Formele Musiekbediening

Formele eredienste gaan gewoonlik gepaard met orrel begeleiding wat ‘n gewyde atmosfeer skep.  Kooroptredes word afgewissel met voorsangers wat die gemeente begelei uit die liedboek.

 

    Wil u betrokke raak?

    Kies die bediening(e):

    Please prove you are human by selecting the star.