Ons Sendelinge

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Handelinge 1:8

Ons probeer hard om hierdie opdrag van Jesus te gehoorsaam en om die daarmee gepaardgaande werksaamhede te koördineer.

Tydens die jaarlikse geloofsoffernaweek wat hierdie jaar vanaf 22 – 24 April plaasvind, kry die gemeente die geleentheid om ‘n bedrag (bo en behalwe hul maandelikse dankoffer) te belowe wat in die komende jaar aangewend sal word om die sendelinge te ondersteun.  Met behulp van hierdie beloftes ondersteun ons tans die volgende sendelinge:

sendelinge1 sendelinge2

 

Ons gemeente is ook betrokke by verskillende korttermyn- en plaaslike uitreike / projekte om so die armoede en nood in minder bevooregte gemeenskappe te probeer verlig, soos bv die herstel en verbetering van Elsie Trom (wat by die kerk werk) se huis of die skolevoedingskema. 

In geval van rampe, soos die gereelde vure, die oorstromings, asook onluste is dit wonderlik om te sien hoe die gemeente saamstaan.

Aan God al die Eer.

Kontak my asseblief as jy meer wil weet of betrokke wil raak (Heidi 084 951 2228)