As dit jou laaste kans is?! (Oujaarsdiens 31 Des 2021)

Die Jaar 2021 is verby. Kyk ons terug, moet ons ons afvra:
• Waarmee het ek my die jaar besig gehou?
• Was ek met eerlike dienslewering besig?
• Het ek mense dalk op een of ander manier benadeeel?.
• Was my naam dalk ook al amper op die lys van die sogenaamde staatskappers.
• Kan ek die jaar met ‘n goeie gewete afsluit en sê:
“my naam is skoon, ek is onskuldig”?
Hoe wil jy die nuwe jaar instap? Is dit nie dalk nodig dat jy ook nuut met God begin nie? Kom kyk saam na God se ingrype in Saggeus se lewe.
13 views