Tema 2: “Jou held bepaal jou storie


Elke storie het ’n held. Gaan kyk maar enige fliek, of lees ’n boek. In baie stories sien ons die held as iemand wat die dinge reg doen, wat al die skurke tot by die hoofboef roer, en die skoonheid wen! Gewoonlik is dit ook die held wat die hoofkarakter van die storie vorm. Daar word mooi gekyk na die regte akteur vir die rol. Dink net, as die hoofrol (held) deur ’n swak akteur gespeel word, is die hele storie sommer swak.

LEES: RUT 3 In die boek Rut het ons verskillende karakters leer ken. Rut en Naomi was van plan om saam deur die lewe te sukkel. Skielik verskyn Boas op die toneel, en is daar uitkoms, want nou is daar iemand wat vir hulle kan sorg. Die Jood Boas word die hoofkarakter – Rut trek haarself selfs mooi vir hom aan! (Rut 3:3)

Maar agter dit alles staan die groot hoofkarakter van alle tye – God Almagtig, wat besig is om te sorg vir sy kinders. God wat besig is om die gebeure só uit te werk, dat die Enigste Verlosser Jesus Christus gebore kan word. Dieselfde beginsel geld vir jou – jou held bepaal jou storie. As die Drie-Enige God jou held is, dan bepaal Hy jou storie, en die kwaliteit daarvan. Maar as jy dink jy is in beheer van jou eie storie – dan is jy jou eie held, en die gevolge daarvan is nie ’n “happy ending” nie!

 

GEBED: Vader, dankie dat U die hoofkarakter van my lewe wil wees. Dankie dat U bereid was om U Seun Jesus te laat kruisig, sodat my storie U storie kan wees. Help my om so te lewe, dat ander die held in my storie kan raaksien. Amen.