Slaap

 

Vir laas beef oor haar lippe ‘n fluistering:

“Nag, Pappie”. Ek merk hoe langsaam hy genaak,
wat drome soet werklikhede maak
in vaderarms rus my lieweling.
Sluit so my oë, o God, wanneer vir my
U Engel wenk ter laaste, lange rus
en ek van wilde woeling hier moet skei;
dat my dan stille drome huis toe sus
en sterke Hand deur duisternisse lei.
Sluit so my oë, God, as ek gaan rus

 

Só skryf D.F Malherbe as hy sien hoe sy dogtertjie aan die slaap raak, en dan vergelyk hy dit met sy eie ewige rus ná hierdie lewe.

Slaap is eintlik maar ‘n vreemde ding. Jou liggaam gaan in ‘n staat van rus, waar jou spiere ontspan, jou oë gaan toe, asemhaling raak rustig en jy reageer nie op lig en klank solank jy aan die slaap is nie. As jy genoeg slaap, is dit so 8 ure per nag, en dan beteken dit jy slaap ‘n derde van jou lewe.

Slaap en rus is ‘n tyd wat die Here vir ons geskep het waarin ons kan afsluit van die werk en woel van die dag. Ongelukkig is dit ook ‘n tyd van hoë risiko, want dan is jy onbewus van wat om jou aangaan. Nou ja, dink bietjie wie het jou laas nag beskerm terwyl jy geslaap het:

Ps 3:6 “As ek gaan lê, slaap ek goed, ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my”

Is dit nie waar nie? Het jy dalk gisteraand daaraan gedink toe jy gaan slaap het? Dalk het die Here se engele rondom jou stelling ingeneem. Ek weet nie hoe werk dié goed nie, maar miskien was daar die een of ander gevaar gewees waarvan jy nie eens bewus is nie. Dalk het iemand oor jou muur geklim, om deur ‘n hond verwilder te word… want die Here het daarvoor gesorg. Jy sien, die Here sluimer of slaap nie, en sy versorging stop nie met slaaptyd nie. Hy is besig om Sy oog oor jou te hou. Klink dit nie wonderlik nie? God se genade aan die werk, wanneer ek en jy uitgeklink het!

Wat is die slaap ‘n wondersoete ding? Wat gebeur gedurende hierdie klompie ure? Hoewel jy droom, het jy nie beheer oor jou gedagtes nie, ook nie oor jou liggaam nie. Dit lyk my hierdie is ‘n tyd wat die Here gemaak het waarin jy nie kan droogmaak nie – kan ons dalk sê in hierdie tyd is ons sonde-vry? Het jy al na ‘n slapende kind gekyk? Só onskuldig dat dit jou laat smelt! Miskien kyk die Here ook in ons slaaptyd so na ons .. wow, dink net, ‘n derde van jou lewe is jy rein in die oë van die Here. Ek dink God het ook laas nag met sulke oë na jou gekyk. Miskien het Hy ook gedink: “My handewerk is só volmaak” en “Ek is só lief vir hierdie stukkie skepping van My”. Kan jy dit glo?

Wel jy moet dit maar glo, want Hy ís onbeskryflik lief vir jou:
Ps 4:9 “Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon”

Ps 127:1-2
1 As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs.
2 Tevergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite ‘n bestaan te maak. Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap.

Jy sien, wanneer ek en jy in die nag wakker lê met bekommernisse, is Hy steeds besig om ons te versorg. Vir dié wat Hy liefhet gee die Here dit in hulle slaap. Wonderlik, né?

Die Here praat ook met ons deur drome. Dit was baie algemeen in die Bybelse tyd, en dit gebeur vandag nog. Die Here praat soms met mense om boodskappe te bring, of om hulle harte te verander. Dit is verseker ‘n tyd wat die Here ons onverdeelde aandag kan kry.

Dis ook waar dat dit waarmee ons in die dag worstel, beïnvloed ons vannag.
Pred 5:11:Die slaap van die arbeider is soet, of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap.

Is dit nie waar nie: min laat jou dalk bekommerd slaap, maar te veel laat jou onrustig slaap. Maar … as ons verhouding met die Here reg is, slaap ons goed, want:

· ons vertrou op die Here
· ons word versterk vir môre 
· ons bly uit die kwaad uit
· ons rus ordentlik, sodat ons ‘n goeie dag se werk kan insit
· Spreuke 3:24: Jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie, as jy gaan lê sal jy rustig slaap.

Moet nou nie dink, jy kan nét slaap nie! Spreuke 6:10-11 sê:
10 Nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie handevou en bly lê,
11 en daar oorval die armoede jou soos ‘n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos ‘n inbreker.Bron: heuning.co.za
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Teenvoeter vir bekommernis

 

Die meeste van ons se bekommernis gaan gewoonlik oor geld, maar dit kan ook wees oor jou huwelik, werksituasie, gesondheid, kinders, jou gesin se toekoms, ons land se toekoms, ens.

2 Kor 11 : 27 – 28

Daar was vir my harde werk en swaarkry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors; en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes.

Hier lees ons van Paulus se bekommernisse en  besorgdhede.  Dit lyk vir my of ons almal maar een of ander tyd met hierdie euwel worstel. Party mense hanteer dit net anders as ander.

Bekommernis en stres is egter ook nodig.  As ek en jy dit totaal wegdruk, sal ons natuurlik nie oorleef nie. Gesonde stres maak dat ons voorsien vir ons gesinne, onsself beskerm en werk vir oorlewing. Ek praat nie vandag hiervan nie, ek praat van stres wat ons angstig en siek maak.

‘n Paar feite oor bekommernis:-

  • Minder as 5% van bekommernisse is regtig ‘n probleem – meeste goed waaroor ons bekommer gebeur in elk geval nie eens nie

  • Bekommernis is soms net ‘n slegte gewoonte.

  • Aan die meeste van die dinge waaroor ek so kan tob, kan ek niks doen nie.

Vandag is die dag waaroor jy jou gister so bekommer het.  Is vandag regtig so sleg, en gister, verlede maand, verlede jaar… ?

Matt 6 : 25 – 34
Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra: “Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?” nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.

As ek hierdie deel lees, dink ek dat bekommernisse dikwels die uitvloeisel is van my ongeloof. Bekommernis is egter ‘n menslike emosie, en is ‘n realiteit vir ons as mense. Die geloof  kom in by ons hantering van bekommernis; hardloop jy verward rond, en raak heeltemal siek van jou bekommernis, of wéét jy dat dit nou die tyd is om staat te maak op die Here se krag, om te vertrou dat Hy sál voorsien, dat Hy sál help, dat uitkoms sál opdaag. Dit is nou die tyd om Hom te glo as Hy sê:

  • Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. (Jes 41:10)

  • Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie (Jes 43:1)

  • You are safe in  the care of the Lord your God, secure in His treasure pouch (1 Sam 25:29)

  • Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ‘n mens aan my doen?” (Heb 13:6)

Ons voel partykeer of die slegte tye gaan aanhou, so asof die Here nie ‘n uitkoms kan bring nie. Soms kyk ek so na die voëltjies op my grasperk, dan besef ek hoe die Here vir hulle sorg.  Ek het nog nie een gesien wat swaarmoedig loop, op ‘n hoop sit of met ‘n lang gesig sit nie; hoeveel te meer kan ons nie ook daardie vrede hê nie, want ons wéét Wie sorg vir ons.

Wat is dan die teenvoeter vir bekommernis?

Fil 4 : 7 sê:  “En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus”. Die woord “vrede” kom voor in die woord tevrede! Tevredenheid kan na my mening help as teenvoeter vir bekommernis.

Kom ons doen gou ‘n toets – antwoord eerlik:
Is jy tevrede met: Jou werksituasie?  Jou vrou of jou man? Jou finansies, kinders, jouself, jou toekoms?

Dikwels beleef ons kommer en stres net as gevolg van my en jou onvergenoegdheid en ontevredenheid; dalk is dit juis a.g.v. dinge wat jy oor jouself gebring het soos bv. oorspandering, verkeerde verhoudinge, ens.

Wat maak ons met die bekommernisse in ons lewens?  ‘n Paar praktiese wenke:

·         Kommer het nog nooit ‘n probleem opgelos nie.

·         Kry al die feite oor die saak – besluit hoeveel kommer dit werd is.

·         Doen wat jy kan van jou kant af om die probleem uit die weg te ruim.

·         Soms is dit goed wat ons op onsself laai – ‘n verkeerde verhouding, bedrog, verslawing, ens. Doen wat jy kan om dit te stop.

·         Kyk na die rekord – het ek my nie dalk in die verlede onnodig oor dieselfde snert bekommer nie? Party mense lei aan “kommer-verslawing” – oppas daarvoor.

·         Moenie saagsels saag nie – los dinge agter jou.

·         Tel jou seëninge, nie jou probleme nie, dan sal jy sien dinge is nie so sleg as wat jy dalk gedink het nie.

·         Verander ‘n “-“ in ‘n “+”.  Sien probleme as ‘n uitdaging.

·         Sien ander se nood raak en raak daarby betrokke; vergelyk jouself eerder met dié mense wat minder as jy het, nie dié wat alles het wat jy nie het nie, en ook begeer nie.

·         Kry al die feite bymekaar wat jy kan, begin om jou deel te doen – moenie toelaat dat jou bekommernis buite beheer groei nie.

·         Verander wat jy kan en aanvaar wat jy nie kan nie.

·         NB:  Gee die saak vir die Here – praat met Hom daaroor – praat ook met ander.  Jesus kom nooi jou uit om alles op Sy skouers te kom neersit.

‘n Praktiese manier om bekommernis hok te slaan: Vra jouself:

1.      Wat is die probleem?  Bedink al die feite oor die saak waaroor jy bekommer; dit gee ook perspektief as jy alles neerskryf.

2.      Wat is die oorsaak van die probleem?  Verwoord al die detail wat jy het.

3.      Wat kan ek nou daaraan doen?  Miskien kan ek nie nou alles oplos nie, maar die proses aan die gang sit.

4.      Wanneer gaan jy daarmee begin?  Maak vandag ‘n “commitment” om aandag daaraan te gee.

Bron:  heuning.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Jy oorwin in swaarkry

Want oorwinning oor die dinge wat jou platslaan, ís moontlik. “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.” (Rom 8:37) Jy sien, die Gees in jou word die waarborg dat sy krag 24/7 in elke omstandigheid tot jou beskikking is. Hy is die Lig in jou wat in jou donkerste tye steeds helder brand, wat die oorwinning reeds vir jou behaal het en wat medelye met jou kan hê. Jou verantwoordelikheid? Staan geplant in jou geloof in Hom en skyn skyn die Lig van sy Woord om elke aanslag van dir vyand op jou gees en gesonde verstand te weerstaan.

 

Marcelle Auclair het gesê: “As jy in ‘n donker vertrek moet sit, gee jy tog nie die duisternis van die nag die skuld nie. Nee, jy sorg dat daar ‘n lamp is. Steek oral in die donker hoeke van jou lewe ‘n lamp op.”

 

Jesus is die Lig in jou wat deur jou skyn om die duisternis te verdryf sodat bekommernis en vrees vir onseker vandags en môres nie jou visie op oorwinning in Hom verdonker nie.

 

Gebed: Dankie dat U my lig en hulp in swaar tye is en dankie dat U nie ver is nie, U is in my!

Amen

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.