STAP  VIR  BYBELS:  NG VISHOEK  2021

 

STAP  VIR  BYBELS

Sondag 29 Augustus is Bybelsondag en om hiermee saam te val bied die Visvoete ‘n Stap vir Bybels aan op Saterdag 28 Augustus om 09:00 vanaf verskillende punte.   As gevolg van die inperkingsmaatreëls en gekompliseerde munisipale vereistes kan ons nie in ‘n groot groep straatlangs stap soos in die verlede nie.   Ons kan egter in kleiner groepe op verskillende roetes stap sonder om enige regulasies te oortree.   Omdat almal nie ewe fiks is nie en om die maksimum aantal persone te betrek, word vyf verskillende roetes aangebied.

  1. Vishoek strand  (1 – 2 km.)
  2. Om die Clovelly vlei (2 km.)
  3. Op Elsiespiek (5 Km.)
  4. Rondom Trappieskop (5 km.)
  5. In Kalkbaai berge (8 km.)

Die roetes kan in die kerkkantoor of aanlyn by www.ngvishoek.co.za besigtig word.   Om in te skryf stuur asseblief ‘n e-pos aan kerkkantoor@ngvishoek.co.za of skakel die kerkkantoor by 087 822 1527.   Koste beloop R30.00 per volwassene, R20.00 per laerskoolkind of R50.00 per gesin van vier of meer en kan by die kerkkantoor inbetaal word of elektronies oorbetaal word met die verwysing “Bybels”en die roete van jou keuse naamlik: strand, vlei, Elsies, Trappies of berge.   Die dra van maskers is verpligtend.   Medaljes sal na afloop van die stap aan deelnemers uitgedeel word.   Die afsnypunt vir inskrywings is Maandag 23 Augustus.   As dit vir jou onmoontlik is om aan die stap deel te neem is jy welkom om ‘n donasie te maak met die verwysing Bybeldonasie.

Elke R30.00 stel die Bybelgenootskap in staat om ‘n Bybel te verskaf aan ‘n persoon wat dit nie kan bekostig nie en miskien kan jy dit dan ook, in biddende afhanklikheid, oorweeg om hierdie deel te maak van jou Kol. 4:5 inisiatief wat tot ver buite ons gemeentegrense weerklank kan vind.

 

STAP  VIR  BYBELS  2021:  VISHOEK  STRAND

 

Die beginpunt van die stap is op die strand teenoor die parkeerterrein langs die Galley restaurant en jy moet betyds aanmeld sodat die groep stiptelik om 09:00 kan begin stap om onnodige samedromming te voorkom.   Die stapleier sal jou medalje aan die einde van die stap aan jou oorhandig.   Dra asseblief jou masker.

Die stapleier is:    Amanda van der Merwe      Selfoon nommer:     082 997 7353

Om in te skryf stuur asseblief ‘n e-pos (met jou selfoonnommer) aan kerkkantoor@ngvishoek.co.za of skakel Corné by die kerkkantoor by 087 822 1527.   Die donasie betaalbaar word in die aankondiging (sien bls. 1 hierbo) aangedui en kan by die kerkkantoor inbetaal word of kan elektronies oorbetaal word soos aangedui.

 

STAP  VIR  BYBELS  2021:  CLOVELLY  VLEI

Die beginpunt van die stap is aan die einde van Disaweg teen die Clovelly vlei.   Die groep begin stiptelik om 09:00 stap en jy moet asseblief sorg dra dat jy betyds daar is om onnodige samedromming te voorkom.    Dra asseblief jou masker.   Die stapleier sal jou medalje aan die einde van die stap aan jou oorhandig.

Die stapeier is:    Brian Upton.    Selfoon nommer:    082 373 1245

Om in te skryf stuur asseblief ‘n e-pos (met jou selfoonnommer) aan kerkkantoor@ngvishoek.co.za of skakel Corné by die kerkkantoor by 087 822 1527.   Die donasie betaalbaar word in die aankondiging (sien bls. 1 hierbo) aangedui en kan by die kerkkantoor inbetaal word of kan elektronies oorbetaal word soos aangedui.

 

STAP  VIR  BYBELS  2021:  ELSIESPIEK

Ons stap stiptelik om 09:00 vanaf die parkeerterrein langs die pastorie en jy moet asseblief sorg dra dat jy betyds aanmeld om onnodige samedromming te voorkom.   Dra asseblief jou masker.   Die stapleier sal aan die einde van die stap jou medalje aan jou oorhandig.

Die stapleier is:    Frik Terblanche    Selfoon nommer:    084 591 5967

 

Om in te skryf stuur asseblief ‘n e-pos (met jou selfoonnommer) aan kerkkantoor@ngvishoek.co.za of skakel Corné by die kerkkantoor by 087 822 1527.   Die donasie betaalbaar word in die aankondiging (sien bls. 1 hierbo) aangedui en kan by die kerkkantoor inbetaal word of kan elektronies oorbetaal word soos aangedui.

 

 

STAP  VIR  BYBELS  2021:  TRAPPIESKOP

Om by die beginpunt van die stap te kom, ry deur Vishoek, draai links by die Clovelly robot en parkeer in die parkeerarea aan die linkerkant teen die vlei..   Jy moet asseblief betyds aanmeld sodat die groep stiptelik om 09:00 kan begin stap om onnodige samedromming te voorkom.   Dra asseblief jou masker.   Die stapleier sal jou medalje aan die einde van die stap aan jou oorhandig.

Die stapleier is:  Koos Bleeker             Selfoon nommer:  084 625 5485.

 

Om in te skryf stuur asseblief ‘n e-pos (met jou selfoonnommer) aan kerkkantoor@ngvishoek.co.za of skakel Corné by die kerkkantoor by 087 822 1527.   Die donasie betaalbaar word in die aankondiging (sien bls. 1 hierbo) aangedui en kan by die kerkkantoor inbetaal word of kan elektronies oorbetaal word soos aangedui.

 

STAP  VIR  BYBELS 2021:  KALKBAAIBERGE:  MUIZENBERG  SIRKELROETE

Die stap begin in die parkeerarea tussen die Muizenberg park en Main Road skuins onderkant die Muizenberg SAPD.   Die groep begin stiptelik om 09:00 stap en jy moet asseblief betyds opdaag  om onnodige samedromming te voorkom.   Dra asseblief jou masker.   Die stapleier sal jou medalje aan die einde van die stap aan jou oorhandig.

Die stapleier is:    Stephan Theron            Selfoon nommer:   082 415 2903

 

Om in te skryf stuur asseblief ‘n e-pos (met jou selfoonnommer) aan kerkkantoor@ngvishoek.co.za of skakel Corné by die kerkkantoor by 087 822 1527.   Die donasie betaalbaar word in die aankondiging (sien bl. 1 hierbo) aangedui en kan by die kerkkantoor inbetaal word of kan elektronies oorbetaal word soos aangedui.