Kerkkalender vir Februarie 2024

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrydagSaterdagSondag
Januarie 29, 2024(6 events)

10:00 Omgeegroep


Januarie 29, 2024

13:00 Dames Bybelstudie


Januarie 29, 2024

17:30 Omgeegroep


Januarie 29, 2024

18:30 Omgeegroep


Januarie 29, 2024

19:00 Manne biduur


Januarie 29, 2024

19:30 Intersessie


Januarie 29, 2024

Januarie 30, 2024(4 events)

10:00 Omgeegroep


Januarie 30, 2024

14:00 Omgeegroep


Januarie 30, 2024

18:30 Dames Bybelstudie


Januarie 30, 2024

18:30 Kooroefening


Januarie 30, 2024

Januarie 31, 2024(2 events)

08:30 Vroue Bybelstudie


Januarie 31, 2024

10:00 Senior Bybelstudie


Januarie 31, 2024

Februarie 1, 2024(6 events)

07:45 Jubelklub


Februarie 1, 2024

15:00 Omgeegroep


Februarie 1, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 1, 2024

18:00 Oudio oefening


Februarie 1, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 1, 2024

19:30 Omgeegroep


Februarie 1, 2024

Februarie 2, 2024(2 events)

06:00 Manne Bybelstudie


Februarie 2, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 2, 2024

Februarie 3, 2024
Februarie 4, 2024(3 events)

09:00 A2J Jeug en Kategese


Februarie 4, 2024

09:00 Familiediens (I)


Februarie 4, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 4, 2024

Februarie 5, 2024(7 events)

10:00 Omgeegroep


Februarie 5, 2024

13:00 Dames Bybelstudie


Februarie 5, 2024

17:30 Omgeegroep


Februarie 5, 2024

18:00 EIENDOSMKOMMISSIE


Februarie 5, 2024

18:30 Omgeegroep


Februarie 5, 2024

19:00 Manne biduur


Februarie 5, 2024

19:30 Intersessie


Februarie 5, 2024

Februarie 6, 2024(6 events)

10:00 Omgeegroep


Februarie 6, 2024

10:00 SENIORBEDIENING


Februarie 6, 2024

14:00 Omgeegroep


Februarie 6, 2024

18:00 GETUIENISKOMMISSIE


Februarie 6, 2024

18:30 Dames Bybelstudie


Februarie 6, 2024

18:30 Kooroefening


Februarie 6, 2024

Februarie 7, 2024(4 events)

08:30 Vroue Bybelstudie


Februarie 7, 2024

10:00 Uitspanklub


Februarie 7, 2024

18:00 JEUGKOMMISSIE


Februarie 7, 2024

18:30 GASVRYHEIDSBEDIENING


Februarie 7, 2024

Februarie 8, 2024(7 events)

07:45 Jubelklub


Februarie 8, 2024

15:00 Omgeegroep


Februarie 8, 2024

18:00 GEMEENTEBEDIENING


Februarie 8, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 8, 2024

19:00 OMGEEGROEPKOMMISSIE


Februarie 8, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 8, 2024

19:30 Omgeegroep


Februarie 8, 2024

Februarie 9, 2024(3 events)

A2J KAMP 9 - 11 FEBRUARIE

Heeldag
Februarie 9, 2024 Februarie 11, 2024

06:00 Manne Bybelstudie


Februarie 9, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 9, 2024

Februarie 10, 2024(2 events)

A2J KAMP 9 - 11 FEBRUARIE

Heeldag
Februarie 9, 2024 Februarie 11, 2024

09:00 VROUEDIENS


Februarie 10, 2024

Februarie 11, 2024(6 events)

A2J KAMP 9 - 11 FEBRUARIE

Heeldag
Februarie 9, 2024 Februarie 11, 2024

BIDDAG VIR OPVOEDING EN ONDERWYS

Heeldag
Februarie 11, 2024

09:00 A2J Jeug


Februarie 11, 2024

09:00 Nagmaal (F)


Februarie 11, 2024

09:15 Kategese


Februarie 11, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 11, 2024

Februarie 12, 2024(7 events)

10:00 Omgeegroep


Februarie 12, 2024

13:00 Dames Bybelstudie


Februarie 12, 2024

17:00 ADMINISTRASIEKOMMISSIE


Februarie 12, 2024

17:30 Omgeegroep


Februarie 12, 2024

18:30 Omgeegroep


Februarie 12, 2024

19:00 Manne biduur


Februarie 12, 2024

19:30 Intersessie


Februarie 12, 2024

Februarie 13, 2024(4 events)

10:00 Omgeegroep


Februarie 13, 2024

14:00 Omgeegroep


Februarie 13, 2024

18:30 Dames Bybelstudie


Februarie 13, 2024

18:30 Kooroefening


Februarie 13, 2024

Februarie 14, 2024(3 events)

AS -WOENSDAG

Heeldag
Februarie 14, 2024

08:30 Vroue Bybelstudie


Februarie 14, 2024

10:00 Senior Bybelstudie


Februarie 14, 2024

Februarie 15, 2024(6 events)

07:45 Jubelklub


Februarie 15, 2024

15:00 Omgeegroep


Februarie 15, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 15, 2024

18:00 Oudio oefening


Februarie 15, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 15, 2024

19:30 Omgeegroep


Februarie 15, 2024

Februarie 16, 2024(3 events)

MANNEKAMP 16 - 18 FEBRUARIE

Heeldag
Februarie 16, 2024 Februarie 18, 2024

06:00 Manne Bybelstudie


Februarie 16, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 16, 2024

Februarie 17, 2024(1 event)

MANNEKAMP 16 - 18 FEBRUARIE

Heeldag
Februarie 16, 2024 Februarie 18, 2024

Februarie 18, 2024(6 events)

MANNEKAMP 16 - 18 FEBRUARIE

Heeldag
Februarie 16, 2024 Februarie 18, 2024

TWEEDE LYDENSWEEK

Heeldag
Februarie 18, 2024

09:00 A2J Jeug


Februarie 18, 2024

09:00 Erediens (I)


Februarie 18, 2024

09:15 Kategese


Februarie 18, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 18, 2024

Februarie 19, 2024(6 events)

10:00 Omgeegroep


Februarie 19, 2024

13:00 Dames Bybelstudie


Februarie 19, 2024

17:30 Omgeegroep


Februarie 19, 2024

18:30 Omgeegroep


Februarie 19, 2024

19:00 Manne biduur


Februarie 19, 2024

19:30 Intersessie


Februarie 19, 2024

Februarie 20, 2024(4 events)

10:00 Omgeegroep


Februarie 20, 2024

14:00 Omgeegroep


Februarie 20, 2024

18:30 Dames Bybelstudie


Februarie 20, 2024

18:30 Kooroefening


Februarie 20, 2024

Februarie 21, 2024(2 events)

08:30 Vroue Bybelstudie


Februarie 21, 2024

10:00 Uitspanklub


Februarie 21, 2024

Februarie 22, 2024(5 events)

07:45 Jubelklub


Februarie 22, 2024

15:00 Omgeegroep


Februarie 22, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 22, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 22, 2024

19:30 Omgeegroep


Februarie 22, 2024

Februarie 23, 2024(2 events)

06:00 Manne Bybelstudie


Februarie 23, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 23, 2024

Februarie 24, 2024
Februarie 25, 2024(5 events)

DERDE LYDENSWEEK

Heeldag
Februarie 25, 2024

09:00 A2J Jeug


Februarie 25, 2024

09:00 Erediens (F)


Februarie 25, 2024

09:15 Kategese


Februarie 25, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 25, 2024

Februarie 26, 2024(6 events)

10:00 Omgeegroep


Februarie 26, 2024

13:00 Dames Bybelstudie


Februarie 26, 2024

17:30 Omgeegroep


Februarie 26, 2024

18:30 Omgeegroep


Februarie 26, 2024

19:00 Manne biduur


Februarie 26, 2024

19:30 Intersessie


Februarie 26, 2024

Februarie 27, 2024(4 events)

10:00 Omgeegroep


Februarie 27, 2024

14:00 Omgeegroep


Februarie 27, 2024

18:30 Dames Bybelstudie


Februarie 27, 2024

18:30 Kooroefening


Februarie 27, 2024

Februarie 28, 2024(2 events)

08:30 Vroue Bybelstudie


Februarie 28, 2024

10:00 Senior Bybelstudie


Februarie 28, 2024

Februarie 29, 2024(6 events)

07:45 Jubelklub


Februarie 29, 2024

15:00 Omgeegroep


Februarie 29, 2024

18:00 KERKRAADSVERGADERING


Februarie 29, 2024

18:00 Omgeegroep


Februarie 29, 2024

18:00 Oudio oefening


Februarie 29, 2024

19:00 Omgeegroep


Februarie 29, 2024

Maart 1, 2024(3 events)

WêRELBIDDAG VIR VROUE

Heeldag
Maart 1, 2024

06:00 Manne Bybelstudie


Maart 1, 2024

19:00 Omgeegroep


Maart 1, 2024

Maart 2, 2024(1 event)

WêRELDBIDDAG VIR MANS

Heeldag
Maart 2, 2024

Maart 3, 2024(7 events)

VIERDE LYDENSWEEK

Heeldag
Maart 3, 2024

09:00 A2J Jeug


Maart 3, 2024

09:00 Erediens (F)


Maart 3, 2024

09:00 Erediens (I)


Maart 3, 2024

09:15 Kategese


Maart 3, 2024

18:00 Omgeegroepe


Maart 3, 2024

18:00 Omgeegroepe


Maart 3, 2024