Jesus-mense leef met skoongewaste harte

Hierin is een van die groot uitdagings vandag, om heeltyd seker te maak waarom doen ons sekere dinge vir die Here en waarmee is ons presies besig in die kerk. Is dit menslike en selfgerigte pogings om God te probeer beïndruk? Doen ons sekere goed omdat ons so geleer is deur ons voorgeslagte, sonder dat ons vra waar dit vandaan kom? Die debatte wat ons in die kerk voer oor wie of wat reg en verkeerd is, oor wie of wat gaan dit regtig? Soort van: “Ek is reg en jy is verkeerd – ek wen hierdie rondte!” Is dit wat Jesus vandag vir sy kerk wil hê?

Jesus kom leer ons van die nuwe hart waarmee sy volgelinge wat in sy stof loop, elke dag beter kan lewe. Waar die Gees van Jesus my lewensingesteldheid omkeer, vra ek in elke situasie wat Jesus sou sê of sou doen. Ja, Hy het ook baie drasties opgetree as dinge verkeerd geloop het. Dink maar aan die reiniging van die tempel. Hy het nie gehuiwer om die godsdienstige leiers van sy tyd aan te vat oor hulle manier van dinge doen nie. Maar die oorheersende optrede van Jesus tydens lewe hier op aarde, was sag en liefdevol. Met deernis en opregte omgee, het Hy sy hart vir ons kom wys.

Hoe lyk jou hart? Hoeveel beïnvloed jou innerlike jou daaglikse optrede? Hoekom gaan jy kerk toe, of waarom doen jy dinge vir die Here? Wat beleef ander mense as hulle met jou te doen kry?

Jesus wil jou baie graag laat leef met ‘n skoongewaste hart …

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus-mense leef ander se seerkry raak


Die wrede moord op Johannes die Doper, ontstel Jesus so, dat Hy Homself afsonder op ‘n stil plek – sy hart is gebreek, Hy treur en wil alleen wees. Jesus verstaan die hartseer wat met dood gepaard gaan. Hy verstaan ons hartseer, en Hy gee ons ook ‘n Gees-vervulde hart om saam met ander te huil met die verlies van ‘n dierbare. Ons kan daar wees vir mekaar in hartseer tye. Met Jesus se Gees in ons, is Hy by elkeen wat self hartseer is, of wat ander ondersteun wat hartseer is.

Siekte ontneem so baie mense van lewenskwaliteit. Jesus het ‘n hart vir siek mense. Hy verstaan die onsekerheid wat met siektetoestande gepaard gaan. In sy tyd op aarde was daar glad nie die mediese kennis en behandeling van vandag beskikbaar nie. Vandag sien ons God se hand in die mediese professie en gebruik Hy die medici om lewenskwaliteit vir siek mense terug te gee. Maar terselfdertyd beteken dit dat Jesus-mense mekaar en vir ander nie-Jesus-mense, liefdevol ondersteun tydens alle vorme van siekte.

Eers die dood van ‘n geliefde, daarna ‘n klomp siekes wat genees word, en dan ‘n baie groot skare honger mense in die middel van nêrens. Die Jesus-hart gee met ‘n wonderwerk kos vir die honger skare: vyf brode en twee visse voed meer as 5000 mense. Maar uiteindelik leer ons Jesus werklik ken as die Brood van die Lewe. Met ‘n Jesus-hart kan ons elke dag brood en Brood uitdeel in ‘n fisies en geestelik honger wêreld!

Met ‘n Jesus-hart loop ons deur die stof strate van ons daaglikse doen en late, en kry ons mense“innig jammer” wat hartseer, siek en/of honger is – om dan ook vir hulle Jesus te bring!

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus-mense reageer op Sy influistering


2. “Kom agter My …” (Matteus 4:19)
Ook vertaal met “volg My”. Hoe ons dit ook al sê, die keuse is om ons Leier te volg in alles wat ons by Hom kan leer. Hy wys nie net die pad nie, Hy ís die enigste Pad!

3. “Gaan verkondig …” (Matteus 10:7)
Ons het IETS om te vertel en IEMAND om oor te vertel. Ons kan nie stilbly nie, by ons mond kom die woorde uit waarvan ons Jesus-harte oorloop. Elkeen van ons word vol gemaak van sy liefde en genade, dat dit oorloop en oorspoel en oorstroom na almal wat ons paaie kruis.

4.
“Kom na My toe …” (Matteus 11:28)
Die mees gerusstellende aanmoediging van Hom. Baie spesifiek en gefokus gerig aan elkeen wat swaar kry en moed opgee. By Hom en slegs by Hom, is daar altyd rus en vrede. Soek en vind dit net op die regte Manier en die enigste Plek.

5.
“… homself verloën …” (Matteus 16:24)
Letterlik in die Grieks behoort elke Jesus-volgeling, homself “afsweer/ontken”. Kies om van jouself gestroop te word om vir Hom plek te maak in jou lewe. Hierdie selfverloëning kry nooit klaar nie en maak plek vir God-verheerliking.

6.
“God liefhê …” (Matteus 22:37)
Geen inspanning, geen verdienste, geen prestasie, geen vergelyking met ander – nee, God se Gees skryf liefde op Jesus-harte. En só word liefde ons uitstaande eienskap tot eer van Hom!

7.
“Moenie bang wees nie.” (Matteus 28:10)
Die uit-die-dood-opgewekte-reeds-gekruisigde-Jesus se eie woorde, steeds vandag aan elke liewe kind van Hom!

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Is jy dalk ook ’n Christelike bloeier soos ek?


Hoe onbetroubaar is my hart nie. Dis selfsugtig. Nee, dis nog erger. Jeremia 17:9 sê dit is bedriegliker as enigiets anders. Wie kan die hart ooit verstaan? Daarom moet ek erken dis elke keer pynlik as die Heilige Gees hier opehart-chirurgie toepas en my motiewe een vir een ontmasker. Tog is dit die enigste roete tot groei. In Jesus se snoei-taal daar in Johannes 15 is dit al manier om vrug te dra vir Hom. As ek wil vrugte dra tot eer van die Heer dan moet ek toelaat dat ek reg gesnoei word. Reg of weg — dit is al uitweg. En ek verkies reg!

Dit is ’n lewenslange herstelproses na hierdie kleinserigheid-chirurgie. Nee, dit beteken nie ek druk skielik nou my ore toe vir kritiek, of ek hou op luister na wat ander vir my sê nie. Want dis ewe verkeerd en ewe arrogant. Ek moet altyd ’n leerbare gees hê. Maar ek moet ook by Paulus in 1 Korintiërs 13 leer dat die liefde alles kan verdra, selfs kritiek, misverstande, vals beskuldigings en verdagmakery. Daarom kan ek regtig ontspan en ophou om alles so persoonlik te vat. Misverstande gebeur. Mense het ook maar hulle eie “issues” wat hulle soms op jou projekteer. Kritiek is regtig nie die einde van die wêreld nie. Inteendeel, dikwels wys dit juis dat jy op die regte pad is. En dat jy Jesus darem begin volg daar waar dit saakmaak. Immers, as hulle Jesus Beëlsebul genoem het, dan kan ons as sy volgelinge nie verwag dat ons heeltyd met wit handskoene hanteer moet word nie, soos wat Matteus 10:25 my leer.

Terloops, watter chirurgie doen die Gees tans in jou lewe?

Bron:ekerk.org

Die nuwe en finale afwagting van Hom!


In die Ou Testament was daar ‘n “afwagting” dat vir die volk van die Here ‘n Messias sou kom wat ‘n baie sterk leier vir hulle sou wees. ‘n Beskrywing van hierdie afwagting, kry ons in Jesaja 9: 5-6: “Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring … Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.”

Met Kersfees vier ons fees dat hierdie afwagting van destyds in alle opsigte waar geword het. Om die waarheid te sê, die Een wat wel op aarde mens kom word het, is baie meer as wat verwag was. Hy het die enigste Verlosser vir alle mense van alle tye geword en sal dit altyd wees. Sy heerskappy deur sy Gees in sy kinders oortref alle fasette van afwagting. Daar is nie genoeg name of woorde om reg te laat geskied aan Wie Hy werklik is nie. Hy oortref alle verwagtinge!

Maar Hy het self gesê terwyl Hy hier was: “En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem …” (Johannes 14:3). Hierdie woorde van Jesus beteken dat daar steeds by ons ‘n afwagting is. Die afwagting van die Ou Testament wat waar geword het, maak plek vir ‘n totaal nuwe afwagting vir ons vandag. En Kersfees bied elke jaar die ideale geleentheid om nuwe inhoud aan hierdie nuwe afwagting te gee. Die afwagting van Jesus se eerste koms, word vervang met ‘n nuwe afwagting vir sy tweede en finale koms.

Hierdie finale afwagting dat Jesus verseker weer kom, dra direk by tot ‘n groeiende dringendheid dat Hy so gou moontlik weer moet kom. Die chaos in die wêreld, persoonlike omstandighede én veral die intense begeerte van elke Jesus-mens om Hom self te ontmoet, dryf hierdie groeiende finale afwagting.

Hy en Hy alleen sal alle verwagtinge oortref! Weereens!

Bron: http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus Christus: Wie is Hy?

 

Wie is hierdie Man?
Die verbysterde Jode en Fariseërs het Jesus gevra: “Wie is Jy?” (Joh 8:25). Die Apostel Petrus het van Hom gesê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God,” (Matt 16:16) en met sy eerste preek op die dag van Pinkster het hy verklaar: “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (Hand 2:36.) Keiser Julianus die Afvallige, het met sy laaste woorde op sy sterfbed verklaar: “Jy het oorwin, o Galileër.”

Tot groot voordeel van die wêreld
Wie is hierdie Jesus van Nasaret dus? Wie is hierdie Galileër? Wie is hierdie man wat die eeue uit hulle skarniere gelig het, die kalender in twee verdeel het en die verloop van die mens se geskiedenis verander het? Waar Sy ware volgelinge ook al gegaan het, het hulle die wêreld ten goede verander. Daar is inderdaad nie ’n land waarheen die Christendom geneem is en waar dit nie tot groot voordeel van die inwoners gestrek het nie. Hoe is dit moontlik dat geen man of vrou al ooit op hulle sterfbed spyt was dat hulle ‘n Christen is nie?

Een uitsonderlike lewe bo alle ander
Dr. James Allan Francis, het in 1926 in ’n essay, ‘One Solitary Life’, oor Christus geskryf: “Hier is ’n man wat op ’n onbekende dorpie gebore is, die kind van ’n plattelandse vrou. Hy het op ’n ander dorpie grootgeword. Hy het in ’n timmermanswerkwinkel gewerk totdat hy dertig was. Daarna was Hy vir drie jaar lank ’n rondreisende prediker. Hy het nooit ‘n huis besit nie. Hy het nooit ’n boek geskryf nie. Hy het nooit ’n amp beklee nie. Hy het nooit ’n gesin gehad nie. Hy het nooit ‘n kollege bygewoon nie. Hy het nooit sy voet in ‘n groot stad gesit nie. Hy het nooit verder as twee honderd myl [312 km] van sy geboortedorp gereis nie. Hy net nooit enige van die dinge gedoen wat gewoonlik met faam gepaardgaan nie. Hy het geen geloofwaardigheid gehad, behalwe Sy eie woord nie. Terwyl hy nog ’n jong man was, het die openbare gevoel teen Hom gedraai. Sy vriende het weggehardloop. Een van hulle het Hom verloën. Hy is aan Sy vyande oorhandig. Hy het die bespotting van ’n verhoor ondergaan. Hy is tussen twee diewe op ‘n Kruis vasgespyker.

‘n Kragtige uitwerking
Terwyl Hy sterwend was, het Sy laksmanne oor Sy enigste aardse besitting – Sy bokleed – lootjies getrek. Toe Hy dood is, is Hy in ’n geleende graf neergelê danksy die deernis van ’n vriend. Negentien lang eeue het gekom en gegaan, en vandag staan Hy sentraal in die mensdom en aan die voorpunt van vooruitgang. Ek is in die kol wanneer ek verklaar dat hierdie een Lewe ’n kragtiger uitwerking op die lewe van die mens gehad het as al die leërs wat al ooit opgemars het, al die seemagte wat ooit opgebou is, al die parlemente wat ooit gesit het en al die konings wat ooit regeer het gesamentlik.”

’n Ander Jesus binne sektes
Party mense verkondig dat Hy net ’n profeet was, ’n verligte New Age-ghoeroe, ’n kosmiese Christus, ’n morele filosoof, ’n politieke revolusionêr, Migael die aartsengel, die broer van Lusifer, of ’n geesteskind van God. Baie kultusse glo dat Hy ’n god is, maar nie die Ewige God, of die Verlosser nie, en beslis nie die Here nie.

C.S. Lewis het tereg in sy boek, ‘Mere Christianity’, die volgende opmerking gemaak: “Ek poog om hiermee te verhoed dat iemand die dwase dinge kwytraak wat mense dikwels oor Hom sê: ‘Ek is gewillig om Jesus as ’n belangrike morele leermeester te aanvaar, maar ek aanvaar beslis nie Sy aanspraak dat Hy God is nie.’ Dít is die een ding wat ons nié moet sê nie. ‘n Blote mens wat dié soort dinge kwytraak wat Jesus gesê het, sal nie ’n belangrike morele leermeester wees nie. Hy sou eerder ‘n kranksinnige wees – op die vlak van iemand wat beweer hy is ‘n hardgekookte eier – of anders sou hy die duiwel self wees. Jy moet jou keuse maak. Óf hierdie Man wás en ís die Seun van God, of anders was hy ’n mal mens, of selfs erger. Jy kan Hom afmaak vir ‘n dwaas, jy kan op Hom spoeg en Hom duiwelbesete noem; of jy kan aan Sy voete neerval en Hom aanbid as Here en God, maar moenie met enige neerhalende onsin kom dat hy ’n belangrike menslike leraar was nie. Daardie opsie het Hy nie vir ons gelaat nie. Dit was glad nie Sy bedoeling nie.”

’n Ander Jesus binne die leer van die Evangeliese kerk
Daniel Darling het in ‘n aanlynartikel, ‘Counterfeit Christ figures we should stop worshipping’, gesê dat “Jesus deesdae baie gewild is, selfs op ‘n tydstip wanneer die Christendom toe-nemende sosiale marginalisering in die gesig staar.” Hy merk voorts dat “van politieke en sosiale bewegings tot bufferplakkers het ons Jesus as ‘n gelukbringer vir ons gunstelingsaak toegeëien”.

Is dít egter die ware Jesus van die Bybel of ’n Jesus wat ons self geskep het? Christus se doelwit is om ’n volk uit te roep en in hulle gestalte te kry, maar oënskynlik stel ons meer daarin belang om Jesus na ons gelykenis te omskep. Dit as asof ons Jesus goedsmoeds kan omskep in wat ons ook al wil hê Hy moet wees. Spoedig lyk die Jesus, op wie ons aanspraak maak ons aanbid, eienaardig genoeg, soos die mens in die spieël.

In watter opsig kom ons in die versoeking om Jesus te omvorm, soos klei, in wie ons wil hê Hy moet wees? Ek noem ‘n paar van die eensydige Jesus-figure op wat gewildheid verwerf het in die kontemporêre Westerse Christelike kultuur, soos aangetoon deur onder andere Darling:

Die ghoeroe-Jesus
Dit is die Jesus van die Enlightenment en New Age. Deur die geskiedenis heen kom hy voor as ’n belangrike morele leermeester, maar was nie naastenby so radikaal soos die Jesus van die Evangelies nie. Dit is die wyse, minlike figuur wat perfek aansluit by die ander morele leermeesters en gods-diensleiers soos Boeddha, Confucius, Krisna, Vishnu en andere. Dit is ’n veilige Jesus wat net oor goeie, opbouende, opheffende dinge praat en ons nie pla met gevaarlike praatjies oor die koninkryk van God nie. Ghoeroe-Jesus is die “kosmiese terapeut” na wie toe ons kan gaan wanneer ons hom nodig het vir raad en verse-kering. Die probleem met hierdie Jesus is dat hy die opgetekende historiese feite oor Jesus en Sy aansprake misken en nie die gebiedende Christus van die Skrif is nie. Ghoeroe-Jesus vervul nie die diepste versugting van die mens se gees vir verlossing en vrymaking van sonde en die dood nie.

Die sosialistiese Jesus 
Dit is die Jesus van die progressiewe, sosiale agenda wat antikapitalisties is en nie betrekking het op persoonlike verlossing deur die geloof nie. Hoewel dit waar is dat die koninkryk van God goeie nuus vir die armes is, was Christus se koms nie die eerste koms van ‘n Karl Marx nie, maar God se Ewige verlossingsplan en die inhuldiging van ‘n nuwe verbond wat deur die lewe, dood en opstanding van Christus bemiddel is. Die utopiese droom van sosialisme is banaal in vergelyking met die wêreldwye vernuwing wat deur Jesus Christus en Sy koninkryk belowe word.

Die polities-korrekte Jesus
Dit is die polities-korrekte Jesus wat so in die mode is onder baie goedgesinde, progressiewe, liberale evangeliese Christene. Dit is die Jesus waarin ons almal soms in versoe-king kom om te aanvaar. Hy vervang die sogenaamde “kwaai God van die Ou Testament” met ’n merendeels vreedsame, genesende, billike Jesus wat nie kontroversieel is nie. Hy is aangenamer as die Apostel Paulus, wat blykbaar net nie ons een-en-twintigste-eeu se sosiale norme kan begryp nie. Hy is die verdraagsame, “gawe” Jesus wat onvoorwaardelik liefhet, wat hoog aangeslaan word deur morele humaniste. Daar is net een probleem met hierdie polities-korrekte Jesus; anders as die Christus van die Skrif wat ons met ’n opofferende liefde lief het en van ’n “onbreekbare wet” gepraat het; wat nie gekom het om “een jota of een titteltjie van die wet” ongeldig te maak nie, maar om die Wet “te vervul”. Die ware Jesus het kontroversiële dinge oor die huwelik, die hel, oor berou, oordeel en Sy komende koninkryk gesê, met vereistes daaraan gekoppel.

Die ‘He-man’-Jesus
Hierdie Jesus het gekom om mans te help om hulle manlikheid te herwin in reaksie op ’n manlikheidskrisis. Dit is die Jesus van Braveheart, Rambo, John Wayne en grootwildjagters. Christelike manlikheid word egter nie gedefinieer deur grootpratery en verweerkuns nie. Die Jesus van die Skrif was taai sowel as teer, ’n man wat tereggewys en gekoester het.

Hy het nie gekom om mans in ’n hiper-manlikheidskonteks te laat inpas nie, maar om hulle in mans te verander wat hulle unieke doel vir die koninkryk vervul as dienende leiers binne die huisgesin, die Kerk en die gemeenskap. Daar is slegs genesing vir vaderloosheid en verwronge manlikheid wanneer mans verander word deur hulle gevalle aard van Adam neer te lê om Jesus Christus van Nasaret, die Galileër te volg.

Die patriotiese Jesus
Dit is die Jesus van patriotiese nasionale vernuwing, wat ’n herlewing van tradisionele waardes en ’n terugkeer na die sogenaamde “glorieryke dae” van gister inlui. Hierdie Jesus stel altyd teleur omdat hy bevrediging wil vind in korttermynoorwinnings in plaas van die langtermynuitgangspunt van die koninkryk van God. In teenstelling hiermee stel Jesus van Nasaret net nie belang daarin om Suid-Afrika, Amerika, of enige ander nasie na ‘n vals era van vergange waardes te herstel nie. Hy het gesterf en weer opgestaan om die hele skepping van die vloek van sonde te herstel en vernuwe. As Christene sien ons uit na daardie Hemelse stad wie se bouer en skepper God is.

Die dr. Phil-Jesus
Hy is die tawwe wysgeer en die gewer van goeie raad. Evangeliese Christene blyk baie van hierdie Jesus te hou. Hy het die oplossing vir al hulle probleme. Vir hulle kom hy naby die Christus van die Bybel, wat die antwoord op ons diepste versugting is. Tog verruil hy ‘n strewe na Christus en die beeld van Christus in ons, vir ‘n strewe na beginsels. Jesus Christus van die Skrif word eerder ’n middel tot ‘n doel in ‘n vyf-stappe-rehabilitasie-program as die sentrale fokus van ons aanbidding. Hierdie Jesus, wat jou huwelik sal herstel, jou volgende werksonderhoud gaan skep en verseker dat jou kinders dit tot op universiteit gaan maak, is op die ou end ’n teleurstellende godheid wat ’n sedelike moralistiese, terapeutiese deïsme verkondig wat magteloos is om te verlos. Die ware Jesus Christus van Nasaret lei ons nie na ’n stel beginsels toe nie, maar na Homself !

Die voorspoed-Christus
Hierdie Jesus is die dr. Phil-Jesus se spandabelrige neef. Hy maak nie net beloftes van ’n lewe van oorvloed nie, maar ook van rykdom en ’n welvarende lewe. Die rykes, diegene wat in ivoortorings woon, waar vervolging en probleme skaars is, word veral na Hom toe aangetrek. Hy is die antwoord op ’n skuldige gewete vir diegene wat in afgodery, hebsug, selfsug en oorvloed leef. Op die een of ander manier is hy, vreemd genoeg, verwyderd van die sukkelbestaan van die meeste ander Christene wêreldwyd. Die voorspoed-Jesus, is ‘n verraderlike dwaalleer wat op die armes teer om hulle geld af te rokkel en teleurstelling en ruïnering veroorsaak wanneer die beloofde voorspoed nie ‘n werklikheid word nie. Die ware Christus van die Skrif belowe nie privaatvliegtuie en duur vakansiehuise nie, maar die teenwoordigheid van God te midde van moeilike omstandighede, en ’n selfverloënende getrouheid in ‘n gevalle wêreld. Voorts bied die Christus van die Skrif ‘n baie beter  “toekomstige opgawe op belegging” as die korttermynskatte van enige aardse koninkryk.

Die post-kerk-Jesus
Die post-kerk-Jesus laat jou toe om Hom te aanbid sonder al die doenighede van die institusionele kerk. Diegene wat uitgebrand is deur die kerk wat te polities of wetties is, word na hom aangetrek. Hierdie Jesus lok diegene wat moeg is vir ’n Evangelie wat meer soos tradi-sionalisme klink as die Evangelie van Christus. Die ware Jesus van die Bybel bied Sy volgelinge egter nie die opsie om Hom te volg sonder om deel van die Kerk te wees nie. Die einste handeling van wedergeboorte deur geloof, doop die gelowige in Sy Liggaam. Christus het Sy Bruid lief en bied geen pad wat vrug dra buiten die gemeenskap van die gelowiges nie.

Die beste Vriend-Jesus
Die beste-Vriend-Jesus is een wat goed pas binne ons hedendaagse, selfaanbiddende jeugkultuur. Hy sinspeel op die waarheid van die ware Christus, wat persoonlike verlos-sing bied en ‘n Vriend van sondaars is. Hierdie Jesus, van die moderne aanbiddingsliedjies, klink meer soos ’n ekskêrel wat behoeftig en vasklouerig is, as die regverdige Vors in die boek Openbaring. Hy het ook oënskynlik geen verbintenis met 2 000 jaar van Kerkgeskiedenis en die gewigtigheid van Christen-ortodoksie nie. In plaas daarvan is hy ‘n ligte, prettige, persoonlike en private Jesus wat losstaan van die komende Koning van regverdigheid en gereg wat in die Skrif beskryf word. Hy keur sonder voorbehoud ons lewenstyl goed. Hy is die Jesus van pop-evangeliese Christendom wat baie min voorbereiding vir moeilike tye, en min ankerplek vir die komende kulturele storms bied.

Wettiese Jesus
Laastens, meng hierdie Jesus net soos die Fariseërs, reëls oor kleinlike sake met ortodoksie. Hierdie Jesus wat deur party vermy word, is aantreklik vir ander omdat hy ’n eenvoudige lys van reëls bied waarvolgens hulle kan leef. Hy laat sy volgelinge toe om die daaglikse praktyk van berou, vergifnis en die Heilige Gees se heiligmakende werk te ignoreer vir ’n kontrolelys-Christenskap. Die probleem is dat sy evangelie nie diegene wat verlore is, kan red nie. Dit bied ’n lewelose godsdiens wat uiterlike verandering nastreef ten koste van innerlike vernuwing en genade. Net die ware Christus, Wie se lewe, dood en opstanding persoonlike verlossing bied – het die krag om lewes te ver-ander en Sy kinders na Hom toe te bring.

Ter afsluiting
Elkeen van hierdie Jesus-figure bied slegs ’n gedeeltelike blik op die ware Jesus van die Bybel deur net sekere aspekte van Sy karakter te beklemtoon. Dit weerhou Christene daarvan om in aanbidding aan die voete van die ware Christus die Seun van God, die Verlosser van die wêreld te kniel. Enige weergawe van Christenskap wat toelaat dat ons Jesus aanpas by wat ons pas, hoe aantreklik ook al, sal tot ‘n geestelike doodloopstraat lei. In plaas daarvan moet ons ware vreugde en verlossing vind deur ons hart in aanbidding en gehoorsaamheid aan die oorspronklike Jesus van die Skrif te wy.

PAUL DANIEL is stigter en hoofpastoor van Gateway Christian Family Church Durbanville. kontak hom by candice@gatewaycfc.co.za

Bron: juig.co.za

Jesus is nie Kersvader nie

Vat maar sy nederige koms aarde toe: ’n Voerbak vir diere was sy eerste aardse bed. Jesus se heel eerste besoekers, die skaapwagters, was ook nie romantiese, Kerskaartjie–figure met netjies geskeerde baarde en skoon klere nie. Hulle het na hulle skape geruik! Herders in daardie tyd was randfigure in die samelewing met goor reputasies.

Tog daag hulle volgens Lukas 2 op as die eregaste van die hemel daar by Jesus wat in ’n voerbak lê. Jesus het doelbewus ’n nederige roete gekies toe Hy aan ons kant van die draad kom leef het. Hy wil nie ’n kersfeesvader wees wat mooi persentjies uitdeel en dan weer verdwyn nie. Jesus is die Een wat ons kom dien met sy lewe.

Hy is die Here van die krip en die kruis. Ontdek Jesus opnuut hierdie Kersfees en vier saam met Hom fees.

Bron:ekerk.org

Óns of Sý manier van lewe

Hiervoor sorg God self!!! Hy gee die Heilige Gees as “waarborg”, wat ook vertaal kan word met “deposito” of “eerste paaiement”. So die wonderbaarlike innerlike vernuwende werk van God se Gees in ons elkeen, is net die begin van die allerbeste manier van lewe waarvoor God alleen sorg. Sonder dat ons presies verstaan of regtig kan sien wat die Gees in ons doen, ís die Gees besig in en met en deur ons. Hy is besig om ons aan te trek met die goeie tydens ons aardse tydelike lewe, sodat die dag wanneer ons “voor die regterstoel van Christus verskyn” (2 Korintiërs 5: 10), ons die ewige hemelse lewe sal ontvang.

Wat kan ek en jy doen om seker te weet ons lewe op die regte manier?

1.      NIKS – God sorg vir die goeie in ons;
2.      ALLES – gee 100% oor aan Hom: soek, smeek, begeer, verlang, verbind, bid, gee en …

Hierdie soort van teenstrydigheid is deel van die misterie om in ‘n lewende verhouding van God te lewe elke dag. Maar Hy weet dit die beste, en daarom is Hy daar as die Beste Een om ons presies hiermee te help. Hoe meer ek en jy kan oorgee aan sy manier van dinge doen in ons lewe, hoe beter sal Hy in elkeen van ons vaar.

Mag 2016 vir jou die jaar wees waarin jy beter ervaar dat God reeds besig is om sy wil in jou lewe ‘n werklikheid te maak – dit is Sý manier om jou voor te berei vir “die vaste gebou in die hemel” (2 Korintiërs 5:1).

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jy kan Jesus nooit anoniem navolg nie

Dikwels is ek ook agter die skerms ingelig oor mense wat huweliksprobleme het, of wat in sonde geval het, maar dan met die woorde: “Ons wil assebief nie persoonlik betrokke raak nie.” En tog sê die Here dat onsself altyd die eerste linie van hulp is as Hy iemand oor ons pad stuur. Ons word dan daardie naaste van wie Jesus in Lukas 10 vertel wat moet help. Ja, ons mag wel vir ander mense vra om ons hierin by te staan, maar om die bal net aan te gee en onbetrokke aan te gaan met ons eie lewe, is om die evangelie volspoed te systap.

Dit is om God se wil en sy seën mis te loop.

Bron:  ekerk.org

Wat sien Jesus van die kruis af?

 

1. Luk 23 : 33 – 34 “Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle Hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan Sy linker- en die een aan Sy regterkant. Toe sê Jesus “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”
2. Joh 19 : 26 – 27 “Toe Jesus Sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar, “daar is U seun.” Daarna sê Hy vir die dissipel, “daar is jou moeder”.
3. Joh 19 : 28 “Ek is dors”.
4. Luk 23 : 43 – 43 “Die moordenaar langs Hom sê “Jesus, dink aan my wanneer U in U Koninkryk kom.” Jesus antwoord hom, “Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.”
5. Mark 15 : 34 “Om drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eloi, Eloi, lema sabagtani”. My God, My God, waarom het U My verlaat”.
6. Luk 23 : 46 “Jesus het hard uitgeroep, “Vader, in U hande gee Ek My gees oor.”
7. Joh 19 : 30 “Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê, “Dit is volbring”.

Jesus praat sewe keer aan die kruis. Met die meeste van hierdie woorde wys Hy Sy hart van liefde.

· “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie”. Ongelooflik! Sal ek en jy dit kan doen? Om vir vergifnis vir ander te pleit wat besig is om jou dood te maak. Sê dit nie iets van hoe vergifnis werk nie? Dink jy nie ook soms jou sondes is net te groot om vergewe te word nie. Genade, hierdie mense vra nie eers vergifnis vir hulleself nie! Jesus doen dit namens hulle. Ek glo met my hele hart dat God die Vader hulle vergewe het, want Sy Seun het daarvoor gepleit! Jesus tree in by sy Vader vir mense wat dit nie verdien nie, wat nie berou het nie, wat nie daarvoor vra nie, wat ook nie eers op daardie stadium glo nie! Hoeveel te meer is daar vergifnis vir ons wat glo, wat berou het, en daarvoor vra. Hierdie mense is eintlik so tipies van ons dag. Hulle kruisig vir Jesus terwyl hulle Sy wonderwerke gesien het, Hom hoor praat het en baie getuienis oor Hom gehoor het. Net so kruisig dié wat nie in Hom glo nie, Hom waarskynlik keer op keer, terwyl ons die Bybel het, steeds wonderwerke sien, Hom hoor praat deur ander, en baie getuienis oor Hom hoor. Steeds tree Hy by die Vader in om nog steeds vir elkeen ‘n kans te gee. Maar jy en ek moet self besluit of ons dit aanvaar of nie. Genade onbeskryflik groot.

· Aan die kruis, vir oulaas, dink Jesus net aan ander. Hy sê vir Sy ma “Daar is jou seun”, en vir die dissipel, “daar is jou moeder”. Jesus sterf nie voordat Hy ‘n baie belangrike taak afhandel nie. Hy maak klaar wat Hy begin het. Jesus demonstreer ‘n hart van omgee. Hy sorg dat Sy ma ‘n heenkome het. Ek wonder nogal wat tot op daardie stadium in Maria se gemoed aan die gang was. Maar Jesus was nie te laat nie, net soos ons ook vandag dikwels dink die Here wag so bietjie lank voor Hy ingryp in ‘n moeilike situasie. Jesus sien selfs in Sy sterwensuur die nood van ander raak, en bring ‘n oplossing, terwyl Hy self oënskynlik nie vir Sy eie lewe ‘n oplossing het nie.

· En dan, die moordenaar aan die kruis langs Hom. Een uitroep. Net een. “Dink aan my wanneer U in U Koninkryk kom”. En Jesus gee Hom die versekering, “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees”. Jesus is besig met verlossingswerk aan die kruis. Nie die begin van Sy verlossingswerk nie. Hy het toe reeds baie mense gered. Ook nie die einde daarvan nie, want Hy doen dit vandag nog. Maar aan die kruis, verlos Hy die moordenaar wat daarvoor vra. Terwyl Hy stoksiel alleen is. “My God, My God, waarom het U My verlaat”.

Dan kom Jesus se laaste woorde. “Dit is volbring”. Tetelestai. Toe dink Hy aan my en jou. Glo jy dat Jesus toe reeds jou naam geken het en dat dit in Sy handpalms gegraveer was? Dat Hy daar dalk ook jou naam voor die Vader genoem het, en gesê het, “Vader, vergeef hom?”. Met Tetelestai kyk Jesus van die kruis af na die ganse mensdom as Sy laaste daad van liefde en verklaar dat wat Hy gedoen het op aarde, nou afgehandel is. Soos wat Hy afkyk na die wat Hom gekruisig het en gevra het: “Vader, vergeef hulle” en vir Sy ma ‘n nuwe tuiste gee met “Daar is jou seun” en met die moordenaar “vandag sal jy saam met My in die paradys wees”, kyk Hy af na jou en my en sê: “Ek het nou genoeg verlossingswerk gedoen”.

Daar skuif die verantwoordelikheid van Sy skouers af na my en jou toe. In my menslikheid sou ek dink Hy sou kon vra: “wat moet Ek meer doen, mens”. As dit nie vir jou genoeg is nie, kan niks meer genoeg wees nie. Vat dit net. Die mense wat Hom gekruisig het, het niks eers gevra nie, maar Jesus het vir hulle genade bepleit. Die moordenaar het gevra, en gekry. Wat doen ek en jy? Ons hoef dit net te aanvaar. Want Jesus het ál die verlossingswerk gedoen wat nodig was.

En ek en jy? Ons het ’n keuse of ons dit aanvaar of verwerp. Vat jy dit, of los jy dit?

Bron: http://www.heuning.co.za/rippel%20wat%20sien%20jesus%20van%20die%20kruis%20af.htm