Martin Barnard

Martin

Ds. Martin is getroud met Estelle en hul het drie dogters. Die oudste, Marizelle, studeer tans aan die Universiteit van Stellenbosch, Elmarie en Marisa is onderskeidelik in Graad 11 en 8. Hy studeer in die teologie en behaal die grade BA (Teol. Cum laude); BD (Teol Cum Laude) asook ‘n Meestersgraad in Gesinsterapie.

Ds. Martin is beroep na NG Vishoek gemeente in 1999 en is passievol oor mense se verhouding met God en met mekaar. Hy het ‘n lewende belangstelling in innovasie. Sake wat hom fassineer is wat kan hyself en die gemeente beter doen sodat mense hul gawes optimaal kan gebruik in die wêreld waar hul leef?

Hoe kan Christenskap werklik ‘n verskil in die wêreld maak? Sinvolle betrokkenheid in die gemeenskap, Uitreike, Gesins- en Jeugbediening is deel van sy hartklop. Hy het die gawe van onderskeiding en het ‘n hart om gesinne te begelei hetsy in hul verhouding met die Here of met mekaar.

Sy tweede kantoor is Mugg en Bean want hy glo daarin om nie soos die grappie vertel, in die week onsigbaar te wees en sondae onverstaanbaar nie, hier sien hy heelwat mense waarvan ‘n groot deel buite gemeenteverband is.
Hy glo dat mense in die algemeen nog ‘n diep soeke het na die hartklop van God! Carpe diem!