Uitreike

Landwyd

Dit is ‘n reuse voorreg om God se hande en voete te wees by ons jaarlikse uitreik. Uitreike gryp nie net meer die gemeente se hart aan nie, maar ook die breër gemeenskap, Skole en maatskappye raak betrokke by die geseënde bedieninge van die uitreik. Die uitreik het oorspronklik begin bloot as ‘n jeuguitreik deur ons jongmense, A2j- Addicted to Jesus.
Die eerste twee uitreike is onderneem na Worcester in 2000/2001 . Daarna het uitreike gevolg na Fraserburg (2002-2003); Brandvlei (2004-2005); Loeriesfontein (2006-2007); Tulbagh (2008-2009); Fraserburg (2010-2011); Sutherland (2012-2013) en Loeriesfontein (2014-2015).
Die uitreike het stadig maar seker ontwikkel na waar ons in 2015 ‘n span saam geneem het van oor die honderd wat bedien het op verskeie vlakke. Ons werk vanuit die oogpunt dat “ the client is the expert”. Hulle leef elke dag in daardie omstandighede en weet wat is die nodigste en watter temas is brandpunte in hul gemeenskap.
Ons sal net na ‘n gemeenskap toe gaan as ons saam met die gemeenskapleiers kan werk. Dit is ‘n voorreg om te sien hoe gemeenskapleiers oor alle bevolkingsgroepe hande vat om saam te werk. Daar word gewoonlik eers vergader met al die gemeenskapleiers om hul seën te kry. Die gemeenskap bly in beheer en ons is slegs daar om te help waar daar behoeftes is.
Die Jeugbedieningspan werk met al die kinders vanaf 3 jaar tot 18 jaar- wel, soms ouer! By van die gemeenskappe is daar voedingskemas by die skole maar as die skole sluit, is die voedingskema noodwendig ook gesluit. Dit is ‘n groot vreugde saam met die kinders. Daar word gesing, speletjies gespeel, lessies gedoen, handwerkies word mooi gemaak en dan word daar ‘n groot gewag gemaak van pryse! Elke kindjie kry ‘n warm beker sop en broodjies en in hierdie koue is dit nie te versmaai nie. Baie van hul staan nie ver weg van die soppot af net ingeval ons sê dat daar nog ‘n tweede skeppie is. Dit breek ‘n mens se hart. Ons hou ook groot konsert met hulle in die aande, met laserligte, klanksisteme wat die gebou se fondamente laat bewe en ‘n “strobe” masjien, wat voel soos Martino van ouds- hoe meer jy kyk hoe minder sien jy! Dis ‘n groot gejuig en die optredes is verstommend! Ons hou ook ‘n Lofprysingsaand spesifiek gefokus op die tieners.
So het die Onderhoudspan ontwikkel, waar daar behoeftes is om in die gemeenskap geboue te herstel soos onder meer klinieke, ouetehuise, kleuterskole en selfs kerke.
Die Volwassebedieningspan het begin betrokke raak nadat daar nood uitgespreek is vir iemand om net te kom luister na hul verhale van seer en nood. Iemand wat van buite kom om saam te bid en wat nie deel is van gemeenskap self nie. Hier kon mense nood deel en ons kon selfs sielkundiges later saam neem om op ‘n meer professionele wyse te help. Verwysings kon gegee word sodat daar, as ons weer aan beweeg, iemand is om volhoubaar hierdie persone te ondersteun.
Die “Senior” bedieningspan het diep in die mense se harte gekruip. Daar is nie baie om te doen in die gemeenskap nie en hierdie klompie dames van die gemeente het ingespring en kom help. Baie keer gebruik die Here juis jou dagtaak om mense te help. Die persone wat hierby betrokke is, is betrokke by Seniors in aftreeoorde in Vishoek. Hul doen oefeninge met rekke en doen handwerk, dit is ‘n vreugde om te sien hoe die seniors dit geniet.
Daar is ook behoefte uitgespreek deur van die klinieke dat hul oorweldig word deur al die mense en as iemand kan help met “ screening” gaan dit hul baie help.

 

Onderwysers het ons meegedeel dat van die kinders nie op die bord kan sien nie, of ons nie kan help met oogkundiges nie. Ons het dit na die gemeente geneem en die Here het ‘n dokter, verpleegpersoneel, apteker en oogkundiges beskikbaar gestel om te kom help. So het die Mediese bediening sy ontstaan gehad en maatskappye help om die middele wat nodig is te voorsien. Die Here se netwerk is baie groter as ons sin.
Die Dierebedieningspan het ontwikkel nadat die gemeenskapsleiers vir ons meegedeel het dat die streeksveeartse so oorweldig is met werk dat daar nie aldag die geleentheid is om hul diere vir ‘n operasie te neem nie. Weereens is die behoefte afgekondig en die Here voorsien. 3 Veeartse en veearts assistente het hul hulp aangebied. ‘n Klaskamer by die plaaslike Laerskool is baie vinnig omvorm in ‘n teater en deur kommunikasie met die veearts van die betrokke streek kon hul 85 operasies uitvoer in drie dae. Jy kon sien die gemeenskap is geweldig lief vir hul diere.

 

Diereorganisasies het ook honde- en katkos geskenk wat ons ook kon uitdeel.
Daarmee saam is daar deur professionele mense dwarsdeur die week opleiding gegee in verskeie fasette van die lewe. As daar ‘n behoefte is, word dit aangespreek. So het ons al huweliksverrykingskursusse aangebied, rekenaaropleiding gegee, kursusse aangebied oor Ouerskap. Daar is wonderlike verhale waar mense geleer is hoe om ‘n CV op te stel en een person het werk gekry in die week waar hy sy CV ingegee het. Inderhaas moes daar ‘n baba gevang word, toe die nood druk. Sop wat soos die spreekwoordelike vissies en broodjies vermeerder sodat almal kan sop kry. Klere, wat soos ‘n Foschinis op sy beste alles volgens grootttes uitpak en mense wat nood het, rustig kan kies wat hul wil dra. Daar is soveel wonderverhale oor die afgelope 16 jaar se uitreike waarvoor ons die Here wil dank.
Aan die Here al die eer!

Mediese uitreik

Om beter te kan sien, my kind! As jy opgelei is in die mediese veld is jy welkom om by hierdie opwindende bediening betrokke te raak. Ons neem dokters, oogkundiges, aptekers, verpleegsusters saam en maak ‘n enorme verskil in arm gemeenskapppe.

[supsystic-gallery id=6 position=center]

Onderhoudspan

Wees deel van ‘n innoverende span wat op uitreike ‘n reuse verskil maak aan gemeenskapsgeboue in arm gemeenskappe.

[supsystic-gallery id=’5′ position=’center’]

 

Volwassebediening

Die volwassebediening by die Uitreik kuier en bid saam met mense in die gemeenskap aan huis. Dit is ‘n reuse voorreg om in so ‘n posisie te wees waar mense hul nood en pyn deel en jul saam kan verenig in gebed.

Die Volwassebedineing neem ook verantwoordelikheid vir die Gesinsaand en die bederftee vir die dames.

.

[supsystic-gallery id=’9′ position=’center’]

Diere uitreik

Die diere-uitreik is ‘n baie spesiale uitreik waar ons veeartse saamneem om operasies te doen en ook om na die algemene welstand van die diere om te sien.

[supsystic-gallery id=’7′ position=’center’]

Bejaarde uitreik

Ons deel die liefde van die Here aan seniors in ouetehuise, ons doen selfs oefeninge en handwerk tydens ons jaarlikse uitreik.

[supsystic-gallery id=’2′ position=’center’]

 

Plaaslik

Ons is volgens Handeling 1:8 nie net deur ons sendelinge in Judea, Samaria en die Uiteindes van die aarde betrokke  nie maar ook plaaslik in Jerusalem-hier waar ons woon.

 

Projek Matteus

Elke Vrydagoggend, gedurende die skool kwartaal,  word daar in die Kerk- kombuis broodjies gesmeer. Ongeveer 40 brode. Die span wat hierby betrokke is sluit ook lidmate van ander Denominasies in.

Die broodjies word na die tyd by ‘n Laerskool in Masiphumelele  waar daar groot nood is afgelewer. Dit is vir sommige van daardie kindertjies die enigste behoorlike ete wat hulle per dag kry. Ons glo dat ‘n kind wat honger is nie kan leer nie. Die maag praat harder as die onderwyser/es.

Die brood, botter en konfyt word aangekoop vanuit ons Geloofsofferfonds. Die grondboon botter word deur iemand anders geskenk. U is welkom om vanaf 08:00-09:30 te kom help.

 

Happy Valley Home, Simonstad

Hierdie is ‘n Fasiliteit wat geskep is vir Hawelose en werklose mense wat om verskeie redes op die straat beland het. Hulle moet of R10.00 per dag betaal of help om los werkies in en om die geboue te verrig.

Hulle het ook ‘n plaaslike tweede handse klere winkel wat deur hulle eie mense bedryf word. Die kompleks/projek word deur plaaslike kerke op ‘n maandelikse basis ondersteun. Ons is ook hierby betrokke vanuit ons geloofsofferfonds.

 

Biblia Kiosk – Kalkbaai

Hierdie is ‘n bediening van “Evangelie aan die Vissers” wat deel van Nywerheidsbediening is. Ons skenk maandeliks ‘n bedrag waarmee soos met hulle ooreengekom benodigdhede soos Koffie, melk ens vir die Kiosk personeel aangekoop kan word.