Ons gaan vir die volgende paar weke ‘n pad saam stap waardeur ons onsself die vraag gaan afvra, “Wat vertel my storie?”

Elke week gaan ons uit die boek van Rut werk om dan hierdie vraag te probeer beantwoord en ons sien uit om saam met elkeen van julle hierdie pad te stap en te hoor wat jou storie vertel


 

“Wat is jou storie?”

Elkeen van ons het ’n storie om te vertel: Ons eie lewensverhaal. Nes enige ander verhaal is daar karakters: die hoofkarakter, ander belangrike karakters en kleiner rolle. Dié kleiner rolle is soms net vir ’n tyd, net ’n oomblik deel van die verhaal, maar vervul tog ’n belangrike rol. Die agtergrond waarteen ’n storie afspeel is baie belangrik. Dit bepaal hoe die karakters se optredes verstaan moet word. Sommige verhale is liefdesverhale, ander verhale is vol intrige, dramas en kinkels, en ander is weer die een tragedie na die ander. Laastens het elke storie ’n storielyn, ’n tydlyn van hoe die storie verloop. Dit loop uit op die slothoofstuk. Die slothoofstuk bepaal of die storie ’n “happy ending” of ’n “sad ending” het.

Wat vertel jou lewensverhaal van wat jy glo? Is jou storie op die regte pad? Ons gaan nou die boek Rut ondersoek om ons eie stories te evalueer.