Kom deel in die maaltyd van verwondering (Erediens 11 Feb 2024)