God se aangrypende, omgekeerde ingryping (Erediens 19 Des 2021)


Op die Sondag net voor Kersfees heers daar al klaar ’n gees van vreugde en vrolikheid. Wat sou hierdie vrolikheid veroorsaak? Almal weet (selfs die wêreld daarbuite) dat dit eintlik nie gaan om die inkopies, geskenke en groot eet nie! Veel eerder oor die gebeure rondom die geboorte van die Verlosser, Jesus Christus! Die groot transformasie wat God skep met die aankondiging en koms van sy Seun. Dit sien ons in Elisabet wat ’n ou kinderlose vrou is wat nie veronderstel is om te verwag nie (39-45), Maria wat ’n maagd is wat verwagtend raak sonder ’n man (31-35). ’n Verdere beskrywing van God se transformasie kom ook duidelik na vore in die pragtige lied van Maria. Daarin sing sy oor hoe God, deur sy Seun, die hele wêreldorde gaan omkeer. Kersfees is feestyd. Laat ons nie daarteen stry nie. Die Christelike feesvieringe staan egter in skrille kontras met dié van die wêreld. Ons vreugde lê nie in jolyt nie, maar in ’n radikale evangelie.

15 views