Jubelklub

Ons het die voorreg om op ‘n Donderdag by die plaaslike laerskool te jubel en juig saam met die kinders vir die Here met musiek, bewegings en lessies.