Dissipelskap is…

 

“Jy moet die Here bo alles liefhê. As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie,tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe.” – (Lukas14:25 – 26)

“Leef in die lig van God se woord. As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. ” – (Johannes 8:31 – 32)

“Neem jou kruis op.  As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg.” – (Lukas 9:23)

 

Artikels oor Dissipelskap

 

[catlist name=”Dissipelskap” excerpt=yes excerpt_size=30]