Besprekings vir in-persoons eredienste

Vriende, dit is met blydskap dat ons u kan meedeel dat ons van nou af nie meer hoef plek te bespreek vir die weeklikse eredienste nie. Ons sal die situasie in terme van Covid dophou en sodra ons weer van vlakke van inperking verskuif en ons daartoe genoop word om weer te bespreek ten opsigte van ons eredienste, dan sal ons dit dadelik aan u deurgee. Seën van die Here vir u.


NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE VOLGENDE PUNTE:

 • Die kerkgebou sal vooraf skoongemaak en gedisinfekteer word.
 • U naam sal op die bespreekte lys afgemerk word wanneer u arriveer.
 • Maskers moet ten alle tye gedra word.
 • Ons mag nie by dieselfde deur in- en uitgaan nie so daar sal duidelike tekens by en in die kerk wees om aan te dui waar die ingang is en waar die uitgange is.
 • Hou asseblief u afstand van ander gemeentelede wat ook wag om in te gaan (behalwe ‘n gesin wat bymekaar mag staan). Daar sal merkers op die trappies wees om daarmee te help.
 • U temperatuur sal geneem word om te verseker dat persone wie se koors te hoog is, nie toegelaat sal word om die kerkgebou binne te gaan nie.
 • Persone aan diens sal Sondag by die deur aan diens wees om u hande te saniteer as u inkom.
 • Geen pamflette soos Aankondigings mag uitgedeel word nie.
 • Onthou asseblief om ʼn afstand van ten minste 1,5m te handhaaf wanneer u gaan sit, behalwe as dit ʼn familie is wat saam bly.
 • Daar mag glad nie gesing word deur die gemeente tydens die erediens nie, maar daar sal wel voorsangers wees (formeel en informeel) wat ten minste drie meter van die gemeentelede moet wees.
 • Geen kollekte bordjies mag omgestuur word nie maar daar sal voorsiening gemaak word vir Snapscan, EFT of as u uitbeweeg sal daar ʼn houer beskikbaar wees vir u offergawe.
 • Wanneer ons uitbeweeg sal die verlangde 1.5 m afstand gehou moet word.