Engele, Satan en demone (deel 24)

XI.      DIE TOEKOMSTIGE AKTIWITEITE VAN DEMONE

Vroeër in die studie het ons die historiese en teenwoordige aktiwiteite van demone bespreek, maar nou gaan ons kyk na hulle toekomstige aktiwiteite en daar is twee hoof kategorië van toekomstige aktiwiteite.

 

A.        Die Kerk

Die eerste het betrekking op die Kerk. Gedurende die laaste dae, sal demone valse doktrine versprei om die groot afvalligheid te weeg te bring. Hierdie is al reeds vervul in hierdie eeu; die meerderheid van die sigbare Kerk vandag het reeds afvallig geword. Hierdie was reeds voorspel as toekomstige demoniese aktiwiteite in 1 Timoteus 4:1-3 (1Ti 4:1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang 1Ti 4:2  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, 1Ti 4:3  wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.)

 

B.        Die Groot Verdrukking

Die tweede is die Groot Verdrukking. Daar gaan buitengewone demoniese aktiwiteite gedurende hierdie periode wees soos dit was in die dae van die Evangelies. Daar gaan ten minste vier spesifieke aktiwiteite wees wat deur demone beoefen gaan word gedurende die groot verdrukking.

 

1.         Demoniese Inval

Daar gaan twee demoniese invalle gedurende hierdie periode wees. Die eerste gaan wees om die mens te pynig tot kort voor die dood vir vyf maande lank. (Rev 9:4  En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. Rev 9:5  En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek. Rev 9:6  En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug.)

 

Die tweede inval word gelei deur vier hoof demone wat tans gebind is by die Eufraat Rivier in Irak en hulle doel sal wees om een derde van die mensdom uit te wis. (Rev 9:14  en dié het aan die sesde engel met die basuin gesê: Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Rev 9:15  Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak.) n Totaal van twee honderd miljoen demone gaan los gemaak word vanuit die afgrond om deur hierdie vier demone gelei te word gedurende die tweede demoniese inval. (Rev 9:16 En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor.)

 

2.         Duiwel Aanbidding

Die tweede spesifieke aktiwiteit is die feit dat gedurende die Groot Verdrukking, die mens sal begin om duiwels te aanbid op ʼn skaal nog nooit voorheen gesien in die geskiedenis van die mens nie. (Rev 9:20  En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. Rev 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie.)

 

3.         Demoniese Inperking

Die derde spesifieke demoniese aktiwiteit gedurende die Groot Verdrukking is dat hulle tesame met Satan uit hulle huidige woning, die atmosferiese hemel (Satan se derde woning), gewerp sal word. Hulle sal daar uitgewerp word en ingeperk word tot die aarde gedurende die tweede helfte van die Groot Verdrukking. (Rev 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; Rev 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.) Hierdie verduidelik waarom daar so n groot toename in demoniese aktiwiteite gedurende die Groot Verdrukking gaan wees.

 

4.        Die Slag van Armageddon

Vierdens gaan demone help om die nasies bymekaar te maak vir die finale oorlog, die slag van Armageddon. (Rev 16:13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Rev 16:14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.)

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.