As Hy weer kom, as Hy weer kom, God is hier teenwoordig