Om ‘n “deugsame pasiënt” en helende gemeente te wees