Besprekings vir in-persoons eredienste

Informele Erediens – Sondag 24 Oktober 2021

Hartlik welkom by die erediens besprekingsblad van NG Vishoek.  Wetgewing vereis dat Die COVID protokol gehandhaaf word en dit beteken dat slegs maksimum 100 persone die erediens in-persoon kan bywoon. Wees verseker dat daar met groot omsigtigheid die nodige Covid-19 protokol toegepas sal word.

Kategese en A2J vind nou weer slegs in persoon plaas.

Telefoniese erediens besprekings kan ook weeksdae tussen 8:00-13:00 by die Kerkkantoor (087 822 1527) vir in-persoon dienste gemaak word.  Neem kennis dat besprekings sluit Vrydae om 12:00.

Ons sien uit om saam met u die Here te dien by ons in-persoons eredienste.  Neem ook kennis dat die eredienste nog steeds regstreeks om 9vm uitgesaai word by www.ngvishoek.co.za en word die kern-preek ook voor 11vm op on Youtube kanaal by www.youtube.com/ngvishoek geplaas.


Daar is tans 31 plekke beskikbaar.Besprekingsvorm

 1. Ek/Ons het nie tans uitermatige koors nie.
 2. Ek/Ons toon nie meer as een van die volgende simptome nie:
  • Hoes
  • Seer Keel
  • Lyfseer
  • Hoofpyn
  • Kortasem
 3. Ek/Ons was nie binne die afgelope 14 dae in kontak met iemand wat gediagnoseer is met COVID-19 nie.
 4. Ek/Ons gee toestemming dat my/ons inligting, soos wetlik verplig word, vir 30 dae gestoor word te NG Vishoek.
 5. Ek/Ons verstaan ek/ons sal nie by die kerkgebou ingelaat word indien ek/ons nie n masker dra en my/ons hande by die deur laat reinig nie.
Die spesifieke protokol soos by NG Vishoek word hier onder gelys.


NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE VOLGENDE PUNTE:

 • Die kerkgebou sal vooraf skoongemaak en gedisinfekteer word.
 • U naam sal op die bespreekte lys afgemerk word wanneer u arriveer.
 • Maskers moet ten alle tye gedra word.
 • Ons mag nie by dieselfde deur in- en uitgaan nie so daar sal duidelike tekens by en in die kerk wees om aan te dui waar die ingang is en waar die uitgange is.
 • Hou asseblief u afstand van ander gemeentelede wat ook wag om in te gaan (behalwe ‘n gesin wat bymekaar mag staan). Daar sal merkers op die trappies wees om daarmee te help.
 • U temperatuur sal geneem word om te verseker dat persone wie se koors te hoog is, nie toegelaat sal word om die kerkgebou binne te gaan nie.
 • Persone aan diens sal Sondag by die deur aan diens wees om u hande te saniteer as u inkom.
 • Geen pamflette soos Aankondigings mag uitgedeel word nie.
 • Onthou asseblief om ʼn afstand van ten minste 1,5m te handhaaf wanneer u gaan sit, behalwe as dit ʼn familie is wat saam bly.
 • Daar mag glad nie gesing word deur die gemeente tydens die erediens nie, maar daar sal wel voorsangers wees (formeel en informeel) wat ten minste drie meter van die gemeentelede moet wees.
 • Geen kollekte bordjies mag omgestuur word nie maar daar sal voorsiening gemaak word vir Snapscan, EFT of as u uitbeweeg sal daar ʼn houer beskikbaar wees vir u offergawe.
 • Wanneer ons uitbeweeg sal die verlangde 1.5 m afstand gehou moet word.