Artikels oor die Ewige Lewe

 • Hy beplan vir jou die goeie
  Milanie Vosloo   Ek weet wat Ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop ...
 • Wat is jou nalatenskap aan ander?
  Johan Geyser van die Mosaïek Gemeente het op ’n keer hierdie ander nalatenskap verduidelik (KA23/8/98). Hy het daarop gewys dat hoe ouer ’n mens word, hoe meer wonder jy oor ...
 • Kry jou taal reg
  Van familietaal gepraat, dink net hoe sal jou huweliksmaat voel as jy heeltyd in toekomstaal of hipotetiese taal oor hom of haar praat? As jy gedurig vir almal dinge sou ...
 • Gelukkig om vervolg te word
  Teen die agtergrond van Jesus se geheime tot geluk in Matteus 5, gaan dit oor ‘n vorm van geluk wat vreemd is in ons daaglikse leefwêreld. Jesus se geluk gaan ...
 • Hoe sien God oud word en ’n lang lewe by Sy kinders?
  Jy moet aan jouself erken dat jy nie meer soos in die verlede sulke steil bulte so vinnig met jou fiets kan uittrap nie, nie die kleinkinders met net ...
 • 29000 Kerse
  Wie ken u gramskap beter? Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. ...
 • As more nie kom nie
    Hierdie boodskap kan of ‘n bietjie fatalisties klink, of dit kan jou by ‘n besluitneem-punt bring. Verseker leef ons as Christene met ‘n verwagting vir more, en omdat ons kinders ...
 • Hoe kom ek aan die anderkant?
  Tog vertel die Johannes-evangelie dat die oorkant reeds deurgebreek het na ons kant toe. Jesus het God se nuwe lewe al die pad hierheen gebring. Hy het die onoorbrugbare pad ...
 • Die Godstad: perfekte ewige blyplek
  Gemeet met ‘n goue meetstok, só kosbaar is jy! Simbolies beteken dit dat jy aan God behoort en dat Hy sy eiendom sal beskerm. Die Godstad, jy as Jesus-mens, word ...
 • Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (4 van 5)
    Liefde Verflou/Verkoel. ABORSIE Volgens die World Health Organisasion is daar jaarliks meer as 40 000 000 aborsies wêreld wyd (Dit is net die “wettige” aborsies wat hulle van weet). Sedert 1973 ...