Tema 4: “God skryf die laaste hoofstuk


Elkeen van ons se lewensverhaal ken vreugde en swaarkry. Ons verhale vertel van tye toe dit goed gegaan het, en die lewe vir ons lekker was, maar ook van tye van teleurstellings; diep en donker tye waaroor ons moeilik praat. Die troos en die hoop wat die verhaal van Naomi en Rut ons gee, gee ons dié sekerheid: In Christus sal God die laaste hoofstuk skryf, ook in elkeen van ons stories. Al voel dit dalk nou vir jou of jou lewensverhaal nie ’n mooi storie is nie en dat dit nie op ’n mooi einde afstuur nie, in Christus verseker God jou van die mooiste einde.

LEES: RUT 4
As God die laaste woorde van Naomi se verhaal laat neerpen, dan lees ons: “Obed (is die vader) van Isai, en Isai was die vader van Dawid” (Rut 4:22) Obed beteken letterlik “kneg” = die een wat ander dien, wat vir ander tot seën is. God sorg dat Naomi se verhaal na Dawid wys. Dawid uit wie se geslag Christus die Verlosser gebore is. In Christus kry ons deel aan al die seëninge wat daar in die hemel is. Daarom het ons nou hierdie hoop in ons (Romeine 8:23), dat ook ons laaste hoofstuk by Christus sal eindig.

 


Al ken jou lewensverhaal swaarkry en ellende; en al bring die lewe jou by plekke waar dit vir jou moeilik is om God se liefde raak te sien of te ervaar; moet jy nie dat dit jou laat glo dat God nie vir jou omgee nie. God wil met die verhaal van Naomi, jou dié sekerheid gee: Ook in jóú lewe is Hy liefdevol betrokke. In Christus het hy jou reeds van alle sondeskuld vrygemaak. Deur sy Gees lei Hy ons, bring Hy die regte mense op ons lewenspad, stuur Hy alles, selfs jou swaarkry sodat ook jóú laaste hoofstuk by Christus en by God sal eindig.