Senior Bybelstudie

Ons kom Woensdagoggende om 09:00 in die Kerksaal bymekaar. Daar is gereeld tussen 25 en 35 Senior lidmate wat op ‘n baie deelnemende en interaktiewe manier aan die interessante gesprekke deelneem.

 

Ons doen in diepte studies, ook kontekstueel, van die verskillende Bybelboeke. Dit het ons byvoorbeeld 18 maande geneem om deur die Hebreërboek te werk.

 

Ons hoofsaaklike fokus en uitgangspunt is om die Bybel bo alles te sien as God se riglyne vir ons lewe saam met Hom, op ‘n daaglikse basis, en dit dan prakties te gaan toepas.

 

Alle lidmate is welkom – ook die jonger as 65.