Omgeegroepe

As gelowiges het ons mekaar nodig. Ons kan nie ander bedien as ons nie self geestelik gevul word nie. Daarom het ons gemeente omgeegroepe waar gelowiges weekliks bymekaar kom om mekaar te versterk in die geloof. ʼn Groot deel van die primêre geestelike versorging van ons gemeente vind in omgeegroepe plaas. Tans is daar 17 omgeegroepe in die gemeente van verskillende ouderdomme en seisoene in ʼn mens se lewe. Wees deel van God se huisgesin in ʼn omgeegroep.

Ons gaan met die Pinksterreeks begin op Sondag 1 Mei en eindig op Sondag 5 Junie met die hoogtepunt die Pinksterfees/Nagmaal. Ons nooi u om deel te wees van hierdie inspirerende reeks.

Hoe gaan dit werk?

  • Elke Sondag word ‘n spesifieke aspek van die reeks in die erediens behandel volgens die temas soos hierbo aangedui.
  • U is welkom om bloot die erediens by te woon of indien u graag by ‘n kleingroep wil inskakel gedurende hierdie reeks is u ook welkom om dr. Martin Barnard te kontak by 084 250 2168 oftewel te e-pos by martin@ngvishoek.co.za. Die reeks is nie net vir die Omgeegroepe nie. U word aangemoedig om self ‘n groep te vorm of net u naam deur te gee, sodat u vir die reeks deel kan wees van ‘n besprekingsgroep.
  • Verskeie kleingroepbedieninge hanteer by hulle onderskeie byeenkomste aan die hand van die preek en met behulp van ‘n handleiding en ‘n DVD of URL die tema (videos hier onder op die webblad). Die handleiding bevat ‘n teksgedeelte en ‘n aantal besprekingspunte wat binne groepsverband hanteer word. Die vrae dwing ons om self dieper in ons eie lewens te delf.

Die werkboekie (R20) is by die kerkkantoor beskikbaar. Die kleingroepleiers word versoek om asseblief hulle groepe se behoeftes te koördineer.

video
video
video
video
video
video
video

    Wil u betrokke raak?

    Kies die bediening(e):

    Please prove you are human by selecting the key.