As ek maar net daar kon wees…

Dit was egter nog nie Sy tyd nie, maar ten spyte van al hierdie bedreigings, hou Hy steeds vol met Sy bediening. Baie mense kom om Hom juis te hoor. ’n Man wat anders praat, dinge mooi verduidelik en met helderheid en eenvoud harte bereik en lewens aanraak. Ten midde van hierdie omstandighede word ’n vrou daar by die tempel ingesleep en tot voor Jesus gebring.

2. Wat merk jy op in Joh 8:3-5?

Die vrou wat daar ingebring word is op heterdaad betrap. Die implikasie daarvan is dat sy 100% skuldig is. Met ander woorde daar is geen wettige verweer teen die beskuldiging nie en sy weet baie goed wat die gevolg van hierdie oortreding binne die Joodse wet beteken. Die Romeine het tot ’n groot mate die Jode uitgelos sover dit hulle godsdienstige wette en die toepassing daarvan aanbetref het. Dus sou die vrou ter dood veroordeel kon word en die vonnis voltrek word met die goedkeuring van die owerhede wat die land beset het. Die vrou se lot is dus voltrek, daar sal geen argument wees nie, want Moses homself, die gerespekteerde historiese leier van die Israeliete, het hierdie wet stewig in die gemeenskap geanker. Jesus word in die regterstoel geplaas om die finale vonnis te bekragtig. Waar Hy net die vorige dag as ’n bedrieër uitgeskel is, word Hy nou as Meester aangespreek, miskien in ’n poging om Hom verder uit te lok deurdat Sy “gesag” as leermeester kwansuis deur die Joodse leiers bekragtig word. Die uitdaging is duidelik: Moses sê so, maar wat sê U? Jesus, so dink die Joodse leierskap, is in skaakmat. As Hy die vrou veroordeel, dan is Hy teenstrydig in Sy leer as die Messias. Die Een wat sag is en wat stukkendes kom heelmaak. Aan die ander kan, as Hy die vrou kwytskeld is Hy ’n vyand van die wet en ’n vriend van die sonde en sondaars.

3. Voel hierdie dalk nie of jy en ek hier self op ’n bekende plekkie staan nie?

Kom ons tree net vir ’n oomblik terug en dink aan die dag wat sover verby is. Was daar dalk ’n geleentheid waar die sonde die oorhand in jou en my lewe gekry het vandat ons ons koppe vanoggend opgelig het? Dalk ’n harde woord hier of ’n nare gedagte daar. Dalk ’n doelbewuste handeling wat ’n ander te nagekom het? Met ander woorde 100% skuldig voor God, geen verweer nie? Staan ons nie maar saam met die vrou daar nie?

4. Wat doen Jesus? Verse 6-8

Dit lyk of Jesus hulle ignoreer en Hy begin in die grond met Sy vinger skryf. Hierdie is die enigste keer wat ons van so ’n optrede van Jesus in die evangelies lees. Presies wat Hy geskryf het is onduidelik. Die leiers hou aan karring vir ’n antwoord en as Jesus dan reageer vind die wat as aanklaers daar staan hulleself in die beskuldigdebank. Volgends Deut 17:7 is dit die getuies wat die eerste klip moet gooi, die ouens wat die vrou op heterdaad betrap het en daar moet meer as een getuie wees. Die doekies is omgedraai en dit is hulle wat nou daar ontbloot staan, nes die vrou ’n paar oomblikke gelede. Hulle moet nou verduideliking gee, nie die vrou oor haar daad nie of Jesus wat uitgelok is nie. “As julle dan almal so heilig is en sonder enige vlek of sonde is, laat daardie ou wat in so ’n posisie is dan maar die eerste klip gooi, sodat die vrou ooreenkomstig Moses se wet doodgemaak kan word. Laat haar bloed op daardie man se hande wees.”

5. Wat is die gevolg van Jesus se uitdaging? Verse 9-11

Een vir een, nadat die Joodse leiers hulle eie gewetes ondersoek het, kom hulle tot die gevolgtrekking dat nie een in ’n posisie is om die eerste klip op te tel nie en gaan hulle daar weg. Jesus draai Hom na die vrou en vra: “Waar is al die ouens dan nou heen wat net oomblikke gelede jou met klippe wou doodgooi? Is daar dan geen regter meer oor om die vonnis te voltrek nie? Wel, as hulle nie bereid is om jou te veroordeel nie, Ek ook nie. Om die waarheid te sê, Ek het die gesag om jou sondes te vergewe, soos God alleen kan, want Ek is God. Gaan gerus huistoe en weet dat jy My vandag ontmoet het, dat daar geen oordeel is nie omdat Ek jou vergewe het en hou op om in die sonde rond te ploeter.”

Die vrou wat, om die waarheid te sê, ’n aaklige dood in die gesig gestaar het, loop skotvry uit die tempel. Teen alle verwagtings in is sy vrygeskeld van ’n sekere dood en loop sy daar weg om ’n nuwe dag te begin, wat sy verseker geweet het nie gaan aanbreek nie. As dit met jou gebeur het, sou jy beter kon glo? Weet jy, daar gaan koue rillings deur my as ek besef dat ek presies in dieselfde posisie as die vrou was voordat ek daar ontbloot voor Jesus gestaan het met my sakke en sakke vol sonde, veroordeel tot die ewige dood. Maar……. in daardie oomblikke toe ek my hand in Syne geplaas het, Sy liefdevolle oë op my gevoel het en Sy vryspraak ervaar het, het ek geweet ek is vry van die ewige dood en in besit van die Ewige Lewe. Hoe so? Hy het dit oor en oor belowe en ek glo dit soos ’n kind. Het jy al by daardie punt uitgekom. Indien wel, onthou jou Verlosser en stap die pad saam met Hom. Indien nie, wil jy nie vandag ’n skoon blaadjie omslaan nie?

Gebed

Here,
Ek hoef nie baie ver te kyk om te weet dat ek nes die vrou 100% skuldig staan voor U omdat ek nie U wet onderhou het nie
Here ek bring my sakke en sakke vol sondes en oortredings en wil dit net hier by U los
Die las om dit saam te sleep is een te veel vir my en ek is siek en sat om dit aan te hou doen
Jesus ek erken dat U ’n nuwe bedeling gebring het deur U dood aan die kruis en die opstanding daarna en dat ek nou direkte toegang tot die Vader het deur U
Ek erken U genade, nes die vrou, wat dit nie verdien het nie, maar tog vrylik ontvang het en dit sonder enige verdienste van haar kant nie
Net so verdien ek dit nie, maar tog gee U dit gratis
Help my om die man/vrou te wees wat U beplan het dat ek moet wees
Maak my getrou
Ek dank U vir my verlossing en dat ek seker kan wees dat ek vir ewig by U sal wees omdat U dit oor en oor belowe het
In Jesus se naam

Amen

Bron:  ekerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.