Kontakbesonderhede

E-pos: kerkkantoor@ngvishoek.co.za
Tel: 087 822 1527 (08:00-13:00)

Bankbesonderhede

Bydrae

Bank: ABSA Rekeningnaam: NG Kerk Vishoek
Takkode: 548-809 (ABSA Vishoek)
Rekeningnommer: 3230140242


Geloofsoffer

Bank: Standard Bank Rekeningnaam: NG Kerk Sendelingfonds Vishoek
Taknaam/kode: Vishoek (036009)
Rekeningnommer: 072118784
Tipe Rekening: Tjek

Snapscan

U kan ook hierdie kode gebruik indien u 'n donasie deur middel van Snapscan tegnologie direk vanaf u selfoon wil maak. 

Kliek HIER om meer van Snapscan te lees. 

Stuur u navraag