Belydenisklas

Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle met die mond bely wat
julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is ‘n belofte wat
julle maak om alleen op Hom te vertrou, om te lewe volgens sy Woord, getrou
deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te
volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en
daad te verheerlik.  Kom wees deel van die belydenisklas en deel in die vreugde.

 

    Wil u betrokke raak?

    Kies die bediening(e):

    Please prove you are human by selecting the cup.