Die Bybel: die mees verstommende boek ooit


Die Bybel is deurlopend onder hewige aanvalle en selfs op die hoogste vlakke word die inhoud verwerp en verdraai, omdat mense dit eenvoudig nie meer glo nie. Hoogleraars by Universiteite (ja, in Suid Afrika) en selfs dienende predikante van alle denominasies verwerp die kernwaarhede van die Bybel. Die maagdelike geboorte, wonderwerke, opstanding, hemelvaart en Jesus se Godheid word openlik verwerp. Daar is baie groeperinge wat die Bybel slegs as ‘n “goeie boek” beskryf, omdat hulle glo dat die Bybel se waardes ten minste goed is, maar van verlossing en sondevergifnis is daar geen sprake nie. Nie eers te praat van die Heilige Gees nie. Groepe soos die Nuwe Hervormers aanvaar bykans niks meer nie, maar talle van daardie mense maak steeds hulle brood en botter met die Bybel, terwyl hulle die inhoud verwerp.

 

Hoe goed ken jy die Bybel? Nie net die inhoud nie, maar ook die geskiedenis van die samestelling van die Bybel? Indien jy so ‘n paar van hierdie feite begin verstaan, sal jy waarskynlik saamstem dat dit inderdaad ‘n Boek is om mee rekening te hou.

Kyk hoeveel van hierdie basiese vrae kan jy reg antwoord

Waar kom die Bybel vandaan?
Hoeveel mense het daaraan geskryf?
Oor hoeveel jare is die Bybel geskryf?
Het Jesus (en Paulus) die ou Testament in sy huidige vorm gehad?
Het Paulus ooit vir Jesus een tot een ontmoet?
Hoeveel boeke is daar in die Bybel?
Waar is die Bybel geskryf?
In watter tale is dit geskryf?
Wie het die boek Hebreërs geskryf?
Hoeveel boeke het Paulus geskryf?
Hoeveel van die Evangelies vertel van Jesus se geboorte?
Was Matteus, Markus, Lukas en Johannes almal dissipels?
Hoeveel van die dissipels se name ken jy?
Hoe lank gelede is die Bybel in sy huidige vorm saamgestel? 
Is daar ‘n boek met die naam Judas?
Wat was eerste geskryf. Die Bybel of die Koran van die Moslems?

Ek is oortuig daarvan dat ‘n klompie van hierdie vrae vir jou duister is. Soos dit ook vir my was. Soos wat ek egter meer oor hierdie dinge opgelees het, het my geloof toegeneem. Hierdie is nie eers vrae oor die inhoud nie, slegs die totstandkoming van die Bybel.

Algemene opmerkings

Die  Bybel is die mees verstommende boek ooit, waarvan meer kopieë as enige ander boek ooit verskyn het. Die Bybel het ook meer mense se lewens verander as die totaal van al die boeke  saam wat ooit in die hele wêreld gepubliseer is. Mense ken soveel dele van die Bybel uit die kop uit, dat jy die hele Bybel sal kan oorskryf as jy hierdie klomp mense bymekaar sou bring. Dit is ook op elke denkbare media beskikbaar.

Die belangrikste van alles, na duisende jare van die bestaan daarvan, weet teoloë dat absoluut niks moet verander nie. Dit IS die onfeilbare Woord van God.

Antwoorde

Waar kom die Bybel vandaan?

Deur God geinspireer

Hoeveel mense het daaraan geskryf?

Meer as 40

Oor hoeveel jare is die Bybel geskryf?

Ongeveer 1600 jaar

Het Jesus (en Paulus) die ou Testament in sy huidige vorm gehad?

Nee, net gedeeltes

Het Paulus ooit vir Jesus een tot een ontmoet?

Nie sover ons weet nie. Nie opgeteken.

Hoeveel boeke is daar in die Bybel?

39 Ou Testament en 27 Nuwe Testament. Totaal van 66 boeke

Waar is die Bybel geskryf?

Noord-Afrika, Asië en Europa

In watter tale is dit geskryf?

Grieks, Hebreeus en Aramees

Wie het die boek Hebreërs geskryf?

Onbekend

Hoeveel boeke het Paulus geskryf?

13 van die 27 (bykans die helfte)

Hoeveel van die Evangelies vertel van Jesus se geboorte?

Net Mattheus en Lukas

Was Matteus, Markus, Lukas en Johannes almal dissipels?

Nee, net Matteus en Johannes

Hoeveel van die dissipels se name ken jy?

Lees in Markus 3:16

Hoe lank gelede is die Bybel in sy huidige vorm saamgestel?

397 na Christus, dus ongeveer 1600 jaar gelede

Is daar ‘n boek met die naam Judas?

Ja, net voor Openbaring. Nie Judas Iskariot.


‘n Paar bewyse wat die betroubaarheid van die Bybel steun

Opgrawings bring geweldig baie kennis mee. Oor baie jare het baie mense probeer om die Bybel verkeerd te bewys deur inligting deur argeologie te versamel, maar steeds is nie een enkele feit uit die Bybel verkeerd bewys nie. Profesieë uit die Ou Testament kom tot vervulling in die Nuwe Testament, terwyl daar dikwels duisende jare tussenin verloop het. Baie baie mense kom tot bekering deur net die Bybel te lees, en verstaan die kernaangeleenthede presies dieselfde.

Verskillende agtergronde van die skrywers

Baie min van die skrywers het mekaar geken en hulle het ook in verskillende tye geleef, maar tog is die goue draad wat regdeur die Bybel loop baie prominent. God is lief vir die mens, wil nie dat sonde die mens oorheers nie, en het Saligheid vir die mens in gedagte. Hierdie basiese feite loop regdeur die Bybel en is geskryf deur mense wat mekaar meesal nie geken het nie, en ook  meesal nie mekaar se geskrifte gehad het nie.

Moses

Goed opgevoede politieke leier

Josua

Militaris

Salomo

Koning

Dawid

Koning

Daniël

Eerste Minister

Nehemia

Skinker

Amos

Skaapboer

Matteus

Tollenaar

Lukas

Dokter

Petrus

Visserman

Paulus

Fariseër / Rabbi / Tentmaker. Paulus was ‘n geleerde man, en het onder Gamaliël studeer. Hy het die wet baie, baie goed geken en was so fanaties dat hy Christene links en regs vervolg het, totdat Jesus sy lewensrigting dramaties verander het.

Profesie

Daar is meer as 5000 profesieë in die Ou Testament opgeteken, waarvan die meeste reeds waar gekom het, maar nog nie een enkele een is sover verkeerd bewys nie.
Omtrent 330 profesie oor Jesus is in die ou testament opgeteken, sommige met verstommende akkuraatheid!
Jesaja 53 is natuurlik alombekend vir die Messiaanse profesieë wat opgeteken is.

Hier volg net enkele belangrikes:-

PROFESIE

OU TESTAMENT

VERVULLING IN NUWE TESTAMENT

Gebore uit ‘n maagd

Jes 7:14

Matt 1:18, 23 -25

Gebore in Bethlehem

Miga 5:1

Matt 2:1

Prys van verraad

Sag 11:12-13

Matt 27:7-10

Lot oor sy kleed

Ps 22:18

Joh 19:23-24

Opgewek uit die dood

Ps 16:10

Hand 2:25-32


Opgrawings bewys die waarheid van die Bybel

Dr Flinders Petrie en William Ramsey was bekende argeoloë wat probeer het om die Bybel verkeerd bewys. Ramsey het dit sy lewenstaak gemaak om as deel van sy werk die Bybel verkeerd te bewys. Hy was nes sy pa ‘n ateïs en hulle was welgesteld. Hy het baie boeke oor sy werk geskryf oor ‘n lang tydperk. Sy laaste boek het egter gehandel oor sy bekering! Hy kon nie een enkele feit uit die Bybel verkeerd bewys nie. Inteendeel…

In 1947 – 1952 word die Dooie see rolle langs die Dooie see ontdek in 11 grotte. Weens die voggehalte in die grotte bly hierdie rolle (scrolls) merkwaardig behoue. Van hierdie rolle is die oudste wat die mens ooit ontdek het, en van onskatbare waarde. Van bykans elke boek in die Bybel word kopieë ontdek.

Daar bestaan vandag geen enkele oorspronklike geskrif of brief van die Bybel nie, omdat dit met tyd vergaan het. Daar het net eenvoudig nie materiaal bestaan wat eindeloos kon hou nie en daarom het alles net met tyd vergaan. Bybelkopiëring was egter ‘n baie belangrike kunsvorm en is baie noukeurig en akkuraat gedoen.

Wanneer is die Bybel saamgestel?

Die Bybel is oor ‘n tydperk van ongeveer 1600 jaar geskryf tot ongeveer 100 jaar na Christus. In die eerste paar eeue na Christus verskyn daar talle geskrifte oor die gebeure van die Bybel. Die gebeure van daardie tyd het mense so aangegryp dat baie mense begin het om daaroor te skryf. Alles was egter nie outentiek nie, maar mense het dit slaafs begin glo. Vandag ken ons van hierdie geskrifte as die apokriewe boeke en sommiges bevat wel baie feite van die gebeure. In die laat 300’s begin die vroeë kerkvaders egter besin oor watter boeke dan as waar en korrek beskou moet word en wat nie. Teen die jaar 397 word die Bybel egter in sy huidige vorm aanvaar in terme van die boeke, sowel as die volgorde daarvan.  Alles in die Bybel is egter nie kronologies opgeteken nie.

Die Koran

Die vraag word dikwels gevra waar die Koran dan in die prentjie pas en waar dit vandaan kom.

Die Koran word deur die Moslems as die heilige woord van Allah beskou en glo dis ook die finale woord van hulle god (klein letters). Hulle glo ook dat die Koran totaal wegdoen met die Bybel.

In die jaar 610 begin Mohammed (‘n militaris en politieke leier) die Koran skryf tot en met sy dood 23 jaar later. Die Koran bestaan nie uit testamente nie, maar hoofstukke. Bykans al die karakters in die Ou Testament word genoem, maar bykans geen van die Nuwe Testament nie.

Adam, Eva, die tuin, die slang, sondeval, skepping, Noag en die ark, Job, Lot, Abraham, die Konings en talle ander word genoem, maar nie in die volgorde soos in die Bybel nie. In die Afrikaanse vertaling van die Koran staan:- “Abram was ‘n regverdige, ‘n goeie Moesliem”.

Van die Nuwe Testament lees ons net van Jesus (wat nogal die Messias genoem word) en sy moeder, Maria. Daar staan egter:- “Jesus was geen god nie, hy en sy ma het voedsel geneem”. Dit beteken dat Jesus moes eet soos ‘n mens om aan die lewe te bly en dus nie God kon wees nie.

Nou bly die vraag, watter een van die twee geskrifte dra die meeste gewig?

Wel die Bybel was reeds saamgestel soos ons dit vandag ken, meer as 200 jaar voor Mohammed begin skryf het aan die Koran! Mohammed het dus die Bybel as bron gebruik. Stem jy saam dat die oudste geskrifte meer gewig moet dra?

Bybel kopiëring

Natuurlik was Xerox fotostaatmasjiene so bietjie te laat om die Bybel te reproduseer. Bybel kopiëring is baie tydsaam met die hand gedoen, deur geletterde mense. Deur die eeue was dit ‘n baie spesiale vakgebied en was uiters akkuraat gedoen. Daar word vertel dat mense wat dit gedoen het hulleself vir ‘n ruk afgesonder het as voorbereiding, en dan onder streng toesig geskryf het. Taal was nie soos ons dit ken nie, en daar was bykans geen spasies tussen letters nie. Voordat Jesus se Naam geskryf is, moes die persoon blykbaar eers sy hande gaan was! Indien ‘n fout gemaak is, was die hele boek verwerp en vernietig.

Kopië van Jesaja wat meer as ‘n duisend jaar uitmekaar gekopieër was is opgegrawe, en slegs enkele leestekens het verskil, verder nie een enkele letter nie. Die geskrifte is gedateer op grond van die materiaal waarop dit geskryf is.

Bybelvertaling

Mense stoei nogal baie oor watter vertalings die akkuraatste is. Daar word verkeerdelik geglo  dat die nuwe vertalings vertaal word uit die vorige vertaling (bv, die 1933/1953 word gebruik om die 1983 te vertaal).  Dit is egter nie waar nie. Wanneer ‘n nuwe vertaling gedoen word, word die oudste geskrifte wat intussen beskikbaar is (dikwels deur opgrawings) gebruik om die vertaling te doen. Neem in ag dat die Dooie See rolle ontdek is nadat die 1933 vertaling gedoen is. Voorts verstaan taalkundiges die antieke tale nou baie beter as jare gelede. Antieke Grieks het maar uit sowat 1000 woorde bestaan. Vandag verstaan ons die taal baie beter en verstaan ons die konteks van die woorde (wat soms verskillende gebruike gehad het) ook beter. Die woord “Yom” wat in Genesis 1 gebruik word vir “dag”, was ook gebruik vir “tydperk”. So is daar hordes woorde wat dubbel betekenis gehad het en vandag beter verstaan word.

Mense glo ook dat daar tekste in die nuwer vertalings uitgelaat is wat in die ouer vertalings opgeteken is. Dit is ook nie korrek nie. In die 1933/1953 vertalings was daar inderdaad tekste wat opgeneem is en later weggelaat is, maar dit was kant aantekeninge wat op die oorspronklike kopieë aangebring was, en nie deel was van die grondteks nie. Dit is dus korrek dat dit weggelaat moet word.

Die vraag wat mens egter moet vra is:- deur watter vertaling sal die Here die beste met jou en my praat? Die antwoord is eenvoudig. Die Here sal met jou praat deur dit wat jy lees. En as jy seker wil maak, kry vir jou E-Sword en lees ‘n teks uit al die vertalings.

Die Bybel verander baie mense se lewens

Baie, baie mense het tot bekering gekom deur net die Bybel te lees.

Alle ware Christene word verander deur die Bybel en groei in hulle geloof.

Die Bybel bly absoluut relevant vir vandag, asof dit gister geskryf is.

Die Nuwe Testament hef nie die Ou Testament op nie! Baie waarhede in die Ou testament is nog net so van toepassing as toe dit geskryf is. Die Nuwe Testament kan ook beskou word as die vervulling van die Ou Testament.

‘n Paar punte om in ‘n moeilike gesprek te gebruik.

As iemand nie glo in die Bybel nie, vra:-

·         Wat verstaan jy nie van die Bybel nie?

·         Waar weerspreek die Bybel homself?

·         Het jy al die Bybel gelees?

·         Hoe kan jy ‘n uitspraak maak as jy dit nie gelees het nie?

As die persoon ander geskrifte voorhou, vra of hy dit gelees het. Die antwoord sal gewoonlik “nee” wees, vra dan waarop hy sy Saligheid berus.

Die Bybel is ‘n ongelooflike boek. Lees vandag ‘n teks en oor ‘n paar dae dieselfde teks, dan spring daar dikwels iets nuuts uit daardie teks, so asof jy dit nog nooit gelees het nie.

Glo maar gerus die Bybel, dit het baie indrukwekkend tot stand gekom! Dit IS die Woord van God.

“Men do not reject the Bible because it contradicts itself, but because it contradicts them” – E. Paul Hovey

“Scriptures are shallow enough for a babe to come and drink without fear of drowning and deep enough for theologians to swim in without ever touching the bottom” – Walter Henrichsen

Bron:  heuning.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Raakvat woorde uit Spreuke


Ek glo enige mens wat Spreuke lees sal saamstem dat jy al hierdie waarhede vandag net so kan toepas soos in die tyd wat dit geskryf is.

Hier volg so ’n klompie van die raakvat woorde uit Spreuke:

 


Spr. 6:12-15
Dit is ‘n nikswerd mens, ‘n mens vol onreg, wat altyd reg is om te lieg, om te bedrieg deur met die oog te knik, met die voet te beduie, met die vingers tekens te gee, wat altyd met ‘n skelmstreek kom en voortdurend op kwaad uit is. Hy maak moeilikheid waar hy gaan. So ‘n mens se ondergang kom skielik; hy stort ineen, en daar is nie herstel nie.

Spr. 16:30
Wie met sy oog knik, wil die waarheid verdraai; wie sy lippe saampers, is vasbeslote oor ‘n boosheid.

Klink dit nie bekend nie? Het jy ook  so ‘n wit leuentjie vertel, maar “orrels op die maan” gehou? Hoe waar is dit nie dat daar soveel mense is wat altyd daarop uit is om kwaad te doen.

Spr. 6:24-27
My onderrig sal jou beskerm teen die slegte vrou van ‘n ander wat jou met haar gladde tong wil verlei. Moenie dat haar skoonheid jou begeerte wek nie, moenie dat sy jou vang met haar oë nie. Jy kan ‘n prostituut kry vir ‘n stuk brood, maar owerspel kan jou lewe kos. Kan jy kole vuur in die vou van jou klere inhark sonder dat jou klere aan die brand raak?

Spr. 6:32-35
Maar ‘n man wat owerspel pleeg, moet van sy verstand af wees, iemand wat dit doen, verwoes sy lewe. Hy sal slae op die lyf loop en verneder word, sy skande sal nooit uitgewis word nie. Die woede van die vrou se man is ‘n gloeiende vuur, sy wraak ken nie perke nie; hy laat hom nie afkoop nie, geen betaling is vir hom genoeg nie.

Salomo spreek hom dikwels uit teen die ontugtige vrou en oor owerspel, en hy waarsku sy “seun” deurentyd daarteen. Hy reken selfs dat die ou wat met ‘n ander man se vrou lol, ‘n stewige pak slae op die lyf sal loop.

Spr. 9 :13-18
Dwaasheid is soos ‘n vrou wat luidrugtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur, haar stoel staan op die hoogste plek in die stad, en sy roep na dié wat verbykom, elkeen besig om sy gang te gaan: “Draai af hiernatoe, almal wat nog onervare is!” Sy sê vir dié wat kennis kortkom: “Gesteelde water is soet, kos wat stilletjies geëet word, is lekker!” Dié wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wag nie, dat dié wat hulle deur haar laat nooi het, klaar diep in die doderyk is nie.

Spr. 10:26
Soos asyn teen die tande, soos rook in die oë, so is ‘n lui mens vir iemand wat hom ‘n opdrag gee.

Spr. 19:15
Luiheid laat ‘n mens diep slaap; ‘n lui mens ly honger

Spr. 20:13
As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op, en jy sal oorgenoeg hê om te eet.

Spr. 22:13
Die lui mens sê: “Daar is ‘n leeu daarbuite! Ek kan doodgemaak word as ek dit buite waag!”

Spr. 24:30-34
Ek het by ‘n lui mens se land verbygestap, by ‘n onverstandige mens se wingerd: dit was heeltemal oortrek van die onkruid, toegegroei onder die bossies, en die klipmuur was omgeval. Toe ek dit sien, het ek daaroor nagedink en daar iets uit geleer: nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie handevou om te slaap, en daar kom jou armoede aangestap, daar oorval die gebrek jou soos ‘n inbreker, sonder dat jy dit kan keer.

‘n Ander doodsteek vir Salomo is luiheid en hy kan dit verseker nie verdra nie. Miskien is Salomo se rykdom ook toe te skryf aan harde werk en vindingrykheid en daarom maan hy jou deurentyd om hard te werk as jy nie arm wil wees en swaar wil kry nie.

Spr. 11:22
Die skoonheid van ‘n vrou sonder oordeel is soos ‘n goue ring aan ‘n vark se snoet.

Kostelik! Laat mens nogal dink. Ons weet mos dat iemand eerder mooi van binne moet wees as mooi van buite.

Spr. 12:18
Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees; wyse mense bring genesing met wat hulle sê.

Woorde.  Seker die gevaarlikste wapen wat jy kan kry. Wanneer iemand met ‘n dolk gesteek word bly die letsel vir ewig sit, net soos met woorde. Wat gesê is is gesê. Maar aan die ander kant is mooi woorde opbouend en genesend.

Spr. 13:7
Party mense hou hulle ryk maar het niks nie; party doen hulle arm voor maar besit baie.

Is dit nie baie waar nie? Mense wat hulleself die heel tyd met die Jones’e langsaan vergelyk, het nogal hierdie probleem. Hou van ryk lyk, maar betaal nie hulle rekeninge nie. Aan die ander kant is daar baie mense wat hulle welvaart in stilte geniet.

Spr. 14:12
Daar is ‘n lewenswyse wat vir ‘n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood.

Hierdie teks hou ‘n baie groot waarskuwing in. Mens kan maklik so rasionaliseer in die lewe dat jy glo jy kan maar maak wat jy wil, maar jy kan letterlik jou dood tegemoet gaan. Nie net jou aardse dood nie, maar ook jou lewe hierna kan in gedrang kom.

Spr. 15:16-17
Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor.  Liewer net ‘n bietjie groente en liefde daarby as ‘n vetgemaakte os en haat daarby.

Spr. 17:1
Liewer ‘n stukkie droë brood met vrede daarby as ‘n huis vol kos met ‘n getwis daarby.

Mense wat konstant agter rykdom aanhardloop het die probleem dat dit lewensgeluk steel, want die bekommernis waarvan hier gepraat word, is dat jy jou rykdom gaan verloor. Om agter rykdom aan te hardloop beteken noodwendig ook onnodige stres.

Spr. 16:13
Eerlike mense geniet die koning se goedgesindheid; hy hou van mense wat die waarheid praat.

Spr. 17:22
‘n Vrolike mens is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput.

Kyk vir oomblik weg van die Bybel af en toets hierdie teks aan die hand van die lewe, en jy sal sien dat dit baie waar is. Vrolike mense geniet oor die algemeen beter gesondheid. Neerslagtige mense lei meer aan depressie en hartsiektes. Die Bybel kom bevestig eintlik die lewe op ‘n sigbare en tasbare manier.

Spr. 18:8
Skinderstories word gretig verslind; mense sluk dit so maklik.

Is dit nodig om iets meer hieroor te sê? Skinderbekke veroorsaak  geweldig baie pyn en ellende, sonder om te dink aan hulle woorde. Skinder is mos lekker, vernaam as jy so paar stertjies aanlas!

Spr. 18:13
Wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is dwaas en kom in die skande.

Al gehoor van die ou wat vir sy vrou gesê het: As ek jou mening wou hê, het ek dit vir jou gegee? Die Bybel noem so iemand tereg ‘n dwaas.

Spr. 18:24
Maats kan jou breek, maar daar kan ook ‘n vriend wees wat nader is as ‘n broer.

Spr. 27:10
Moenie by ‘n vriend wat al jou pa se vriend was, verbygaan na jou broer se huis toe as jy moeilikheid het nie: ‘n buurman wat naby is, is meer werd as ‘n broer wat ver is.

Spr. 27:17
Yster slyp yster, vriende vorm mekaar

Hoewel daar baie slegte maats is, is daar ander wat werklik nader is as ‘n bloed broer. Ek glo elke mens het sulke vriende nodig, op wie hulle altyd kan steun.

Spr. 20:1
Wyn maak jou ligsinnig, drank laat jou lawaai maak; niemand wat van dronkenskap slinger, is verstandig nie.

Spr. 23:29-35
Wie is dit wat sug en steun, wat rusie maak en kla, onnodig seerkry en bloedbelope oë het? Dit is dié wat tot laat sit en drink, dié wat aanhou proe aan drank. Moenie dat die wyn jou verlei as dit so rooi is, so vonkel in die beker, so lekker smaak nie. Agterna pik hy soos ‘n slang, spoeg hy gif soos ‘n kobra. Dan sien jy vreemde dinge en praat jy verkeerde dinge; dit voel of jy op die oop see lê, of jy bo-op ‘n seilskip se touwerk lê, en jy dink: ek het dan nie seergekry toe hulle my geslaan het nie; ek het nie gevoel toe hulle my aangeval het nie! Wanneer word ek wakker? Ek wil maar weer iets gaan soek om te drink.

Drank maak van die dronkaard ‘n walglike mens saam met wie niemand kan lewe nie.  Dit laat jou ‘n geraas maak, dit maak aggressief en jy verloor jou waardigheid.

Spr. 20:14
“Sleg! Sleg!” sê die koper, maar as hy weg is, spog hy met sy winskopie.

In die besigheids wêreld gebeur hierdie ding daagliks. Die rykste mense kla die meeste oor prys, maar spog graag met hulle winskopies, sonder om te dink dat hulle die handelaar te na kom. Dit maak in elk geval nie vir hulle saak nie, want hulle word verblind deur hulle inhaligheid.

Spr. 20:30
‘n Pak slae laat ‘n mens ophou kwaaddoen; dit laat jou selfs ophou dink aan kwaad.

Spr. 21:9
Liewer bo-op ‘n dak woon as saam met ‘n twisgierige vrou onder een dak.

Spr. 21:19
Liewer in ‘n woestyn woon as by ‘n twisgierige vrou wat aanhou neul.

Spr. 27:15-16
Die gedrup uit ‘n dak wat lek op ‘n reëndag, so is ‘n vrou wat aanhou kyf. Wie haar probeer keer, kan net so wel die wind probeer keer of olie met sy hand probeer vashou.

Met sy 300 vroue en menige byvroue kan Salomo seker praat van ondervinding. Nie eers te praat van sy 300 skoonma’s nie! Ons moet egter nie hierdie teks misbruik teen die vroulike geslag nie, want dis net so waar vir mans.

Spr. 23:6-7
Moenie by ‘n suinige mens gaan eet nie, moenie sy lekker kos begeer nie, want hy bly uitreken hoeveel dit hom kos. Dit is hoe hy is. Hy moedig jou aan om te eet en te drink, maar hy bedoel dit nie. Jy sal naar word van wat jy eet en jou komplimente sal verkwis wees.

Spr. 24:19-20
Moet jou nie ontstel oor skelms, jou kwel oor goddelose mense nie, want ‘n slegte mens het nie ‘n toekoms nie; die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof.

Ons  almal sukkel maar met hierdie een. Ons vra dikwels hoekom dit so goed gaan met die skelm mens en sleg gaan met die eerlikes. Die Here gee egter hier die antwoord. Hulle het geen toekoms nie. Gaan toets dit maar in die lewe, mense wat hierdie lewe kies, eindig altyd miserabel of selfs dood.

Spr. 24:26
Iemand wat eerlik antwoord, is ‘n ware vriend.

‘n Goeie vriend sal altyd sy eerlike mening gee en nie net sê wat die ander een graag wil hoor nie., want dan help jy hom van die wal af in die sloot. ‘n Goeie vriend is juis ‘n klankbord waarop jy kan staatmaak.


Spr. 25:16
As jy op heuning afkom, eet net tot jy genoeg het; as jy te veel eet, word jy naar.

Dit geld ook vir sjokolade!

Spr. 25:17
Wees spaarsaam met jou kuiers by jou buurman; as hy jou te veel sien, hou hy naderhand nie meer van jou nie.

Spr. 25:20
Iemand wat jou klere van jou afvat op ‘n koue dag, of asyn op bytsoda, so is iemand wat vir jou liedjies sing as jy treurig voel.

Mens dink maklik dat jy iemand opbeur met vrolikheid, maar dit het soms die teenoorgestelde uitwerking. Partymaal is ‘n drukkie meer werd as om te maak of daar niks fout is nie.

Spr. 26:3
‘n Sweep vir ‘n perd, ‘n toom vir ‘n donkie, en ‘n lat vir ‘n dwaas.

Spr. 26:4-5
Moenie ‘n dwaas se vraag op net so ‘n dwase manier beantwoord nie; hy sal dink jy is soos hy. Beantwoord ‘n dwaas se vraag op net so ‘n dwase manier, anders dink hy hy het wysheid.

Dwaasheid staan teenoor wysheid. Mense wat hulle met dwaasheid ophou, stoot mense van hulle af weg, en wys op die koop toe dat hulle nie goeie oordeel het nie.

Spr. 30:20
Die ontroue vrou het haar eie manier: sy eet en vee haar mond af en sê: “Ek het niks verkeerds gedoen nie.”

Spr. 26:18-19
Soos ‘n mal mens wat dodelike pyle rondskiet, so is iemand wat ‘n ander bedrieg en sê: “Ek speel sommer.”

As kinders het ons hierdie woorde graag gebruik, maar dit maak soms baie skade.

Spr. 27:14
As iemand sy buurman vroegdag met ‘n geskreeu môre-sê, kan mense dink hy is besig om hom te vervloek.

Spr. 30:7-9
Net twee dinge vra ek van U; moet my dit tog nie weier nie; daarna kan ek sterf: moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie; moet my nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: “Wie is die Here?” nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.

Genoeg is genoeg. Weet jy hoeveel genoeg is?

Bron:  heuning.co.zaNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Resensie: Is die Bybel betroubaar? deur Adrio König


 

Dit het prof Adrio König, gesaghebbende sistematiese teoloog en vir veertig jaar dosent by Unisa, genoodsaak om dié boek te skryf. Is die Bybel dan enigsins betroubaar as daar verskille voorkom tussen onderskeie gedeeltes in die Bybel wat dieselfde gebeure beskryf? En as die Bybel skynbaar die ontstaan van die heelal en lewe op aarde anders beskryf as wat die gangbare teorie onder wetenskaplikes is?

Ja, daar is kritiek op, en probleme met die Bybel. Selfs van sommige teoloë wat koerante en tydskrifte met hulle standpunte haal dat die geskiedskrywing in die Bybel, sowel as die wêreldbeeld waarop die Bybel gebasseer is, premodern en onhaalbaar vir moderne mense is.

Adrio vra: waaroor gaan die Bybel eintlik? Die vraag is belangrik as jy nie in allerlei bysake wil verval en die doel van die Bybel mis nie: dat dit om God en mense gaan, en mense wat voor en met God leef. Die boodskap van die Bybel handel oor die heil van die mens, hoe die mens in die regte verhouding met God kan kom en dan daaruit leef. Die weg terug na God is die Persoon, Jesus Christus, en in Hom het die gelowige die verwagting van die ewige lewe.

Die boek vertel jou hoe die Bybel tot stand gekom het, waaruit dit sy gesag put, hoe die kerk deur die eeue die Bybel hanteer en beskou het en waarin die betroubaarheid van die Skrif lê. Jy leer ook die basiese van hoe die mens verstaan en waarvoor om op te let wanneer jy aan die verstaanproses deelneem, asook wat belangrik is om die Skrif uit te lê: dat die Skrif die geleentheid gegee moet word om homself uit te lê, dat jy die Skrif lees terwyl jy onthou waaroor die sentrum van die Skrif gaan, en hoe belangrik dit is om die hele Skrif te lees.

Dié boek gaan nuttig vir alle gelowiges wees. Selherders en predikante gaan in besonder ook daarby baat vind. Hóé ons die Bybel sien, bepaal wat ons daarin lees. En daarom kan Adrio jou help om nuwe waarde by jou Bybelbeskouing te voeg.

Bron:  ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die Bybel as enigste waarheidBybel as die enigste waarheid
Die waarheid sluit onwaarheid uit, maar dit beteken nie onverdraagsaamheid nie. As ek sou sê die son skyn, is dit nie onverdraagsaamheid nie. Dit is nie asof ek kan kies om te glo of die son skyn of nie. Dit is ’n feit. Dieselfde geld vir die Bybel.
Die Bybel is óf die waarheid óf dit is nie. Indien die Bybel die waarheid is en Christene glo dit is, beteken dit outomaties dat alle ander ‘waarheid’ onwaar is. Ons is vry om te kies wat ons wil glo, maar wat ons glo, is nie noodwendig reg nie. Die Kerk van die Here Jesus Christus volstaan daarmee dat die Bybel God se openbaring aan die mensdom is en dat dit as die enigste waarheid gesien moet word.

Gerieflikheids-ongelowiges
Dit is belangrik om daarop te let dat dit eintlik die nie-Christelike godsdienste en filosofieë is wat totaal onverdraagsaam teenoor die Bybel en die Kerk is – nie andersom nie. Daar is toenemende vervol-ging, bespotting en onverdraagsaamheid teenoor Christene.
Mense is tevrede wanneer hulle kan glo en doen wat hulle wil. Baie ongelowiges, agnostici, skeptici en ateïste is ‘morele’ of gerieflikheids-ongelowiges, -ateïste of -skeptici, want dit het tot gevolg dat hulle nie verantwoordelikheid vir hulle dade (en sonde) hoef te neem en die gevolge van hulle dade hoef te dra nie.

Kernboodskap van die Bybel
Hoewel die Bybel radikaal in sy aanspraak op die waarheid is, beteken dit egter nie dat daar ’n onverdraagsaamheid in die boodskap van die Bybel is nie.
Die Bybel is net so radikaal oor liefde, vergifnis, genade, barmhartigheid en omgee vir die armes. Ironies genoeg word die kernboodskap van die Bybel nooit bespreek wanneer daar oor onverdraagsaamheid gepraat word nie.

Die begrip ‘verantwoordelikheid’
Mense wat die kerk en Christene as onverdraagsaam beskou, plaas ’n hoë premie op hulle eie vryheid en die vryheid om te kan kies wat hulle wil glo en te doen wat hulle graag wil doen.
Dit is egter ook waar dat min diesulkes ’n hoë premie plaas op die begrip ‘verantwoordelikheid’. Woorde en begrippe soos liefde (wat met dade van liefde gepaard gaan), radikale vergifnis, genade, barm-hartigheid en omgee vir die armes, funksioneer baie selde sterk in hierdie geledere.

Riglyne wat tot vrede en voorspoed lei
Die Bybel wys vir ons ’n pad om te loop en wanneer ons dit nie loop nie, is die uitwerking van ons optrede altyd selfvernietigend en tot nadeel van ander mense. Wanneer God oor sonde praat, handel dit altyd oor mense se dade wat hulleself en ander skade sal berokken, sal benadeel en nie tot vrede en voorspoed sal lei nie.
Die Skrif gee dienooreenkomstig riglyne vir die huwelik. Wanneer ons die reëls wat God vir huwelike neergelê het verontagsaam, lei dit sonder uitsondering tot die verbrokkeling van die huwelik, pyn in die lewens van kinders en die huweliksmaat, huishoudelike geweld, en trauma vir almal in die gesin.

Om te verskil is nie onverdraagsaamheid nie
Om vir iemand reëls te gee wat tot sy eie behoud lei of om van ander se mening te verskil, is nie onverdraagsaamheid nie. Christene word as onverdraagsaam beskou omdat die Skrif vir ons definitiewe riglyne gee van wat ons moet doen.
Deesdae wil mense ‘absoluut’ vry wees om te kies wat hulle wil doen en wanneer hierdie ‘vryheid’ bevraagteken word, word dit as onverdraagsaamheid afgemaak.

Leef radikale opdragte uit
As Kerk mag ons nooit ‘n kompromis aangaan oor die feit dat die Bybel die waarheid is en dat ons die radikale opdragte van die Skrif naamlik: liefde, vergifnis, genade en die omgee vir die armes, moet uitleef nie.

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Waaroor gaan die Bybel?


Wat behoort ek dan “raak te lees” in die Bybel? Wie God in die lewe van die mense in die Bybel is. Hoe Hy genadiglik optree teenoor die ongehoorsames oor al die eeue. Hoe Hy in die lewe van Jesus op aarde kom sigbaar wys het, hoe Hy die graagste teenoor mense optree. Hoe Hy eerder ons wil vry maak as wat Hy ons wil belas met onuitvoerbare wette. Hoe Hy ons lewe wil vul met vrede, vreugde en oorvloed deur sy Gees in ons. En nog baie meer.

Maar net so belangrik, is dit wat NIE in die Bybel geskrywe is NIE: die wetenskaplike verklaring van hoe alles begin het; waarom die mens kies om sonde te doen; hoekom almal nie gered word nie; ‘n presiese omskrywing van God; ‘n fisiese beskrywing van die lewe na die dood; … en nog baie ander moeilike vrae word nie in die Bybel geantwoord nie.

Kom ek verduidelik eenvoudig: Hy is die Begin van alles (skepping); Hy is die Redding van almal (Noag, uittog, konings, Messias, Jesus); Hy is die Vergewer van almal (kruis); Hy is die Lewe vir almal wat glo in Hom (opstanding); Hy is die Heiligmaker (Heilige Gees); Hy is die verlede, hede en toekoms … Hoe weet ons dit alles? Ons lees dit in die Bybel.

Nou kan julle vra, maar wat het dit nou met die inhoud van die Bybel te doen. Dan antwoord ek eenvoudig: ALLES! Alles in die Bybel, nou ja, amper alles (die menslike sondige deel uitgesluit) in die Bybel het met God te doen. Hy is die Hoofouteur, die Hooftema, die Hoofkarakter, die Hoofboodskap, die Hoofinhoud … God, die Hoofalles!!!

Op ‘n dag vra die professor vir ons in die klas wat is die heel laaste versie in die Bybel, bedoelende watter versie beskrywe die beste waarheen alles in hierdie wêreld oppad is. Onnodig om te sê dat ons almal verkeerd geraai het. Volgens hom is alles oppad na dit wat Paulus hierbo in Korintiërs sê: “God sal alles vir almal wees.”

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Praktiese Bybellees

• ‘n Baie belangrike hulpmiddel wat ons graag gebruik om die Bybel beter te verstaan, is dat jy een deel van die Bybel kan gebruik om ‘n ander deel beter te verstaan. Moeiliker dele in die Bybel kan deur makliker dele in die Bybel verklaar word.
• Daar is verskillende literatuursoorte in die Bybel wat verskillend gelees moet word. Daar is geskiedenis (soos onder andere die konings van Israel in 1 en 2 Konings), daar is wysheidsliteratuur (soos Job, Spreuke en Prediker), daar is poësie (in sommige Psalms), die evangelies (Matteus tot Johannes), en vele ander soorte. Hierdie literatuursoorte help ons verstaan dat sommige dele in die Bybel is tydloos en geld nog net so vandag (soos ons vind in die wysheidsliteratuur). Dan is daar weer geskiedkundige dele wat net in die Bybelse tyd gegeld het wat ons nie net so op vandag kan toepas nie.
• Die heel belangrikste is om die Bybel te lees met die verwagting dat die Heilige Gees wat in jou as Jesus-mens is, jou sal help om reg te verstaan wat jy lees. Dieselfde Gees wat die Bybelskrywers geïnspireer het, wil jou baie graag help om God se stem in jou lewe te hoor. En dit kan net gebeur as jy vir Hom kans gee om met jou innerlik te praat (slegs in hoë uitsondering hoorbaar) deur die Bybel te lees.
Die Bybel gee vir elke Jesus-mens die geleentheid om God “raak te lees” en so vir Hom beter te leer ken in jou eie lewe. Kom ek gee ‘n bietjie praktiese raad oor Bybellees:
“En hierdie woord is die boodskap van die geloof…” (Romeine 10: 8b)

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Kry die Bybel reg


5. God het aan Abraham opdrag gegee om sy seun te offer. Wat was die seun se naam?
6. Wat het soos tonge verdeel en op die mense gekom tydens die uitstorting van die Heilige Gees?
7. In watter rivier is Jesus gedoop?
8. Afgesien van Spreek in tale, noem enige ander twee gawes van die Heilige Gees.
9. Afgesien van Liefde, noem enige ander twee vrug(te) van die Heilige Gees.
10. Wat was Paulus se naam voordat hy Jesus op pad na Damaskus ontmoet het?
11. Watter een is volgens Paulus die grootste: Geloof, Hoop of Liefde?
12. Wat is die laaste boek in die Nuwe Testament?
13. Wie het Psalm 23 (“Die Here is my Herder”) geskryf?
14. Wat was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het?
15. Watter werk het Josef (Jesus se pa) gedoen?
16. Noem enige twee van die tien gebooie?
17. Volgens die Ons Vader-gebed, waarvan moet ons verlos word?

 

Die 1 971 gr.7-leerlinge wat hierdie Bybelkennis toets afgelê het, het gemiddeld 46% behaal en die 2 311 gr.11-leerlinge 36%. Die toets is landwyd geskryf in skole waar die Rapportryers betrokke is en die 20 vrae was volgens die organisasie maklik.

Nou ja, jy moet die volgende weet oor die Bybel as God se Boek:

a. Die Bybel is die enigste Boek waarvan die Outeur altyd aanwesig is as ons dit lees.
b. Die Gees maak die Woord lewend.
c. Die Bybel is ook vir ons geskryf, maar nie eksklusief vir ons generasie bedoel nie. Ons lees die Bybel oor die skouers van duisende jare se lesers.

So lees jy die Bybel reg:

a. Begin by die begin en eindig by die einde. Lees Bybelboeke van voor tot agter deur.
b. Weet waar iets wat jy lees in die Bybel tekste staan. Onthou Jesus se kruis het iets met die Ou Testament kom doen.
c. Eet en metaboliseer dit soos wat Johannes in Openbaring 10 doen. Oordink en prosesseer dit soos wat Psalm 1 vereis.
d. Ken die stories van die Bybel. O ja, en geniet dit.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Bybel het taal tóé laat blomHy sê op sy beurt het dit gelei tot ’n ontploffing in die Afrikaanse letterkunde, insluitende boeke, tydskrifte en liedere.

“Die impak wat die 1933-Bybel gehad het op Afrikaanssprekendes kan nooit onderskat word nie. Te midde van ’n verwoestende droogte, ’n verstedelikings- en politieke krisis hoor Afrikaanssprekendes skielik God se Woord in hul eie taal.

“Skielik kommunikeer God nie meer ver in Hoog-Hollands nie, maar hoorbaar en verstaanbaar in ’n eie taal. Dit het aan die kultuurarm mense van die dertigerjare selfvertroue gegee. ’n Kombuis-, huis- en tuintaal het ’n kanseltaal geword.”

Die FAK stel ook Sondag ’n huldigingsbundel bekend, De Bijbel in Het Afrikaans, met wetenskaplike artikels, persoonlike getuienisse en herinneringe oor die eerste Afrikaanse Bybelvertaling.

Die historikus en taalkundige Jaap Steyn skryf onder meer dat, hoewel oproepe om ’n Afrikaanse Bybel reeds sedert die 1880’s opgeklink het, daar aanvanklik teenstand was teen ’n Afrikaanse Bybelvertaling “omdat Afrikaans nog in die maak was” (nog nie gestandaardiseer was nie).

Toe ds. J.D. Kestell vroeg in 1920 van sommige studente verneem hulle lees eerder die Engelse St. James-vertaling omdat die Nederlandse Statebybel vir hulle onverstaanbaar begin word het, het die druk om die Bybel te vertaal nuwe impetus gekry.

* Tydens vandag se gedenkdiens word vader Zacharias van Wyk van Robertson en vader Jacobus van der Riet van Johannesburg vereer vir hul werk die laaste paar jaar om die liturgiese tekste van die Ortodokse Kerk in Afrikaans te vertaal. Danksy hul werk kan die meeste van die Ortodokse kerkfeeste en alle eredienste nou volledig in Afrikaans gevier word.

Die verrigtinge begin om 17:00 in die Senotaafsaal van die Voortrekkermonument.

Almal is welkom.

1 Korinthiërs vers 1

King James Bible (1611)
Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.

Statenbijbel
(1637)
Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

Die Bybel (1933/1953-vertaling)
Al sou ek die tale van mense en ­engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ’n klinkende metaal of ’n luidende simbaal geword.

Die Bybel
(1983-vertaling)
Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal, ’n galmende simbaal geword.

Die nuwe lewende vertaling(2006)
Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek ’n galmende trom of ’n klinkende simbaal geword.

Die Bybel vir almal
(2007)
Miskien sal ek die tale van mense en van engele kan praat, maar as ek nie lief is vir God en vir ander mense nie, dan is ek soos ’n klok of soos ’n simbaal wat net raas.

Bron:  beeld.com NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

FAK gedenk dag toe God begin Afrikaans praat het

Dit het gehelp om Afrikaans van ’n tuin- en kombuistaal in ’n kanseltaal en ’n wetenskapstaal te omskep.

Daarby het die verskyning van die Afrikaanse Bybel tydens die Groot Depressie van die 1930’s kultuurarm mense baie selfvertroue gegee. God was nie meer ver in Hooghollands nie, maar het hul eie taal gepraat.

Die FAK het ook ’n gedenkbundel uitgegee wat die Afrikaanse Bybelvertaling uit verskeie hoeke beskou.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het gesê in die 80 jaar het hy 11,1 miljoen gedrukte Bybels versprei. In 2012 is 205 780 volledige Afrikaanse Bybels op selfone afgelaai.

Daar word nou weer op versoek van die kerke gewerk aan ’n nuwe direkte vertaling van die Bybel en die Nuwe Testament en Psalms behoort vroeg volgende jaar gepubliseer te word.

Bron:  beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Josua verduidelik

Neem ‘n tree in geloof
Net soos Moses die kinders van Israel deur die Rooisee gelei het, het Josua hulle nou deur die vol Jordaanrivier gelei. Die priesters is egter aangesê om die Ark van die Verbond te dra en eers in die Jordaanrivier te tree voordat die Here ’n weg vir hulle deur die Jordaan gebaan het. Hulle moes ’n tree in die geloof neem. Net soos Moses die kinders van Israel uit Egipte gelei het, moes Josua nou die kinders van Israel die Beloofde Land binnelei.

Moses en Josua

 

  • In die wet van Moses is daar belofte, maar in Josua: vervulling
  • In die wet is wetgewing, maar in Josua: toepassing
  • In die wet word die verbond gevestig, in Josua vind die verbond uitdrukking
  • Die Pentateug bevat die oorsaak, Josua toon die gevolge
  • God seën gehoorsaamheid en Hy straf ongehoorsaamheid


Die Josua-generasie
’n Nuwe generasie is opgelei en in die wildernis gedissiplineer. Hulle het heelhartig gereageer: “Alles wat U ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen U ons stuur, sal ons gaan” Jos 1:16.

Geestelike oorlogvoering
Oorkant die rivier het daar talle vyande, oorlogvoering, opoffering, beserings en die dood voorgelê. Om in die Beloofde Land in te gaan, was om van slawerny te rus, maar dit was kwalik passiwiteit, of onaktiwiteit. Die inname van die Beloofde Land het ware, ernstige oorlogvoering behels. So behels ’n gebalanseerde Christelike dissipelskapslewe baie geestelike oorlogvoering; die stry van die goeie stryd van geloof. “Wees veral sterk, en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie…Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” Jos 1:6-9.

Uitstel weens ongehoorsaamheid
Moses het die kinders van Israel uit slawerny in Egipte, deur die Rooisee, en deur die wildernis gelei. As die volk van Israel getrou en gehoorsaam was, kon hulle die Beloofde Land 39 jaar vroeër binnegegaan het. 
Dit was egter hulle ongeloof en ongehoorsaamheid wat daartoe gelei het dat hulle veroordeel is om in die wildernis te sterf. Van al die manne ouer as 20 jaar wat deur die Rooisee gekom het, het slegs twee, Josua en Kaleb, die Beloofde Land binnegegaan.

Konfrontasie
Toe Josua buite die kamp naby Jerigo gaan wandel, is hy deur ’n man met ’n ontblote swaard gekonfronteer. “Is u aan ons kant of aan ons vyande s’n?” Die man het geantwoord: “Nee, ek is die aanvoerder van die leër, van die Here. Daarom is ek hier.” Josua is beveel om sy sandale uit te trek omdat hy op ’n heilige plek gestaan het. Dit was nie ’n engel van die Here nie, maar Die Engel van die Here, ’n verskyning van Jesus Christus in die ou Testament. 

Leëraanvoerder
Josua is daaraan herinner dat, al was hy die generaal van die Israelitiese weermag, hy onder die Leëraanvoerder van die Leërskare van die Here is. As jy nie onder gesag staan nie, het jy geen gesag nie. Die Here kom nie om ons planne te seën nie, maar om Sy bevele te gee. Die vraag is nie: Is God aan ons kant nie, maar is ons aan God se kant? “Wie vir die Here is, kom hier na my toe!” Eks 32:26.

Jerigo
Die eerste teiken was die versterkte stad Jerigo. Met twee mure, beide 30 voet hoog (9 m), en die binnemuur 12 voet breed 
(3,6 m), was dit ’n gedugte vesting.

Geslaagde strategie
Die strategie wat die Here aan Josua gegee het, het vereis dat al die gewapende manne ses dae lank om die stad stap. Op die sewende dag moes hulle sewe keer om die stad stap met die priesters aan die voorpunt, en met die sewende keer moes al die trompette geblaas word en al die manne ’n magtige kreet gee. Toe die verskansings ineenstort, was die leërskare van Israel slaggereed omdat hulle die stad omsingel het, gereed om die vesting in te neem. Die sedelose vrou, Ragab, en haar familie is ge-spaar sodat die belofte van die spioene wat sy gehelp het, nagekom sou word.


Nederlaag by Ai
Ná so ’n verbasende maklike oorwinning, het die kinders van Israel oormoedig geword en Ai, hulle volgende teiken onderskat. Net ’n klein afdeling is gestuur om hierdie versterkte stad in te neem. Daar is hulle op loop gejaag en het in skande gevlug. Toe die nuus van hierdie skokkende nederlaag kom, het Josua op sy aangesig op die grond voor die Ark van Here neergeval en gebid.

Gebed en aksie
Die Here het Josua gereggewys: “Staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig…” Jos 7:10-11. Daar is ’n tyd om te bid, en daar is ’n tyd om tot aksie oor te gaan. Gebed moet nooit ’n verskoning vir ongehoorsaamheid en luiheid wees nie. 
Gebed is die grondslag vir ’n daad van gehoorsaamheid, nie ’n alternatief tot die daad nie. Ons moet ook die verskil tussen geloof en veronderstelling verstaan.
Verdeel en verower
Josua se militêre strategie was om die Beloofde Land in twee te verdeel. Deur Jerigo en Ai in die middel in te neem en na die see op te mars, was dit vir hulle moontlik om eers die suidelike koninkryke en daarna die noordelike koninkryke te verower. Ná jare van volhardende stryd is die land tussen die stamme van Israel verdeel.

Klippe as gedenkteken 
Nadat hulle die Jordaanrivier oorgesteek het, het God die kinders van Israel beveel om klippe van die rivierbodem te neem, een vir elk van die twaalf stamme van Israel, en ’n gedenkteken op te rig wat toekomstige geslagte sal herinner aan wat God daar gedoen het. Aan die einde van sy lang en produktiewe lewe het Josua nog ’n gedenkteken opgerig as getuienis van die Verbond dat die kinders van Israel gekies het om die Here te gehoorsaam 
(Josua 24:27).
Berg Ebal en Gersim
Die verbond is deur die kinders van Israel in die middel van die Beloofde Land hernuwe. Die seëninge van die Verbond was van Berg Gersim af verkondig. Die vloeke vir ongehoorsaamheid is vanaf Berg Egal voor al die mense van Israel verkondig waar hulle met ’n innige Amen! op elke aspek van die Verbond geantwoord het.

Geloofshelde in Bybel
Die Evangelie van Matteus sluit Ragab by die koninklike bloedlyn van Dawid en Jesus in. Beide Josua en Ragab word in Hebreërs 11 vereer as deel van die groot wolk van getuies wat ons behoort aan te spoor om ons oë op Jesus gerig te hou en die wedren met volharding te hardloop.

Die seëninge van gehoorsaamheid
In sy afskeidstoespraak herinner Josua die kinders van Israel aan God se getrouheid, Sy voorsiening, Sy beskerming en leiding. Hy herinner ons daaraan dat wanneer ons gehoorsaam aan die Here is, Hy ons met oorwinning seën. Wanneer ons ongehoorsaam aan die Here is, ly ons die nagevolge en ervaar nederlae. “Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou…dien die Here. Kies dan vandag wie julle wil dien…Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Jos 24:14-15.

Jesus in Josua
Die boek Josua maak dit duidelik dat ons gered word om te dien, om die goeie stryd van geloof te stry. God se dienaar is hoofsaaklik ’n soldaat. Die naam Josua beteken Jahweh red’. ‘Josua’ is die Hebreeuse vorm wat in die Griekse Nuwe Testament as ‘Jesus’ vertaal word. 

Geestelike oorlogvoering
Oorkant die rivier het daar talle vyande, oorlogvoering, opoffering, beserings en die dood voorgelê. Om in die Beloofde Land in te gaan, was om van slawerny te rus, maar dit was kwalik passiwiteit, of onaktiwiteit. Die inname van die Beloofde Land het ware, ernstige oorlogvoering behels. So behels ’n gebalanseerde Christelike dissipelskapslewe baie geestelike oorlogvoering; die stry van die goeie stryd van geloof. “Wees veral sterk, en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie…Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” Jos 1:6-9.

Uitstel weens ongehoorsaamheid
Moses het die kinders van Israel uit sla-werny in Egipte, deur die Rooisee, en deur die wildernis gelei. As die volk van Israel getrou en gehoorsaam was, kon hulle die Beloofde Land 39 jaar vroeër binnegegaan het. 
Dit was egter hulle ongeloof en ongehoorsaamheid wat daartoe gelei het dat hulle veroordeel is om in die wildernis te sterf. Van al die manne ouer as 20 jaar wat deur die Rooisee gekom het, het slegs twee, Josua en Kaleb, die Beloofde Land binnegegaan.

Konfrontasie 
Toe Josua buite die kamp naby Jerigo gaan wandel, is hy deur ’n man met ’n ontblote swaard gekonfronteer. “Is u aan ons kant of aan ons vyande s’n?” Die man het geantwoord: “Nee, ek is die aanvoerder van die leër, van die Here. Daarom is ek hier.” Josua is beveel om sy sandale uit te trek omdat hy op ’n heilige plek gestaan het. Dit was nie ’n engel van die Here nie, maar Die Engel van die Here, ’n verskyning van Jesus Christus in die ou Testament. 

Leëraanvoerder
Josua is daaraan herinner dat, al was hy die generaal van die Israelitiese weermag, hy onder die Leëraanvoerder van die Leërskare van die Here is. As jy nie onder gesag staan nie, het jy geen gesag nie. Die Here kom nie om ons planne te seën nie, maar om Sy bevele te gee. Die vraag is nie: Is God aan ons kant nie, maar is ons aan God se kant? “Wie vir die Here is, kom hier na my toe!” Eks 32:26.

Jerigo
Die eerste teiken was die versterkte stad Jerigo. Met twee mure, beide 30 voet hoog (9 m), en die binnemuur 12 voet breed 
(3,6 m), was dit ’n gedugte vesting.

Geslaagde strategie
Die strategie wat die Here aan Josua gegee het, het vereis dat al die gewapende manne ses dae lank om die stad stap. Op die sewende dag moes hulle sewe keer om die stad stap met die priesters aan die voorpunt, en met die sewende keer moes al die trompette geblaas word en al die manne ’n magtige kreet gee. Toe die verskansings ineenstort, was die leërskare van Israel slaggereed omdat hulle die stad omsingel het, gereed om die vesting in te neem. Die sedelose vrou, Ragab, en haar familie is ge-spaar sodat die belofte van die spioene wat sy gehelp het, nagekom sou word.

Nederlaag by Ai
Ná so ’n verbasende maklike oorwinning, het die kinders van Israel oormoedig geword en Ai, hulle volgende teiken onderskat. Net ’n klein afdeling is gestuur om hierdie versterkte stad in te neem. Daar is hulle op loop gejaag en het in skande gevlug. Toe die nuus van hierdie skokkende nederlaag kom, het Josua op sy aangesig op die grond voor die Ark van Here neergeval en gebid.

Gebed en aksie
Die Here het Josua gereggewys: “Staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig…” Jos 7:10-11. Daar is ’n tyd om te bid, en daar is ’n tyd om tot aksie oor te gaan. Gebed moet nooit ’n verskoning vir ongehoorsaamheid en luiheid wees nie. 
Gebed is die grondslag vir ’n daad van gehoorsaamheid, nie ’n alternatief tot die daad nie. Ons moet ook die verskil tussen geloof en veronderstelling verstaan.

Verdeel en verower
Josua se militêre strategie was om die Beloofde Land in twee te verdeel. Deur Jerigo en Ai in die middel in te neem en na die see op te mars, was dit vir hulle moontlik om eers die suidelike koninkryke en daarna die noordelike koninkryke te verower. Ná jare van volhardende stryd is die land tussen die stamme van Israel verdeel.

Klippe as gedenkteken
Nadat hulle die Jordaanrivier oorgesteek het, het God die kinders van Israel beveel om klippe van die rivierbodem te neem, een vir elk van die twaalf stamme van Israel, en ’n gedenkteken op te rig wat toekomstige geslagte sal herinner aan wat God daar gedoen het. Aan die einde van sy lang en produktiewe lewe het Josua nog ’n gedenkteken opgerig as getuienis van die Verbond dat die kinders van Israel gekies het om die Here te gehoorsaam (Josua 24:27).

Berg Ebal en Gersim
Die verbond is deur die kinders van Israel in die middel van die Beloofde Land hernuwe. Die seëninge van die Verbond was van Berg Gersim af verkondig. Die vloeke vir ongehoorsaamheid is vanaf Berg Egal voor al die mense van Israel verkondig waar hulle met ’n innige Amen! op elke aspek van die Verbond geantwoord het.

Geloofshelde in Bybel
Die Evangelie van Matteus sluit Ragab by die koninklike bloedlyn van Dawid en Jesus in. Beide Josua en Ragab word in Hebreërs 11 vereer as deel van die groot wolk van getuies wat ons behoort aan te spoor om ons oë op Jesus gerig te hou en die wedren met volharding te hardloop.

Die seëninge van gehoorsaamheid
In sy afskeidstoespraak herinner Josua die kinders van Israel aan God se getrouheid, Sy voorsiening, Sy beskerming en leiding. Hy herinner ons daaraan dat wanneer ons gehoorsaam aan die Here is, Hy ons met oorwinning seën. Wanneer ons ongehoorsaam aan die Here is, ly ons die nagevolge en ervaar nederlae. “Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou…dien die Here. Kies dan vandag wie julle wil dien…Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Jos 24:14-15.

Jesus in Josua
Die boek Josua maak dit duidelik dat ons gered word om te dien, om die goeie stryd van geloof te stry. God se dienaar is hoofsaaklik ’n soldaat. Die naam Josua beteken Jahweh red’. ‘Josua’ is die Hebreeuse vorm wat in die Griekse Nuwe Testament as ‘Jesus’ vertaal word.

Sonde in die kamp
God het Agan aan die kaak gestel omdat hy goud, silwer en ’n kledingstuk gesteel het in weerwil van God se uitdruklike opdrag dat daar absoluut niks in hierdie stad buitgemaak mag word nie. “Wees verseker jou sonde sal aan die lig kom!” Niemand se lewe raak net homself nie. Sonde kan ’n uitwerking op die hele gemeenskap hê. Soms ly ’n hele nasie weens die sonde van een indiwidu. Alles het gevolge. In die Nuwe Testament het Ananias en Saffira dood neergeval omdat hulle vir die Heilige Gees gejok het. Net soos Agan vir die sonde gesterf het wat hy in die kamp ingebring het, so moes die vroeë Kerk leer dat sonde ernstig is en dat alles gevolge het.

Gee my hierdie berg!
Ons weet nie wat die name van die ander tien spioene was nie, maar die name van Josua en Kaleb word verewig vereer. Hulle mag wel die minderheidsverslag gelewer het, maar God was met hulle. Kaleb en Josua was nie louwarm, passief en lui nie. Hulle was nie halfhartig of lafhartig nie. Hulle harte was onverdeeld. Selfs ná 45 jaar getroue diens het Kaleb nie agter enige verskonings weggekruip nie, hy wou steeds betrokke wees. Hy wou nie agteroorsit nie. Hy het nie vir die maklike taak gevra nie, maar het die eer van ’n harde en moeilike opdrag verkies: Gee my daardie berg! Josua 14:7 -1

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.