Ons Sendelinge

Ons probeer hard om hierdie opdrag van Jesus te gehoorsaam en om die daarmee gepaardgaande werksaamhede te koördineer.

Tydens die jaarlikse geloofsoffernaweek wat elke jaar plaasvind, kry die gemeente die geleentheid om ‘n bedrag (bo en behalwe hul maandelikse dankoffer) te belowe wat in die komende jaar aangewend sal word om die sendelinge te ondersteun.  Met behulp van hierdie beloftes ondersteun ons tans die volgende sendelinge:

Ons gemeente is ook betrokke by verskillende korttermyn- en plaaslike uitreike / projekte om so die armoede en nood in minder bevooregte gemeenskappe te probeer verlig, soos bv die voedingskema.

In geval van rampe, soos die gereelde vure, die oorstromings, asook onluste is dit wonderlik om te sien hoe die gemeente saamstaan.

Aan God al die Eer.

Kontak asseblief die kerkkantoor by E-pos: kerkkantoor@ngvishoek.co.za of Tel: 087 822 1527 (08:00-13:00) as jy meer wil weet of betrokke wil raak.