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder). Hier kan ons dus sien dat demone ook die tweede eienskap naamlik emosie het.

 

C.        Wil

Het demon ʼn wil? Weereens is die antwoord ja! Dit kan op drie maniere gesien word, eerstens het hulle die wil om versoeke te rig. (Mat 8:31  En die duiwels het Hom gesmeek en gesê: As U ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te vaar.) Tweedens het hulle die wil om bevele te gehoorsaam. (Mar 1:27  En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê: Wat is dit? Watter nuwe leer is dit, dat Hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle Hom gehoorsaam is?) Derdens het hulle die wil om ʼn persoon te verlaat en ʼn ander plek te soek om te gaan woon. (Mat 12:43  En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Mat 12:44  Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Mat 12:45  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose geslag.) ons sien dus dat demone wel die eienskap van “wil” het. Dus het demone al drie eienskappe, intellek, emosie en wil en het daarom persoonlikhede.

 

D.  Persoonlike Naamwoorde

 

Daar is nog ʼn manie wat gebruik kan word om te bewys dat demone persoonlikheid het. Wanneer die Nuwe Testament praat van demone, gebruik dit persoonlike naamwoorde, dit verwys nooit na demone as dit nie, maar altyd as ons, hulle, julle, ek ens. (Luk 8:28  En toe hy Jesus sien, skreeu hy uit en val voor Hom neer en sê met ‘n groot stem: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van die allerhoogste God? Ek bid U, moet my nie pynig nie— Luk 8:29  want Hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man uit te gaan. Want baiekeer het hy hom saamgesleep; en hulle het hom gebind met kettings en voetboeie om oor hom wag te hou; maar hy het die boeie uitmekaar geruk, en die duiwel het hom in die woestyne gedrywe. Luk 8:30  Daarop vra Jesus hom en sê: Wat is jou naam? En hy antwoord: Legio—want baie duiwels het in hom ingevaar.) Weereens sien ons dat demone in die Bybels as persoonlikhede behandel word.

 

IV.      DIE OORSPRONG VAN DEMONE

In die bespreking van die oorsprong van demone moet ons hulle verdeel in twee kategorieë, vry demone en demone in gevangenis, maar beide kategorieë het die selfde oorsprong. Hulle is almal gevalle engele wat geval het gedurende die val van Satan. Alle demone was aanvanklik vry, maar sommige van hulle is sedert dien in gevangenis geplaas en dit is hier waar ons ʼn onderskeid moet maak.

 

A.        Die Oorsprong van Vry Demone

1.         Demone en Gevalle Engele is Die Selfde

Om die oorsprong van vry demone te verstaan, is dit nodig om te weet dat demone en gevalle engele een en dieselfde ding is eerder as twee verskillende kategorieë van wesens. Die feit dat hulle dieselfde is, kan op vyf maniere gesien word. (Vir die wat nie mooi verstaan wat volg nie, in die oorspronklike geskrifte word daar verwys na beide demone en gevalle engele – hierdie is nie altyd so duidelik in die algemene vertalings van die Skrif wat ons meestal gebruik nie, maar moet ondersoek word om te bewys dat daar na dieselfde wesens verwys word.)

 

a.         Dieselfde Vehouding Betreffende Satan: Die eerste bewys is dat beide demone en gevalle engele ʼn soortgelyke verhouding met Satan het. Hierdie verhouding word uitgedruk op vier maniere. Eerstens, Satan wat ʼn engel is, word die “prins van demone” genoem. (Mat 12:24  Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle: Hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels, nie.) Dit se vir ons dat die wat hom volg ook engele is. Tweedens, het satan ʼn goed georganiseerde organisasie of rangorde van engele. (Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.) Dit is dus baie redelik om te veronderstel dat hierdie gevalle rangordes van engele demone is. Derdens word hulle na verwys as die duiwel se engele en is daarom in alle waarskynlikheid demone. (Mat 25:41  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.) Vierdens word hulle ook Satan se engele genoem en hierdie dui ook daarop dat hulle dieselfde wesens is as demone. (Rev 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; Rev 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Hierdie vier Skrifgedeeltes wys vir ons dat gevalle engele en demone ʼn soortgelyke verhouding met Satan het en dus impliseer dat hulle een en dieselfde is.

 

b.         Dieselfde Essensie van Wese: Die tweede bewys dat gevalle engele en demone een en die selfde wesens is, is dieselfde essensie van wese in dat beide geestelike wesens is.

c.         Dieselfde Aktiwiteite: Die derde bewys is dat demone en gevalle engele beide in dieselfde aktiwiteite betrokke is, beide soek mense om te bewoon/beïnvloed en beide maak oorlog teen die mens en God. (Rev. 9) Weereens bewys dit vir ons dat demone en gevalle engele dieselfde wesens is.

 

d.         Dieselfde Woonplek: Die vierde bewys dat demone en engele dieselfde wesens is, is die feit dat beide dieselfde woonplek het, naamlik die lug of atmosferiese hemelruim. (Eph 2:2  waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, Rev 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; Rev 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.)

 

e.         Dieselfde in die Bybelse Teks: Die vyfde bewys dat demone en gevalle engele een en dieselfde wesens is, is dat daar in die Bybelse teks altyd gepraat word van demone of gevalle engele, maar nooit van al twee saam nie. Nie een enkele vers noem ooit demone en gevalle engele, op die selfde tyd nie. Die teks praat altyd van die een of die ander. So nou dat ons weet dat daar van dieselfde wesens gepraat word, weet ons dan ook dat hulle dieselfde oorsprong het i.e. gewone engele wat saam met Satan geval.

2.         Die Gevolg van Satan se Val op die Engele

Esegiël 28:11-19 beskryf die val van Satan (Eze 28:16  Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!) Om die gedeelte beter te verstaan moet ons gaan kyk na die Engelse vertaling. (Eze 28:16 By the abundance of thy traffic they filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore have I cast thee as profane out of the mountain of God; and I have destroyed thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.) Hier sien ons dat die Engels dit vertaal “By the abundance of thy traffic”. Wat die Hebreeuse terminologie hier impliseer is dat Satan van engel tot engel gegaan het en God gelaster het om die engele se steun te werf vir homself. Van die engele is mislei deur sy leun dat hy die vyf “ek wil’s”, gaan vermag insluitende die begeerte om soos God te wees. (Isa 14:12  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies! Isa 14:13  En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Isa 14:14  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!) Sommige van die engele was deur Satan oortuig, maar die meerderheid was nie. Daardie engele wat deur hom oortuig was, het toe saam met hom geval. Hulle is nou die vry demone wat Satan se wil uitvoer. Daar was drie gevolge van hierdie val, eerstens het hulle hul oorspronklike heiligheid verloor, tweedens het hulle korrup geword in hulle natuur en optrede soos die verskillende Ou Testament se benaminge vir demone vir ons demonstreer en derdens het hulle Satan se demone geword.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Engele, Satan en demone (deel 15)

Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Eph 6:14  Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, Eph 6:15  en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Eph 6:16  Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. Eph 6:17  En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God— Eph 6:18  terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges  1Jn 2:14  Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het.

 

Wat presies is die wapenrusting van God. Die wapenrusting van God is die Skrif. Hoe meer die Skrif bestudeer en gememoriseer word en oor nagedink word, hoe meer word gelowiges beskerm en hoe meer word hulle bewapen. Om presies te weet wat die Woord sê oor enige spesifieke punt, help in die geveg teen Satan. By die versoeking van Jesus, was Jesus in staat om Satan teen te staan in al drie versoekinge deur middel van die korrekte aanhaling van die Skrif. Dit was die wapenrusting van God vir Jesus en dit is ook die wapenrusting van God vir die gelowige.

 

B.        Die Krag van die Gelowige

Die gelowige se tweede verdedigings meganisme is dat hy die krag het om Satan te weerstaan, en gelowiges word drie keer gesê om so te doen. (Jas 4:7  Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. 1Pe 5:9  Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Eph 6:10  Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.) Gelowiges word nooit in die Bybel vertel om rond te gaan en Satan te bestraf nie en ook nie om hom te bind nie, maar om hom te weerstaan. Weereens, die beste manier om Satan te weerstaan is deur middel van Die Woord en hoe om dit reg aan te wend in enige spesifieke versoeking wat jy ook al mee gekonfronteer mag word.

C.        Die Gelowige se Waaksaamheid

Die gelowige se derde verdedigings meganisme is om waaksaam te wees. Ons moet waaksaam wees deur Satan se werke te erken en gereed te wees vir hom. (1Pe 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.)

 

D.        Die Gelowige se Voorbidder

Die vierde verdediging vir gelowiges is nie aktief nie maar passief; die voorbidding van die Messias. Hy doen voorbidding vir gelowiges teen die “bose een”. (Joh 17:15  Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. Rom 8:34  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Heb 7:25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.

 

E.        Die Gelowige se Beginsels

Die vyfde verdedigings meganisme vir gelowiges bestaan uit drie beginsels wat in gedagte gehou moet word in die hantering van Satan en geestelike oorlogvoering. Die eerste beginsel is dat gelowiges nie minagtend oor Satan moet praat nie. (Jud 1:8  Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Jud 1:9  Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou!) Nie eens die goeie Aartsengel Migael het gedurf om ʼn lasterlike oordeel teen Satan uit te spreek nie. Hy het die hele aangeleentheid net aan die Here oorgegee. So niemand behoort rond te gaan om Satan te laster, hom te bind of sy naam te noem nie. Gelowiges is nie veronderstel om lasterlik oor hom te praat nie. Die tweede beginsel vir gelowiges in hul hantering van Satan en geestelike oorlogvoering is om altyd in gedagte te hou dat Satan deur God gebruik word om gelowiges te onderrig/leer. Satan mag toegelaat word om sekere fisiese probleme te veroorsaak om ʼn les te leer. Byvoorbeeld, Satan was toegelaat om Job skade aan te doen sodat hy meer kon leer oor die soewereine natuur van God. (Job 1-2) Satan was toegelaat om Paulus skade aan te doen om hom nederigheid te leer en dat God se krag in sy lewe nog groter gemaak is deur sy swakheid. (2Co 12:7  En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. 2Co 12:8  Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk. 2Co 12:9  En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 2Co 12:10  Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. 2Co 12:11  Al roemende het ek dwaas geword. Julle het my daartoe genoodsaak. Want ek moes deur julle aanbeveel geword het; want ek het niks by dié uitnemende apostels agtergestaan nie, al is ek niks nie. 2Co 12:12  Die kentekens tog van ‘n apostel is onder julle verwerklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade. 2Co 12:13  Want wat is daar waarin julle oortref word deur die ander gemeentes, behalwe dat ek persoonlik julle nie lastig geval het nie? Vergeef my hierdie onreg. 2Co 12:14  Kyk, vir die derde keer is ek gereed om na julle te kom; en ek sal julle nie lastig val nie, want ek soek nie julle goed nie, maar julle self; want dit is nie die kinders wat vir die ouers moet opgaar nie, maar die ouers vir die kinders. 2Co 12:15  En ek sal baie graag uitgee, ja, myself weggee vir julle siele, al word ek, terwyl ek julle oorvloediger liefhet, minder bemin. 2Co 12:16  Maar laat dit so wees! Ek het julle nie beswaar nie, maar omdat ek slim was, het ek julle met lis gevang.)  Die derde beginsel vir gelowiges in die hantering van Satan is dat hy soewerein beperk is. Hy is nie almagtig nie en selfs die mag wat hy het, kan nie gebruik word sonder God se toestemming nie. God sal Satan soewerein beperk; God sal nooit toelaat dat Satan te ver gaan nie. (Job 1:12  Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE. Job 2:6  En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.)

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.