Hoe vriendelik is jy?

Helen Smith

 

Jare gelede toe die Jesus-film van Reghardt van der Berg vrygestel is, was ‘n karaktertrek van Jesus wat vir my deurgaans uitgestaan het, sy vriendelikheid.

 

In die Nuwe Testament lees ons telkens van Jesus se vriendelikheid. Jesus het sy eerste wonderwerk gedoen om ‘n bruidspaar verleentheid te spaar. Hy was by ‘n troue met te min wyn. Was dit nie vriendelik van hom om water in wyn te verander nie? Hy was vriendelik genoeg om by ‘n skarminkel soos Saggeüs te gaan eet. Hy was vriendelik met armes, siekes en sondaars. In Jesus se donkerste uur aan die kruis het hy vriendelikheid en genade aan ‘n moordenaar bewys.  In 1 Korintiërs 13:4 lees ons dat die liefde vriendelik is.

 

Omdat ons God se verteenwoordigers op aarde is, is dit belangrik dat ons as Christene ook die waarde van vriendelikheid by die werk en by die huis sal uitleef. Hoe vriendelik is jy by die huis? Wanneer laas het jy iets vir jou gesin gedoen sonder dat jy gevra is, bv. badwater ingetap, koffie aangedra of ‘n sjokolade op die kopkussing gesit?

 

Dink aan jou werkplek. Watter persoon word die meeste oorgesien of vermy? Die skaam oorgewig vrygesel, ‘n knorrige kollega of die skoonmaker. Is jy vriendelik teenoor hierdie persoon?

 

As jy regtig vriendelik is, sal jy ook genade aan ander bewys. Sal jy jou jaloerse kollega wat jou telkens te na kom, vergewe? Sal jy vriendelik wees met die skindertonge in die kantoor, al weet jy dat hulle jou ook soms beskinder? 

 

Dan is dit ook nodig dat jy vriendelik is teenoor jouself. Jy sukkel dalk om met jou foute en sondes saam te leef. God is vriendelik teenoor jou en vergewe jou foute. Hy weet alles van jou en bly steeds lief vir jou, so lief dat Hy jou Sy kind noem. 

 

In Max Lucado se boek, “Deel God se liefde ” lees ek: “Vriendelikheid se nie net goeiemôre nie, vriendelikheid maak ook die koffie.”

Bron:ekerk.org

Positiewe kommunikasie

Elmarie van der Westhuizen

Daar is die grappie van die ou tannie wat by die oom kla omdat hy nooit vir haar sê hy is lief vir haar nie. Antwoord die oom: “ Ek het jou op ons troudag gesê ek is lief vir jou en as dit verander sal ek jou in kennis stel.”

 

Dit is vir ons almal lekker om ‘n kompliment of positiewe opmerking te kry – te hoor ”Mamma jou kos is baie lekker” of “Die gras is mooi gesny”,  “Jy het jou huiswerk mooi gedoen” of “Dankie vir die koppie tee!”

 

En ons almal weet ook hoe lank ‘n belediging of snedige opmerking ons bybly. Menige volwassenes loop nog vandag rond met wonde van onderwysers en selfs ouers se woorde.

 

Navorsing van Dr. John Cacioppo aan die Universiteit van Chicago het bewys dat ons brein meer sensitief is vir negatiewe woorde. Hy noem dit ‘n “negativity bias”. Dit is hoekom beledigings of kritiek ons direk en langer beïnvloed en ons dit beter onthou as positiewe opmerkings of woorde.

Dit stem ooreen met die navorsing van dr John Gottman aan die Universiteit van Washington wat gewys het dat die grootste bepalende factor of ‘n huwelik in die skeihof gaan beland, is die verhouding tussen positiewe en negatiewe opmerkings wat paartjies teenoor mekaar maak. 5 Positiewe opmerkings is nodig om elke negatiewe opmerking ongedaan te maak.

 

Klein gereelde, positiewe inbou in mekaar se lewens het groter waarde as een groot bewys van liefde. Dit is hoekom die grootste diamantring as geskenk vir sy vrou nie kan opmaak vir ‘n man se daaglikse foutvind en skewe aanmerkings nie. Dit is hoekom die duurste speelding of elektronika nie opmaak vir ‘n ouer se gedurige foutvind of kwaai woorde nie.

 

Om Jesus se liefde uit te leef, ook in my woorde, is dit nodig dat ek weer bewus word van my manier van kommunikeer – is ek te krities en gee te min komplimente? Ek stel myself dan doelbewus in om meer positief te wees, om komplimente te gee eerder as kritiek. Om nie op ander se foute te fokus nie. Dankie te sê. Te sê as iemand my hart bly maak. Om op die uitkyk te wees vir iets positiefs om te kommunikeer.

 

Ek moet myself instel om elke geleentheid om opbouend te wees, aan te gryp – “Ek sien baie daarna uit om saam met jou te kuier”, “Dankie vir jou spesiale vriendskap”, ens. Ek moet let op my stemtoon en gesigsuitdrukking. En wanneer ek wel moet teregwys onthou ek om die ”toebroodjie metode” te gebruik – ‘n kompliment gevolg deur die teregwysing en weer te eindig met ‘n kompliment.

 

Efesiërs 4:29 leer ons as ons iets sê, moet dit iets wees wat die moeite werd is om te sê en vir ander iets beteken. (Nuwe Lewende Vertaling: “net wat goed en opbouend is vir ander”). Kyk wat nodig en goed is om in die omstandighede te sê en sê dit dan. “32 Behandel mekaar mooi en goed. Laat dit vir ander lekker wees om by julle te wees.” (Die Boodskap)

 

“The love of Christ is the catalyst for our Christian communication with each other in our marriages and indeed in all our relationships and we communicate to the world around us that we are children of our Father.”

 – Norman Wright

Bron:ekerk.org

Hier lê iemand met groot potensiaal

Stephan Joubert

 

“Happiness is living the type of story you want to read about.”

 

Toe ek dit nou die dag op Twitter sê het ’n klompie mense positief hierop reageer. Dit het my opnuut laat besef die meeste mense wil so leef dat dit darem iewers ’n verskil maak. Niemand van ons wil beleef dat ons lewe geen impak het nie. Anders gesê, ons wil nie ’n nuttelose lewe leef nie. Ons wil nie hê mense moet na ons dood op ons grafstene iets skryf soos: “Hier lê iemand met groot potensiaal” nie.

 

Potensiaal help jou niks as jy die dag dood is nie. Dit moet in die regte woorde, dade en aksies omskep word, en boonop so gou as moontlik. Hoe? Wel, jy aktiveer jou potensiaal in God se teenwoordigheid as jy weet wat daardie een of twee talente is wat Hy aan jou gegee het en dit begin gebruik. As dit jou talent of gawe is om leiding te neem, doen dit dan tot eer van God. Of as dit is om te preek, te skryf, ander op te bou, administrasie goed te doen, en noem maar, op – doen dit! So skryf Paulus in Romeine 12.

 

Leef jou potensiaal elke dag uit vir die Here. 

 

Bron: ekerk.org

Wees gasvry

Charl Bredell

 

“Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want om gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves.” (Hebreërs 13:2)

Aan die einde van die boek Hebreërs, kom die onbekende skrywer van hierdie vrysprekende boodskap, by die praktiese gewoontes vir Jesus-mense. Die skrywer doen baie moeite om baie deeglik die volledigheid van Jesus Christus se kruisoffer vir elkeen wat in Hom glo, te beskrywe.

 

Met hierdie vaste fondament vir ons geloof, is daar sigbare en prakties uitvoerbare gewoontes wat kan help in ‘n dieper verhouding met ons Jesus in ons.

Om teenoor vreemdelinge en selfs mense van wie ons nie hou nie, gasvry te wees, is een van hierdie uitvoerbare gewoontes. Hier het die skrywer veral mense buite ons vriendekring en selfs buite die kerk, in gedagte. In ons daaglikse lewe, kruis ons paaie met ander kulture en ook ander gelowe. In meeste gevalle, is dit mense wat ons van nature eerder wil vermy.

Gaan ons vir ‘n oomlik weer terug toe Jesus as ware mens, hier op aarde was, sien ons hoe Hy vir ons die voorbeeld stel. Hy was nie skaam of snobisties om vreemdelinge of moontlike vyande van Hom, te vermy nie. Hy eet saam met die uitgeworpenes van sy tyd en genees siekes wat deur die samelewing van destyds verwerp is. Hy huiwer nie om Homself te assosieer met kinders of die werkersklas nie. En dan betaal Hy aan die einde van sy aardse optrede die hoogste prys vir die verlossing van ALMAL. Hy sterf eenmalig volledig vir alle sondaars se verlossing.

Nou roep sy Gees in ons, om juis sy voorbeeld voort te sit. Niemand van ons sal ooit nodig hê om ter wille van iemand anders se verlossing te sterf nie. Jesus het dit vir eens en vir altyd afgehandel. Maar Jesus se voorbeeld om geassosieer te word met die uitgeworpenes en ons moontlike vyande, word deur sy Gees in ons voortgesit. Dit is iets wat van binne af kom. Dit begin met ‘n innerlike veranderde nuwe gesindheid. Eers dink ons anders oor ander. Dan begin ons anders oor hulle praat. En uiteindelik word dit ‘n spontane gewoonte om anders teenoor hulle op te tree.

Daar is iets bevrydend hierin:

· Jy doen dit nie omdat jy beter is as ander nie;

· Jy doen dit nie om deur ander raak gesien te word nie;

· Jy doen dit opreg en met liefde.

Hierdie tipe gasvryheid verryk jou daaglikse lewe op ‘n baie spesiale manier, bewustelik én onbewustelik. Jy doen dit nie om beter oor jouself te voel nie, maar as jy dit klaar gedoen het, kan jy moontlik ‘n innerlike vrede in jouself ervaar.

Mag dié geloofsgewoonte van gasvryheid bydra tot ‘n verdiepte verhouding met Hom in jou!

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Padoorstekers en verskilmakers

Wie word nie geruk deur brandende universiteitskampusse en betogende studente nie. Woede, sinnelose geweld, bevreesde ouers wat hulle kinders uit koshuise kom haal…

Hoe diep is die Evangelie ingemessel in my?

Op sosiale media soos Facebook en Twitter loop gemoedere hoog. “Veg terug!” skree baie. “Vlug!” sê ander. “Bid!” roep die meeste gelowiges uit. Terwyl ek op televisie gesien het hoe twee kampusse waar ek klasgee aan flarde geruk word, het ek opnuut gewonder wat staan ’n gelowige in ’n tye soos hierdie te doen? En terwyl ek my eie emosies hieroor ondersoek, wonder ek hoe diep die Evangelie van Christus regtig in my eie hart ingemessel is.

Wat het Christus gedoen, en wat doen ek?

Wat nou gemaak, noudat ons teruggedruk word tot by ons heel basiese behoefte aan oorlewing en veiligheid? Ons hou daarvan om armbandjies te dra wat vra: “What would Jesus do?” Maar ons ken tog die antwoord hierop, want ons weet vanuit die Bybel “What Jesus did!” Miskien is ons net te bang om dit te erken, want dan moet ons dit ook doen. 

Dalk is ons nie veel anders nie as diegene oor wie die bekende Deense Christen-filosoof, Søren Kierkegaard, (1813-1855) geskryf het: “The matter is quite simple. The Bible is very easy to understand. But we Christians are a bunch of scheming swindlers. We pretend to be unable to understand it because we know very well that the minute we understand, we are obliged to act accordingly.” 

Ons is die biddende weermag van die Hemel

Die Bybel is glashelder daaroor dat navolgers van Jesus Sy voltydse getuies, Sy sout en lig in die wêreld is. Ons is die reukweerders, die vredemakers, die biddende weermag van die Hemel wie se “wapens” bekers koue water en genesende woorde en dade is. 

Ons is geroep om lig en hoop te weerkaats, ook nou dat die land plek-plek brand. Ons het nie die “luukse” om vanuit ’n “veilige afstand” alles te aanskou en soos die priester en die Leviet in die gelykenis van die jammerhartige Samaritaan kopskuddend oorkant die pad verby te stap nie. Ons is pad-oorstekers en verskilmakers.

“Moenie bang wees nie, dit is Ek!”

Ons mag eerstens nie toelaat dat oorlewings-emosies, soos vrees en woede ons lewens nou oorheers nie. Dit pas nie by navolgers van Jesus nie. Telkens, soos nou weer, roep Christus ons toe: “Moenie bang wees nie; dit is Ek!” Jesus is in ons midde. Hy loop steeds bo-op die stormwaters. Daarom is dit ons roeping om ons harte te bewaar sodat ons nie, soos baie ander rondom ons, deur rou emosies aangedryf word nie. Anders gaan ons hoop en geloof soos mis voor die son verdwyn.

Medewerkers van God

Tweedens moet ons pro-aktiewe vredepraters wees. Waar gemoedere hoog loop, moet ons mense kalmeer met die liefde van Christus. Reik uit na ander. Praat sommer ook met die mense daar by die kasregister in die winkels, of met die petroljoggies, maar praat hooptaal. Wees ’n medewerker van God om sy vrederyk hier op aarde te laat wen.

Vredemakers en brugbouers

Derdens moet ons vredemakers wees soos Jesus van ons verwag in Matteus 5. Steek die pad oor na mense van ander tale en kulture. Wees aktiewe brugbouers op die pad na versoening. Kyk woedendes, wat net wil brand en seermaak, ’n slag in die oë, maar doen dit met ’n beker koue water in die hand. Doen goed in Jesus se Naam. Onthou die kragtige woord van die Here in 1 Petrus 2:15 dat dit die wil van God is, dat ons deur goed te doen, ’n einde bring aan die kwaad wat gepleeg word deur mense sonder insig. 

Om te ly wanneer ons goed doen…

Om te ly terwyl ons goed doen, is genade van God (1 Pet 2:20-21). Juis hiervoor is ons geroep, volgens Petrus. Jesus het vir ons gely en vir ons hierin die voorbeeld gestel. Petrus gaan trouens so ver om lyding ter wille van die Evangelie, direk aan die wil van God te verbind. In 

1 Petrus 3:14-18 hoor ons dat dit beter is om te ly wanneer ons goed doen en binne God se wil is, as wanneer ons oortree. 

Is ons bereid om te ly?

Dalk is dit nou die tyd vir lydingsklere. Dalk is die groot toets vir ons geloof in hierdie dae of ons bereid sal wees om, binne die gevaarsones van die lewe as deel van God se wil, vanaf veiligheid na diensbaarheid te verskuif. Is ons regtig bereid om saam met Jesus lyding te verduur sodat ander gered kan word en die vrede van Christus kan seëvier?


PROF STEPHAN JOUBERT is die stigter van ekerk, ’n professor in teologie aan die Universiteit van die Vrystaat, Universiteit van Noordwes en Radboud Universiteit te Nijmegen. Vir meer inligting: www.ekerk.org, of info@ekerk.org

 

Bron:juig.co.za

Die nuwe mens in wording

Charl Bredell

 

“… en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God.” (Kolossense 3: 10)

Ons is besig om beter te verstaan wat die “nuwe lewe in Christus” vir elke Jesus-mens is. Hoe wil die Gees van God van jou lewe ‘n getuie maak van hierdie nuwe lewe?

 

In Kolossense 3 gee Paulus ‘n baie mooi beskrywing van wat ons kan verwag wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons lewens vernuwe. Sonder om by sy lysie van moontlike veranderinge stil te staan (gaan lees dit maar self as jy wil), kom dit min of meer op die volgende neer:

 

Sekere gewoontes of optredes in jou lewe, begin om te verander: sommige drasties en onmiddellik, ander moeilik en baie stadig; sommige bewustelik en ander onbewustelik; sommige is spesifieke besluite wat jy neem en ander is jy nie gereed om oor te besluit nie. Soos wat jy deur verskillende lewenservaringe gaan en met jare se ondervinding, groei jy in kennis en beter gewoontes. Ongelukkig vind die mees drastiese veranderinge plaas wanneer jy deur krisisse moet gaan.

 

In hierdie geloofsreis van lewensvernuwing, gebeur dit dat jy in sekere opsigte al hoe meer ontuis en vreemd voel teenoor sekere goed in jou verlede en sekere goed wat deel is van hierdie goddelose wêreld. Nuwe gewoontes en ‘n nuwe gesindheid in jou eie unieke persoonlike lewe, word die vertrekpunt om meer vir ander te beteken. Jou eie behoeftes word minder belangrik in belang van ander se behoeftes. Oppervlakkigheid maak plek vir diepte. Godsdienstigheid word vervang met ‘n verhoudings-gerigte lewenswyse.

 

En die grootste wonder van dit alles is, daar is nie ‘n vaste patroon of een resep wat vir almal geld nie. Hier is nie voorskrifte of vaste reëls wat gevolg word nie. Elkeen se lewensreis en lewenservaringe verskil, en het gevolglik ‘n unieke vernuwing tot gevolg. Met respek gesê, natuurlik is dit God se manier om dit vir Homself interessant te hou. Ons kan wel by mekaar leer en dit geniet om in mekaar se lewens die vernuwing raak te sien waarmee die Gees besig is.

 

Die enigste voorwaarde vir hierdie “nuwe mens in wording”, is dat dit alles oor God gaan. Hierdie vernuwing is nie in ons eie belang en tot ons eie voordeel nie. Om “al hoe meer vernuwe (te)word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God” (Kolossense 3: 10), is sodat “… Christus alles en in almal is.” (Kolossense 3:11c).

 

Let net op: jy ís die nuwe mens in wording!

God se oop koninkryk


By ons klein kindertjies kan ons baie leer oor hoe hulle onvoorwaardelik maats maak. Hulle speel so maklik met mekaar oor grense heen. Ons sal almal kan vertel van hoe ons tot ‘n sekere ouderdom meer vriende gehad het en sonder enige vooroordele goed met ander oor die weg gekom het. Ja, ons sou wel een dag met mekaar baklei oor onbenullighede en net die volgende dag is ons weer die grootste maatjies.

In die koninkryk van die hemel waar Jesus se reëls geld, kan ons net van dag tot dag groei in die wyse waarop Hy almal as sy vriende sien. Hy kan nie kwaad bly vir sy vriende nie. Hy hou nie boek van die kwaad nie. Hy het nie witbroodjies of swartskape nie. Hy beloon nie sommiges met groter geskenke as vir ander nie. Hy het een prys, sy eie lewe, vir almal betaal. Die resultaat van hierdie liefde van Hom aan sy vriende, is die werk van sy Gees in elkeen van sy vriende.

En waar die Gees werk, word grense afgebreek en vooroordele teenoor ander mense verdwyn. Met ‘n Jesus-hart is almal altyd welkom binne die koninkryk van God. Hoe meer intens ons die Gees toelaat om ons lewens van binne nuut te maak, hoe meer ontdek ons iets van die misterie van die koninkryk van die hemel. En daar geld totaal ander norme en reëls as in ons alledaagse lewe. Hoe langer hoe meer word dit duidelik dat ons nie al die antwoorde het en alles kan verklaar nie.

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za/

Hoe lyk jy?

Dalk is jy die vreugde wat soos ’n vaas ongekunstelde papawers ’n vaal vertrek opvrolik. Miskien is jou wese dié van ’n houtseilboot wat rustig oor die lewenswaters seil en vrede aan ander bring. Dit mag wees dat jy ’n antieke stukkie oudheid is wat ander met jou wyshede verryk. Of miskien is jy eerder ’n kontemporêre kunswerk met ’n interessante moderne streep wat altyd gereed is vir nuwe dinge.

Wanneer die lig van Christus se liefde in ons harte is, maak dit nie saak van watter stoffasie ons gemaak is, hoe ons aanmekaar geweef is waar ons is nie, ons maak ’n verskil. Want ons is anders. Ja, ’n geesvervulde vrou straal skoonheid uit:

 

  • Mense geniet die skoonheid van haar hart omdat daar iets van die liefde van God in haar menswees gestalte kry.

  • Jy hou van haar omdat sy in vrede met haarself, ander en haar God leef.

  • Sy straal — ongeag die omstandighede — kalmte en rustigheid uit omdat sy weet wie haar Redder en Leidsman is.


Hoe lyk jy? Dink jy ander sien iets van die groot liefde van God in jou lewe? Beleef mense sy vergifnis, deernis en toegeneentheid deur jou? Is jou voorbeeld so aantreklik dat ander jou God wil ontmoet?

Bid elke dag dat die Gees jou so sal vul dat sy liefde jou lewe onderskryf sodat ander Christus deur jou sal sien leef. En deur jou sal leer ken.

Skepper-Vader, U wat elke deel van my gevorm het, U weet ook van al die verbleikte kolle in my lewe en die beskadigde dele van my hart. Maak my elke dag oor. Nuut! Sodat ek u beeld — u groot liefde — aan hierdie wêreld sal vertoon.


Uit: Siel van ’n Vrou, CUM

Bron:ekerk.org

Die nuwe mens in wording

Hierdie geestelike groei en heiligmaking, wat deur die Heilige Gees in ons aan die gang is, is baie ingewikkeld maar tegelyk baie eenvoudig. Dit is ingewikkeld omdat ons van nature makliker terug neig na ons ou lewenswyse voor ons bekering. Dit kom meer outomaties om net vir jouself te lewe, in plaas daarvan om selfloos God en ander eerste te stel. Dit voel aanvanklik net baie lekkerder om eerste vir jouself te sorg, voordat jy vir ander iets hoef te doen.

Tog is dit tegelyk ook baie eenvoudig. Die beste Spesialis in vernuwing, is binne in elke Jesus-mens. Niks is vir Hom ‘n probleem nie. Niks staan in sy pad nie. Niemand kan sy werk keer of ongedaan maak nie. Geen struikelblok of hardkoppigheid of verharde hart, kan Hom keer nie. Elke bekeerde kind van God het geleentheid om net eenvoudig en met erns, sonder skuldgevoelens of enige verdienste, oor te gee aan Hom.

Maar hoe? Soos Paulus vir Titus sê: “… God (dit is die Gees in ons) … voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe …” (Titus 2:12)
Alle mense kan nou reeds voorberei word vir die hemel, maar sonder rede stel almal nie belang nie.

Vrywillig, sonder dwang, openhartig, opreg, eerlik, liefdevol, soekend, sonder skuldgevoel, toegewyd, gefokus … almal woorde wat iets beskryf van elke Jesus-mens se daaglikse geleentheid om meer en meer die nuwe mens in wording te wees. Hierdie nuwe mens in wording, is 100% God se Gees se verantwoordelikheid in ons. Ons kan self niks doen om “… met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug … te lewe” nie. Moenie eers probeer nie. Elke probeerslag, vertraag God se genadewerk in jou. 

Gee God se genadewerk ‘n volledige kans in jou lewe …

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za/

Goeie maniere begin by my

Toe glip my herinneringe vir ’n oomblik selfs by tant Emsie verby tot by Aristofanes doer in die 4de eeu voor Christus. In die Grieks 3 klas moes ons juis deur sy een drama getiteld Wolke stoei. Skielik het Aristofanes se klagtes oor dieselfde tipe dinge by my opgekom, soos jongmense wat nie meer opstaan vir ouer mense nie, en wat ongevraagd gesprekke oorneem. Lyk my, niks het verander nie.

In elk geval, respekvolle optrede teenoor mekaar is altyd ’n Bybelse moet! Miskien is dit die internet aangedrewe realiteite van ons dag wat maak dat die grense van respek en privaatheid tussen mense verkrummel. Of sommer net ’n algemene kultuur van “entitlement.” Wat ook al die redes, ons kort nuwe maniere van omgang met mekaar. En dit begin altyd en orals by onsself. Dink net hoe anders sal die wêreld wees as onsself die volgende Bybelse beginsels daagliks toepas:

a. Alle mense het regte name en unieke persoonlikhede.
b. Mense se waarde word nie bepaal deur hulle besittings of status nie.
c. Mense se waarde neem nie af namate hulle ouer word nie.
d. Die woord “askies” is ’n lewenslange belangrike brug tussen mense.
e. Asseblief en dankie is steeds nie uit die mode nie.
f. Woorde is belangrik, maar dade van omgee wen loshande.

Bron:ekerk.org