Om gelukkig te wees: in wat jy doen (Erediens 12 Jan 2022)

Soms gebeur dit dat mens oor ‘n abstrakte tema soos “geluk” begin nadink, maar dan laat dit mens met meer vrae as toe jy begin het. Wat maak jou gelukkig? Wat bring vir jou vreugde? Wat DOEN jy wat maak dat “vandag ‘n goeie dag” was?
Daar is ‘n liedjie wat ons kinders soms sing: “Dis so lekker om die Here te dien!” Kom ons vra hierdie Sondag vrae soos: Weet jy hoe lekker dit is om die Here te dien? Wat beteken dit om die Here te dien? En wat maak dit lekker om die Here te dien?
32 views