Geloofsoffer

 

As Gemeente het ons ‘n verskeidenheid van verantwoordelikhede teenoor ons Sendeling families. Een daarvan is om sover moontlik finansieël by te dra tot hulle bedieninge. Ons het reeds in 1993 begin met ‘n Sendelingfonds. Die eerste jaar was die totale bedrag van ondersteuning R16 000.

 

Die afgelope 5 jaar was dit tussen R305 000 en R312 000. Ons het een maal ‘n jaar ‘n Belofte offer herinstellings geleentheid waartydens ons alle lidmate van die Gemeente aanmoedig/uitnooi om deur middel van ‘n finansiële bydrae, eenmalig, kwartaaliks of maandeliks by ons sendelinge betrokke te raak. Die belofte wat gemaak word is en bly ‘n saak tussen die lidmaat en die Here en ons vra nooit weer of dit al betaal is of nie.

 

Ons het elke jaar nog die volle “beloofde” bedrag ontvang. Ander projekte wat deur hierdie fonds ondersteun word, is Happy Valley Home Simonstad, Projek Matteus voedingskema asook Biblia Kiosk te Kalkbaai.  

 

Alle eer aan die Here!!