Kursusse

Grief Share

Om afskeid te neem van ‘n geliefde is seker een van die mees traumatiese dinge in elke mens se lewe. Om te rou is soms ‘n moeilike proses en word deur elkeen anders ervaar en hanteer.

 

Om jou hartseer met andere te kan deel wat dieselfde ervaar en beleef (het) is opsigself al ‘n stap in die regte rigting. Hierdie kursus is juis daarop gemik om persone wat sukkel om deur hierdie ervaring te worstel by te staan en te ondersteun.

 

Dit is ‘n 13 weke kursus wat op Maandag aande, deur uiters bekwame mense wat self daar deur is, aangebied word.

 

Divorce Care

Verlies van watter aard ookal bring spanning en onsekerhede in ‘n mens se lewe. Soos dood, is egskeiding een van daardie gebeure wat ‘n gevoel van verlies meebring.

 

Egskeiding het sy eie unieke uitdagings, soos ‘n gevoel van verwerping, minderwaardigheid en mislukking. Om ook hier met mense te kan deel wat daar deur gaan of moes gaan kan baie help om die herstel-pad te omarm en aan te pak.

 

Die kursus is ‘n hulp middel op hierdie pad en word oor ‘n tydperk van 12 weke aangebied.

 

Kontak gerus vir Elza Marais by 082 706 2284 vir meer inligting oor beide kursusse.