WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING

Wet no. 4 van 2013

Die doel van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) is om mense teen skade te beskerm deur hul persoonlike inligting te beskerm, om te keer dat hul geld gesteel word, om te keer dat hul identiteit gesteel word en om hul privaatheid, wat ‘n fundamentele mensereg is, te beskerm.  Die wet is van toepassing op enige instansie wat op een of ander wyse persoonlike inligting hanteer.

Die Wet verbied niemand om enige persoonlike inligting in te samel en daarmee te handel nie. POPIA skryf net die regmatige handelinge voor om persone te beskerm. Die Wet help om data op die korrekte wyse te prosesseer sonder om vervolging te vrees.

 

Nuttige Skakels:

 • Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting: Wet 4 van 2013
 • Vorm 1: Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting: Word of PDF
 • Vorm 2: Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting: Word of PDF
 • Vorm 3: Aansoek om die toestemming van ’n data-subjek vir die verwerking van persoonlike inligting vir die doel van direkte bemarking: Word of PDF
 • Lees meer oor die Wet by https://popia.co.za

Nadat u die nodige vorm/s afgelaai en voltooi het, kan u die NG Vishoek Inligtingsbeampte kontak om dit in te dien by 087 822 1527 of per e-pos by kerkkantoor@ngvishoek.co.za.

 

Laai die toestemmingsvorm vir volwassenes HIER af.

Laai die toestemmingsvorm vir minderjariges HIER af.

 

U kan u klagtes mvt die Inligtingswet hier indien, waarna ons so spoedig moontlik na u sal terugkom:

 

  Kontakbesonderhede


  E-pos: kerkkantoor@ngvishoek.co.za
  Tel: 087 822 1527 (08:00-13:00)

  Klagte

  Please prove you are human by selecting the plane.