Kleuterkerk

Hierdie bediening is vir ons jongstes… Die wie nog nie in die groot skool is nie of tussen 3-5 jaar oud is. Die wonderlike lidmate wie na ons “lidmaatjies” kyk tydens die erediens en so saam met hulle ‘n pad begin stap is nie net daar omdat hulle “ekstra tyd” het nie maar eerder omdat hulle lief is daarvoor om met kinders te werk. Ons hoop dat NG Vishoek vir nog baie jare ‘n gemeente sal wees waar hierdie “lidmaatjies” tuis sal voel en saam sal deel hê aan die Koninkryk van God.

 

    Wil u betrokke raak?

    Kies die bediening(e):

    Please prove you are human by selecting the house.