Loeriesfontein Uitreik 2015

Behoeftes vir ons span

–  Finansiële borge- daar is persone wat dit nie kan bekostig nie.

–  Koekies en beskuit

Behoeftes vir Loeriesfontein

–  Gevriesde sop (nie tamaties en pasta in nie asseblief)

–  Klere (Volwassenes en kinders)

–  Skoene

–  Serpe

–  Mussies

–  Handskoene

–  Beddegoed

–  Geskenkies vir die dames vir damestee soos bv. sepies, juwele, grimering ens.

–  2l leë roomysbakke

–  Plastiese inkopiesakke


Behoeftes in ouetehuis

–  Draagbare dripsisteem

–  Loopraam

–  Toiletware bv. waslappies, seep, hande room

–  Poeier

–  CD-spelers

–  Hospitaalbed

–  Voetstoeltjies

–  Rystoel

–  Speletjies

–  Balle


Onderhoudsbediening

Verf:

–  Enamel verf vir facia borde, deure, geute  en staalwerk

–  Verskriklik baie pva verf vir mure en plafonne

–  Kwaste, rollers en verfpanne en bakke

–  Skuurpapier

–  Maskeerband

–  Baie Polyfilla

–  “Bonding Liquid”

–  Plastiekstroke om op vloere te gooi

–  Terpentyn


Dakseël en Plafonne:

–  Plafonborde

–  Baie dakseëllaar en membrane


Skrynwerk en Staalwerk:

–  Staal

–  Sinkplate

–  Sweisstafies

–  Skarniere vir staalhekke

–  “Rollbolts”

–  Houtplanke en Houtpanele

–  Houtlym

–  Deure

–  Veiligheidshekke


Loodgieterwerk, elektrisiteit en ligte:

–  Teëls

–  Toiletmeganismes

–  Krane

–  Strortkoppe

–  Wasbakke

–  PVC afvoerpype en koppelstukke

–  Venstergrendels

–  Buite spreiligte

–  Spieëls

–  Silikon

–  Buisligte

–  Baie gloeilampe (inskroef en bayonet)

–  Dakwaaiers


Bouwerk:

–  Geld vir bakstene, sement  en sand vir kerk

–  Glas en putty vir vensters

–  Geld vir gruis by kliniekJeugbediening

Idees vir pryse

–  Serpe

–  Musse

–  Handskoene

–  Poppe

–  Inkleurboeke en kryte

–  Plakkers/ “Stickers”

–  Penne en notaboekies

–  Albasters

–  Karretjies

–  Sagte speelgoed

–  Speelkaarte

–  Legkaarte

–  Borrels

–  Haargoed: knippies, rekkies, bande

–  Borsels

–  Beursies, rugsakke, handsakke

–  Vir die ouer kinders: deodorant, handeroom, seep, tandepasta, tandeborsels, waslappies

–  Speletjies

–  Sonbrille


Dierebediening

–  Ou komberse

–  Handdoeke

–  Koerante

–  Finansies

Kontakbesonderhede

A2j jeugspan:

Johann Gerber

0836477633 jgerber@tellumat.com


Marc Zeeman

0847100275

marczeeman3@gmail.com

Onderhoudspan:

Riaan van Niekerk

0823208363

rwvniekerk@gmail.com

Mediesebediening:

Riki The-nissen

0826219675

riki.mmt@gmail.com

Dierebediening:

Sandra Kotze

0829250270

sandra_kotze@hillspet.com

Volwassebediening:

Estelle Barnard

021 782-9909

estellebar@gmail.com

Seniorbediening:

Marthie de Koning

0769880231

marthied@gmail.com

Insake hele uitreik:

Ds. Martin Barnard

0842502168

martin@ngvishoek.co.za


Wat die Here ook al op u hart lê om mee te help, sal baie waardeer word.

Buitelugbediening

Buitelug

Omgewingsorg

Genesis 2:15 “Die Here het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas”. So is dit ook elke Christen en Gemeente se verantwoordelikheid om toe te sien dat die Omgewing opgepas word.

Dit beteken onder andere dat ons dit sal skoon hou van alle vorme van rommel  wat dit kan ontsier en bederf. Vishoek Gemeente het die verantwoordelikheid aanvaar om die spoorlyn, vanaf Vishoek tot Sunny Cove Stasie, skoon te hou deur op ‘n gereelde basis die Rommel op te tel.

IMG_4627

Dit gebeur gewoonlik op ‘n Saterdag oggend tussen 09:00 en 11:00, soos vooraf gereël met Metro.

Daar daag gewoonlik tussen 6-10 lidmate op wat ‘n passie vir ‘n skoon omgewing het en nie omgee om hulle hande letterlik “vuil” te maak nie. Kom sluit gerus by ons aan.

IMG_4609

Groen Oudit

Aardverwarming is nie net meer ‘n gewilde cliché nie. Daar is al hoe meer bewyse dat dit ‘n harde feitlike, werklikheid is.

Die “Groen Oudit” konsep help lidmate om deur die implimentering van eenvoudige maatreëls en beginsels ‘n bydrae te lewer tot ‘n meer eko-vriendelike omgewing. Deur klein haalbare veranderinge in en om die huis aan te bring kan noemenswaardige besparings te weeg gebring word.

LED gloeilampies, tydskakelaars op waterverwarmingstelsels en sonverhitting ens. kan help om tot 50% besparing op kragverbruik te verkry. Ons begelei en help lidmate graag om so ‘n oudit by hulle huise te kom doen en om sekere beginsels vir besparing te implimenteer.

 

Natuurbewaring

Die N.G. Gemeente in Vishoek is aan die voet van die Elsiespiek geleë. Die feit dat die Tafelberg Nasionale Park nie genoeg fondse of bemanning het om alle staproetes in stand te hou nie, het tot gevolg gehad dat die instandhouding van staproetes op Elsiespiek agterweë gebly het. Daar was ‘n behoefte om hierdie staproetes weer op standaard te bring deur die dreineringslote oop te maak, oopsnoeiwerk te doen waar nodig, om onwettige paadjies en dubbelpaadjies toe te maak en daarna op ‘n gereelde basis roetine instandhoudingwerk te doen. Na gesprekke met beamptes van die Tafelberg Nasionale Park het die gemeente se Eko-bediening verantwoordelikheid vir die instandhouding van die ongeveer 8 km. staproetes op Elsiespiek aanvaar en word instandhouding tans op ’n gereelde basis gedoen.
Onderhandelinge rakende verantwoordelikheid vir die uitroei van indringerplante op ‘n gedeelte van Elsiespiek is deur die onlangse brande in die gebied in die wiele gery, maar sal mettertyd met beamptes van die Park uitgeklaar word.

 

Visvoete Stapklub

Vishoek gemeente is sekerlik in een van die wonderlikste gedeeltes van God se skepping geleë en word aan beide die noordelike  en suidelike kant deur die Tafelberg Nasionale Park begrens, met bergreekse ten noorde tot by Tafelberg en ten suide die Elsiespiek en die bergreeks wat verder suid tot by Kaappunt strek.   In die ooste word die gemeente begrens deur Valsbaai en aan die westekant deur Tafelbaai.   Voorwaar ‘n unieke gemeente met honderde kilometer staproetes wat van binne ons gemeente grense oor die hele suid-skiereiland strek.   Verseker ‘n voetslaanparadys en enige natuurliefhebber se droom.

Die liewe Vader het dit alles geskep vir sy kinders om te geniet en daarom het die stapklub in Desember 2008 tot stand gekom om al die stappers in staat te stel om die wonders van hierdie paradys te geniet.   Staproetes is egter nie net tot hierdie deel van die skepping beperk nie en die klub het reeds oor die afgelope sewe jaar meer as 100 staproetes met ‘n totale afstand van 2000 km. plus tot so ver as die Richtersveld agter die rug.   Voor elke staptog word in gebed gepleit om God se beskerming en na afloop van die staptog word opreg dankie gesê.   Tydens meerdaagse stappe word oggend- en aandgodsdiens gehou en ons het ook al by ‘n paar geleenthede die Nagmaal op ‘n staptog gevier.   In sy wonderlike goedheid het God getrou sy beskermde hand van liefde oor ons gehou en tydens al hierdie staptogte was daar, behalwe vir ‘n paar minder ernstige skrapies en seer spiere, geen ernstiger beserings nie.

Presiese statistiek van die afstand wat elke klublid gestap het word bygehou, terwyl fotos van elke staptog ook gesien kan word deur op die skakel hieronder te kliek.   Besonderhede rakende die betekenis van die embleem van die stapklub kan ook in die toeligting hieronder gesien word.   Lidmaatskap van die klub is nie net tot lidmate van die gemeente beperk nie en enigiemand is welkom om saam te stap, maar net daardie persone wat die waardes van die klub onderskryf word toegelaat om die embleem van die klub te dra.

 

Gaan Besoek gerus die Visvoete se eie webwerf by: http://visvoete.wixsite.com/visvoete vir fotos, tydskedules en nog meer.

 

Gebedsgroep

Gebedsgroep

Die intersessie groepie kom elke Maandagaand bymekaar om in te tree by die Vader vir sake wat op ons harte geplaas word. Die belangrikste Een teenwoordig is die Heilige Gees wat getrou ons lei en sake aan ons openbaar. Sy teenwoordigheid word tasbaar ervaar en ons word wonderbaarlik skrif uit die Woord gegee wat bevestigende antwoorde bied.

Dit is wel ‘n dienslewering, maar almal teenwoodig word gevoed, gerig en bemoedig.

Sake wat voorkom word deur ons kontak met mekaar en die kerkraad voorgehou om te bepeins en op te dra. Individuele behoeftes en die gemeente-bedrywighede word op die kerk kalender gevolg. Die Vishoek-vallei in die bree asook ons land se uitdagings word opgedra. Wanneer ons uitmekaar gaan, gaan ons voort op ons eie om sake in dieselfde Gees op te dra soos dit in ons elkeen se program kan pas, maar bly gedurig met mekaar in kontak.

Intersessie = Tree in die bresse in gebed.

Ons almal het die verantwoordelikheid om in te tree in gebed by die Vader.

Jes 59:16 “Hy sien dat daar niemand tussenbeide tree nie, Hy is verbaas daaroor. Daarom tree Hy self op en laat Hy self sy geregtigheid geld.”

Gal 6:2 “Dra mekaar se laste, en gee op die manier  uitvoering aan die wet van Christus.”

1Tim 2:1 ,2 “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.”

In Esegiel 22: 30  praat die profeet namens God: (Die Bybel in praktyk voetnotas) “In Sy liefde soek God iemand wat vir die stad in die bres sal tree – iemand soos Moses wat vir die volk gebid het.

God het behae in die gebede van sy volk/kinders  volgens 2 Kron 7: 14 “ …en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose wee af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.”

God roep ons as Christene om in te tree in gebed. Hy verwag nie dat ons perfek moet wees nie, maar Hy soek net na gewillige harte wat die begeerte het om God se wil te sien verwesenlik word.

Ons weet dat ons uit onsself niks kan vermag nie en reken op die Here se onderskraging

Rom 8:26 – 34

26: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gese word nie.

27: En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.

28: Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is.

29: Die wat Hy lank tevore gekies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van die Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.

30: Die wat hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En die wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En die wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.

31: Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees?

32: Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

33: Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry.

34: Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.”

In eensgesindheid en met ‘n bewustheid van God se teenwoordigheid wag ons op Hom in die Gees en in gebed bring ons die sake voor Hom.

Wie kan almal deel uitmaak van die groep om te bid?

Joh 1:12 “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God genoem te word.”

En dan kan ons met vrymoedigheid na die genadetroon gaan.  Hebr 4:16

“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.” Jak 1: 5

En wanneer ons van Hom wysheid vra, verander Hy ons fokus sodat ons Sy perfekte wil kan weet.

Rom 12:2 “ Julle moenie aan hierdie sondige  wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

 

 “Die stryd is nie teen vlees en bloed nie”

Paulus  beklemtoon ons gesag in gebed in 2 Kor 10:3-5 “Natuurlik leef ons in ‘n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mense nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.”

AMEN