Die Here is my herder

Psalm 23 (Willem Louw)

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

 

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

 

Die Here is my herder trou

wat altyd Sy verbond onthou.

Niks kan of sal my ooit ontbreek;

Hy laat Sy skaap nooit in die steek.

In Sy Naam is alreeds gegee

Sy sorg in al my wel en wee.

 

Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Hy verkwik my siel…

 

Ek vind verkwikking waar Hy lei:

Groen weivelde met rus daarby;

waters wat kabbel in my oor

in vrede wat my siel bekoor.

Vol en ryk in betekenis:

Dié Here wat my herder is.

 

Hy lei my in die spore van geregtigheid, om Sy Naam ontwil.

 

Hy lei my in geregtigheid

vir Sy groot Naam se heerlikheid.

Bring dit soms mee dat ek seerkry

en sou ek dit graag wou vermy,

sien ek Sy spore op die grond:

Dit is dan bloed – ‘n spykerwond!

 

Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie,

want U is met my; U stok en U staf – die vertroos my.

 

    Dale waarheen water afloop,                   In dié dal van doodskaduwee

bied soms in droogte weidingshoop,            vind ek dat U vertroosting gee:

                                     maar tand en klou wag daar vir jou,           Vir U stok moet die roofdier vlug;

                                      boom en struik wat gevaar inhou.             U staf haak my van dwaling t’rug. 

                                     Wee die skaap wat hom laat verlei               Bly ek maar net van U bewus,

     om van die herder weg te wei.                  vind ek selfs daar by waters rus.

 

U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders;

U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

 

My vyande beplan teen my,                                Ek is by U ‘n eregas.

     berei vir my ‘n doodsvallei,                            Tafel wat by my status pas,

maar U maak van hul bose werk                        berei U welkom vir my voor;

     ‘n feesmaal wat my gees versterk.                    my beker loop van goedheid oor.

Om van U sorg nog meer te sê                          U salf my hoof met oliegeur;

 moet ek ook ander beelde hê:                          ryke spys sit U voor my neer.

 

Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe…

 

       Guns wat my oral vergesel,                            Hier en nou se ondervinding

Sy Naam as wonderbaar uitspel:                          en gister se herinnering,

             Verlede, hede en toekoms,                        verwagting wat die toekoms bied –

                                met die waaroms en soms daaroms,                           my hele lewe is ‘n lied:

met wisseling van pyn en vreug,                           In alles is Hyself my wins,

           verwerk Hy in my tot Sy deug.                      vind ek by Hom goedheid en guns.

 

en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

 

Dit sal my altyd diep ontroer

hoe Hy Sy goedheid hoër voer:

Hyself reeds hier vir my ‘n huis,

bring my vir ewig by Hom tuis.

Die Here – God en groot Ek-is,

my Vader is my erfenis!

Bron:http://www.juig.co.za/poetrylist.php

Vyf redes om bly te wees

deur Iain Murray

‘n Paar weke gelede het ons boekies in die kerk uitgedeel. Ons het ons mense uitgedaag om voor Augustus ‘n duisend dinge neer te skryf waarvoor hulle dankbaar is. Ek trek nou by 103 dinge. In Ps.16 gee Dawid vir ons nog ‘n paar dinge waarvoor ons die Here kan dank; vyf redes om bly te wees.

Die Here beskerm jou (v.1)

Op 12 Junie 1944 het die Nazis hulle V1 vliegtuie Engeland toe gestuur. Elke vliegtuig het ‘n ton plofstof bevat. Voordat die bomme geval het, het elke vliegtuig ‘n sirene laat afgegaan. Op Sondag 18 Junie 1944 om 11:20, het Martyn Lloyd-Jones sy kanselgebed begin. Skielik het die gemeente ‘n V1 se sirene gehoor. Almal het op hulle voete gestaan. Die bom het ‘n paar honderd meter weg ontplof. Die skokgolwe het die voorportaal se venster uitgeblaas, die gebou se struktuur laat kraak, en stukkies van die plafon laat uitval. Lloyd-Jones het eenvoudig aangehou bid asof niks gebeur het nie. Na sy gebed het ‘n sekere mnr. Marsh die kansel afgestof, sodat Lloyd-Jones kon preek. Duidelik het hy geglo dat sy lewe in die Here se hande is.[1]

Hierdie Psalm is ‘n gedig of lied van Dawid (v.1). Dawid het gebid dat die Here hom sal beskerm, en dat hy in Hom mag skuil soos in ‘n klip toring (v.1, Sp.18:10). Hy wou beskut wees teen dié wat afgode gedien het (v.4), asook teen die slagtande van die dood (v.9-10). Die Seun van Dawid het in hierdie selfde toring geskuil en veilig anderkant uitgekom (Lk.23:46, Hb.5:7).

Skuil by die Here. Enige ander skuiling is so onveilig soos ‘n kleuterskool kasteel wat lyk of dit van klip gemaak is, maar eintlik net ‘n sponsmuur is. Ja, die feit dat jy ‘n Christen is waarborg nie dat jou selfoon nie gesteel sal word, jou kind nie sal kanker kry, of jy nie in ‘n ongeluk sal beland nie – al is daar ook ‘n plakker op jou kar se ruit wat sê: ‘This car is protected by Psalm 91’. Daar is egter ‘n waarborg dat geen ramp jou van God se liefde kan skei nie, en dat Hy alles vir jou voordeel sal uitwerk (Rm.8:38-39, 28). Jou grootste vreugde lê nie daarin dat God jou teen diewe en droogte kan beskerm nie, maar dat jy deur geloof in Jesus beskut is teen sy verskriklike oordeel in die hel (Rm.8:1).

Die Here is jou God (v.2-4)

Op Facebook is daar ‘n prentjie wat wys hoe mense voor en na verslawing lyk. Aantreklike gesigte word lelik. Die mense se tande is geel en swart, hulle gesigte is vol van sere, hulle het sakke onder hulle oë, en hulle lyk hartseer. Op die laaste prentjie is daar ‘n jong seun met ‘n strak gesig. In die volgende prentjie glimlag hy. Onderaan staan daar: ‘The Gospel – Before and After.’

Afgode kan nie jou siel se dors les nie; as jy húlle dien sal jy leeg en hartseer bly (v.4). Maar as die Here jou God is sal jy geseën word, en het jy rede om bly te wees (v.2-3). “Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.” (33:12).

Dawid het bely dat die Here, en nie die afgode nie, sy God is (v.2, 4). Dié wat afgode gedien het, het menigvuldige hartseer gehad (v.4); in die Here was daar net goedheid (v.2, 73:25, 84:12, 119:68, Jk.1:17). Dawid kon hierdie goedheid in God se heilige volk sien en tasbaar beleef, en dit het hom bly gemaak (v.3, Eks.19:6). Maar met die afgodsdienaars en hulle beelde wou hy niks te doen hê nie (v.4). Hy sou nie aan hulle offerfeeste deelneem of by hulle gode sweer nie (v.4, Eks.23:13, Jos.23:7, Hos.2:17).

Soos Dawid het sy groter Seun afgode soos die pes vermy, en die Here gedien (v.4, Mt.4:9-10). En soos Dawid sien Hy sy Vader se heilige beeld en goedheid in die kerk, en verbly Hy Hom daarin soos ‘n bruidegom wat sy bruid geniet (v.2-3, 149:4, Sp.8:31, Sef.3:17, Jes.62:5).

Wees bly dat die Here jou God is, want sonder Hom is jou lewe rigtingloos en sinneloos. Hoe kan jy weet dat Hy jóú God is? Jy sal jou in sy kinders verbly en Hom saam met hulle wil prys (v.2-3). Jy sal nie van die eredienste af wil wegbly nie, en as jy weens siekte of vir ‘n ander goeie rede nie daar kan wees nie, sal jy hartseer wees. As jy op ‘n Sondag eerder met ‘n bier in jou hand by die ongelowige se braai wil wees, wys dit dat jy meer in die afgode belangstel as in die Here (v.4).

As jy wil hê dat die Here jóú God moet wees, moet jy jou sonde los en in sy Seun glo. As jy dít doen sal sy goedheid jou siel verbly soos Deense roomys wat in jou mond smelt (v.2-3). Soos wat ‘n Yesteday-Today-and-Tomorrow se aroma die lentelug vul, sal God se goedheid jou hele lewe deurtrek (v.2).

Die Here is jou erfdeel (v.5-6)

Ek ken ‘n predikant wat meer as 30 jaar gelede ‘n seun aangeneem het. ‘n Paar maande gelede het die seun besluit om sy biologiese pa op te soek. Hy het hom in Januarie vir die eerste keer ontmoet, en uitgevind dat sy pa ‘n multi-miljoenêr is. Sy pa het vir hom gesê: ‘Wat wil jy vir jou verjaarsdag hê?’ Hy het gesien dat sy seun skaam is om te vra. ‘Ek het vir jou twee sussies elkeen ‘n BMW gekoop. Ek wil graag vir jou ‘n motorfiets koop. Maar jy wil seker nie alleen ry nie, en daarom sal ek vir jou vrou ook een koop. En hoe gaan jy die motorfietse vervoer? Ek sal vir jou ‘n sleepwa koop. En dan sal jy ook ‘n voertuig nodig hê om die sleepwa mee te sleep. Kom ek koop dan sommer ook vir jou ‘n Ford Ranger.’ Net so is dit met God: as Hy jou erfdeel is, het jy meer as net geld en duur speelgoed.

In 1 Sm.26:19 het Dawid gesê hy wil die Here hê (v.5), en nie afgode nie (v.4). Om die Beloofde Land as erfdeel te hê was wonderlik, maar Hy wou die Here self hê (v.5-6, Nm.18:20). Hy wou nie die bloed van offers vir die gode in sy beker hê nie (v.4), maar het gevra dat die Here sy beker met goeie wyn moet volmaak; die wyn van sy liefde en verlossing (v.5, 23:5, 116:13). Vir Dawid was God die spys en drank om sy siel te versadig (v.5, Mt.5:6, Jh.6:55). In God se hande was sy lewe veilig (v.5). Die grense wat God vir sy lewe afgemeet het, was goed en lieflik (v.6). Dawid se groter Seun het die nasies, ‘n ewige Koninkryk, en alle dinge as sy erfdeel verkry (2:8, 2:8, 22:29, Dn.7:14, Hb.1:2, Op.11:15).

Dank die Here vir jou erfdeel. As jy kerm en kla wys dit jy is ondankbaar. John Newton het gesê: ‘Gestel ‘n man is oppad New York toe om ‘n groot landgoed in besit te neem, en sy perdekar breek ‘n myl buite die stad. Hy word gedwing om die res van die pad te loop. Hoe dwaas sou dit nie wees as hy vir die res van die myl sy hande saamgevryf het, terwyl hy uitroep: “My perdekar het gebreek! My perdekar het gebreek!”’[2]

‘n Arm man wat die Here het, is ryker as die multi-miljoenêr wat die Here nie ken nie. As jy die Here het, het jy alles, “want alles behoort aan julle; of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge – alles behoort aan julle; maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.” (1 Kor.3:21-23). “Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?” (Rm.8:32). ‘n Christen se erfdeel is beter as gesondheid of aardse rykdom. As die Here jou erfdeel is, kry jy sy vergifnis, versoening, ‘n rein gewete, kindskap, die Heilige Gees, sy Woord, gebed, der duisende broers en susters, beproewing, die ewige lewe, die hemel met al sy skatte, en God self (Mk.10:30, Ef.1:3-14).

Die Here lei jou (v.7-8)

My vriend het eenkeer ‘n arm man in sy huis ingeneem. Na ‘n paar weke het die man spoorloos verdwyn. Een van die gemeente se ouderlinge het in sy kar geklim en gebid dat die Here hom na die man toe sal lei. Hy het van Durbanville af Somerset-wes toe gery. Toe hy in Somerset-wes stop, het hy weer gebid. Hy het skaars ‘amen’ gesê, toe die man agter die bosse uitgeloop kom. Soos wat die Here ons soms deur voorsienigheid lei, lei Hy ons deur die Woord. Om te keer dat die duiwel jou mislei, moet altyd sy subjektiewe leiding in voorsienigheid objektief aan die Bybel meet.

Die Here was Dawid se Raadgewer en het deur die Woord vir hom die regte pad aangewys (v.7, 119:105, 1 Sm.23:9-12, 2 Sm.5:18-19). As hy in die aand wakker gelê het, het hy die Woord oordink en gesing (v.7, 1:2, 119:54-55). So was die Here altyd vooroë, en het Hy soos ‘n beste Vriend langs Dawid gestap (v.8, 119:30, 110:5, 121:5). Daarom kon sy vyande en slegte omstandighede hom nie laat wankel nie (v.8). Vir dieselfde rede was die Seun van Dawid kalm toe die stormwind op die see gewaai het, en toe sy vyande Hom wou doodmaak.

Wees bly dat die Here jou lei, want as jy op jou insigte moes staatmaak, sou jy op die pad van die dood beland het (Sp.16:25). As jy wil hê die Here moet jou lei, moet jy jou hart en gedagtes met God se Woord vul. Oordink dit gedurig en praat met Hom in gebed. As jy naby Hom lewe sal Hy jou lei. Jy sal nie vir ‘n week hoef te vas om sy wil te ken nie, maar die Heilige Gees sal jou aan die verse herinner sodat jy kan weet wat om te doen (Rm.12:2). Moet tog nie vergeet dat daar ander Christene is wat die Bybel en die Here ken nie; vra vir hulp (Sp.11:14, 15:22).

Die Here sal jou opwek (v.9-11)

Toe ek 10 was het my pa een aand 8 uur besluit ons ry na my ouma toe in Johannesburg. Omtrent 60 km buite Louis Trichardt het ek aan die slaap geraak. Toe ek 5 ure later wakker word, was ons in Johannesburg. En so is dit met die dood. Dit is asof jy aan die slaap raak, en as jy weer jou oë oopmaak is jy by die Here (2 Kor.5:8). So is dit ook met die opstanding van die liggaam: jou liggaam slaap in die graf, en as Jesus weer kom sal Hy dit wakker maak. Dit is waarna Dawid uitgesien het.

Met die Here in sy hart en lewe (v.8), kon Dawid nie anders as om bly te wees tot in die diepte van sy wese nie (v.9). Sy blymoedige hart het gemaak dat ook sy liggaam perdfris en gesond was (v.9, Sp.14:30, 3:7-8, 4:20-22, 16:24, 17:22). Hy was nie bang dat die dood soos ‘n gewapende rower sy lewe sou wegsteel nie (v.10, 73:24). Dawid se liggaam het wel in die graf vergaan, maar soos Job het hy geglo dat die Here hom eendag sou opwek (v.10-11, Job 19:26).

Dit is egter duidelik dat v.10 in die opstanding van Dawid se groter Seun vervul is (Hd.2:24-32, 13:35-37). Omdat Hy sy Vader bo alles gestel het en sonder sonde was, het die dood geen mag oor Hom gehad nie en is sy liggaam uit die graf uit opgewek (v.9-11). Deur Christus se opstanding kon ook Dawid vir ewig in volkome blydskap lewe (v.11, 21:7). In Christus wat aan die Vader se regterhand sit is daar strome van ewige plesier (v.11, 36:9). Hy wat die Vader aan sy regterhand gehou het (v.8), sit nou verhewe aan die Vader se regterhand (v.11, Ps.110:1).

Wees bly oor die opstanding van jou liggaam (watse hoop het mense wat glo die dood is die einde, of mense wat in reïnkarnasie glo?). Natuurlik sal jy nie bly wees as jy nie weet wat die opstanding alles behels nie. Wanneer Jesus kom sal jou liggaam met jou siel verenig word, en teen die spoed van wit lig nuutgemaak of verheerlik word. Jou nuwe liggaam sal uniek wees, vir ewig jonk bly, beeldskoon wees, nooit siek of moeg word nie maar vol van lewenskrag en vitaliteit wees, nie pyn kan ervaar of hartseer wees nie, nie vergeetagtig of deurmekaar raak nie, altyd deur die Heilige Gees gelei word, en nooit kan doodgaan nie (1 Kor.15:38-44, Op.21:4).

As jy nóg wil weet kan jy gerus ‘n studie van Jesus se opstandingsliggaam maak, want volgens Fil.3:21 sal ons verheerlikte liggamr soos syne wees. Jesus se opstanding en joune moet vir jou hoop gee as jy siek is, oud word, pyn ervaar, verswak in jou gehoor of sig, nie meer goed kan onthou nie, ‘n liggaamlike gebrek het, moeg is en nie meer kans sien vir die lewe nie, versoek word, teen sonde stry, of op jou sterfbed lê.

Depressie het verskillende oorsake. Sommige Christene raak depressief, omdat hulle verkeerd dink. Vir hulle is die glas half leeg en nie half vol nie. Vir sulke Christene is Ps.16 ‘n Red Bull vir die siel. Saam met die ou Halleluja lied moet hulle sê:

Tel jou seëninge, tel hul een vir een,

seëninge jou deur God geskenk!

Tel hul almal, kyk wat God verleen,

en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk!

[1] Iain Murray, D. Martyn Lloyd-Jones: vol.2, pp.113-115
[2] Vry vertaal uit John Piper, The Roots of Endurance, p.68

bron:https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2016/03/26/vyf-redes-om-bly-te-wees/

Persoonlik op reis saam met Job: God is niks aan niemand verskuldig nie!

Charl Bredell

 

“Wie wil aan Mý eise stel dat Ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan My.” (Job 41:2)

 

Ons is besig met tydlose lewenswaarhede in die boek Job. Ons het reeds gehoor dat nie alle vrae in swaarkry-tye antwoorde het nie. Swaarkry is nie altyd die gevolg van sonde nie, en God kan nie beskuldig word vir die verkeerde nie. Soos wat ons Hom beter ken, is ons beter voorbereid om die uitdagings van hierdie lewe te kan hanteer.

 

Die Here praat vir die eerste keer direk met Job in hoofstukke 38 tot 41. Eintlik is Hy besig om vir Job te ondervra en uit te daag om Hom te antwoord op baie direkte vrae. Hierdie reaksie van die Here self, kan moeilik in net ‘n paar sinne opgesom word, maar kom volgens my op die volgende neer:

 

  • Wie het die aarde en die sterrehemel gemaak? Wie sorg vir lig en donkerte, vir dag en nag? Wie is in beheer van die natuurelemente soos reën, donderstorms en sneeu?
  • Kan die mens die leeu, die wildedonkie, die volstruis, die perd of die valk werklik beheer, en watter nut het hierdie diere vir die mens?
  • Wie het die mag en uniekheid aan die seekoei en die krokodil gegee?

 

Tussendeur hierdie lang beskrywings van hoe die Here die enigste Een is wat werklik in beheer is van sy skepping, konfronteer Hy vir Job met vrae soos:

 

  • “Wil jy ‘n saak maak teen die Almagtige en Hom bestraf? Wil jy vir God teregwys?” (Job 39:35)
  • “Wil jy My skuldig verklaar sodat jy vrygespreek kan word?” (Job 40:3)
  • “Wie wil aan Mý eise stel dat Ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan My.” (Job 42:2)

 

So min of meer in die middel van die Here se konfrontasie, sê Job: “Ek is nie opgewasse teen U nie. Hoe kan ek U antwoord? Ek sal liewer stilbly.” (Job 39:37)

 

God is tot onbeskryflik meer in staat as die mens. Hy het niks van enige mens op hierdie aarde nodig nie. Alles is ondergeskik aan sy mag en Hy kan enigiets doen wat Hy wil. Elke mens op hierdie aarde is een honderd persent aan Hom ondergeskik en is direk van Hom afhanklik.

 

Mens, aanvaar net: God skuld jóú NIKS! Maar mens, onthou ALTYD: Hy ís BAIE lief vir jou!

 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za

Gerieflik afgestomp, of nie!

Stephan Joubert

“Comfortably numb.” Hierdie titel van ’n bekende rock-liedjie uit die vorige eeu bly my by. Dit gebeur met baie van ons. Ons raak gerieflik afgestomp. Die lewe slyp ons skerpkante algaande stomp. Ons raak gewoond aan alles- misdaad, geweld, vermaak, sport, mekaar, kerk, die Here…!

Niks hou ons aandag vir lank nie. Ons is verveeld. Ons verwondering is weg. Dit is hoekom Jesus in Matteus 18 gesê het dat as ons nie verander en weer kinders word nie, sal ons nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Kinderlike geloof, naïwiteit en verbeeldingrykheid is broodnodig. Ons moet deur Jesus se oë leer kyk na die lewe en na ander mense rondom ons. Dan sal die verwondering weer terugkeer.

Dan sal ons weer tussen die lyne en agter die skerms in eenvoud vreugde vind. Dan sal dade van omgee ons eie roete word. Nie net die Here Self nie, maar ook ander mense sal skielik weer groter as onsself raak. Ook sal ons hulle weer met die nodige respek begin behandel. Want dit is wat mense doen wat in verwondering voor God en tussen ander leef.

Hulle is opgeskerp, nie afgestomp nie.

Bron:ekerk.org

Die rigting wat jy loop

deur Milanie Vosloo

Toe die farao sien dat die storm oor is, het hy maar net voortgegaan met sy sonde … Eksodus 9:34

Vanjaar gaan ek gewig verloor en gesond leef”, is blykbaar die mees populêre nuwejaarsvoorneme. En waarskynlik ook die een enkele voorneme wat die gouste gebreek word. Want ai!, dit bly maar moeilik om die eet-reg-oefen-baie-ding te doen!

Die waarheid is dat voornemens nie jou eindbestemming bepaal nie. Jou rigting bepaal waar jy gaan uitkom. As jy wel by die voorneme van gesond-leef hou, sál jy gewig verloor en wel ‘n beter kwaliteit lewe kan hê. Want die regte rigting bring jou by die regte plek in jou lewe.

Watter rigting loop jy op die oomblik in terme van jou gesondheid, jou verhoudingslewe, jou huwelik en verhouding met jou kinders, jou finansies en jou werk. Dink jy jy beweeg op al hierdie terreine in die regte rigting, die een wat God vir jou beplan het … die een wat jou by die ideale eindbestemming gaan uitbring? Of het dit dalk tyd geword om op een van hierdie terreine ernstig van rigting te verander? Het dit dalk tyd geword om radikale veranderinge in jou lewe aan te bring of dalk net ietwat van koers te verander?

Wanneer jy besef dat jy iewers in jou lewe van koers af is, is dit dalk die Gees wat jou onrustig maak juis omdat God vir jou iets beters beplan. Wil jy Hom nie maar volg nie?

Gees van God, ek wil hoor wat U sê en volg waar U lei. Help my asseblief.

Net soos jy is – uitgegee deur CUM

Bron:ekerk.org

Laat jy toe dat vrees nesmaak?

Die algemeenste vraag op almal se lippe is deesdae sekerlik: “Is daar ’n toekoms in Suid-Afrika?” Elke Suid-Afrikaner, ongeag ras of geloof, voel dieselfde. Gaan dinge ooit weer herstel in hierdie land van “melk en heuning”?

Wat is jou toekomsverwagting?

In hierdie onseker tye waar ons meer as ooit bewus is van die daaglikse bombardering met negatiewe media-inligting, wat stadig maar seker beslis ’n uitwerking op die pu-bliek se denkwyse en toekomsverwagting het, ervaar ons dat die opsies vir ons kinders stadig maar seker al hoe minder word.

Suid-Afrika, die land waarop elke jong mens trots was, die land waar ons ons kinders ’n erfenis en nalatenskap wil agterlaat, word meteens ’n vaal woestyn, waar elke inwoner deesdae op oorlewing fokus en daar eerder na oorsese lande gekyk word om jou kleinkinders ’n “veilige” toekoms te waarborg. 

Is daar ’n toekoms in die land?

My antwoord: Ja! Die rede daarvoor, omdat niks vir God onmoontlik is nie. Ek glo in die land se mense, en baie persepsies en negatiewe gesprekke is besig om die beloofde land in ’n woestyn te verander.

Op hulle knieë voor God

Ek het op die platteland grootgeword waar my ouers sendelinge was. Daar het ek te doen gekry met ander kultuurgroepe, met hulle eie wêreldbeskouings en gewoontes. Daar het ek ook die mees opregte, toegewyde kinders van God aangetref – arm mense wat met dankbaarheid daagliks vir skoene en brood gebid het. Mense wat op hulle knieë God ge-smeek het vir geregtigheid en regverdigheid in die land. God het hulle gebede gehoor en aan hulle vryheid en vrede gegee.

Waar het die droom skeefgeloop?

Ons land is daarna deur die wêreld geloof en geprys as die toonbeeld van sukses en dat God met Suid-Afrika se wonderwerk die “onmoontlike” kan doen; skielik het die kinders in ons land weer gedroom van ’n toekoms in die reënboognasie! Waar het die reënboog-droom dan skeefgeloop?

My ouers het my geleer dat alles geestelik is en dat God ’n plan met Sy kinders het, maar dat die mens se keuses sy eie ondergang kan wees. As jy God langs die pad vergeet, gaan jou pad sonder God steil en klipperig word. Jy gee satan dan die wettige reg om jou van al God se beloftes oor jou te beroof; die uiteinde van jou keuses sal jou lewe droewig maak.

God kan nie lieg nie; Hy verbind tot Sy Woord. Hy het nét goeie planne vir al Sy kinders wat Hom met oorgawe en in waarheid dien (Jer 29:11). Telkemale sien ons in Sy Woord dat wanneer Sy kinders ongehoorsaam is, dit ly tot die mens se eie ondergang. Ons is dus die produk van ons eie keuses.

Waar begin jou keuses?

Dit begin by jou gedagtes, dit wat jy dink. Jou gedagtes is jou eie vleeswêreld wat om jou sweef en soos ’n mot om ’n kers heeltyd om jou draai. My ma het altyd gesê: “Jy kan nie help dat ’n voël oor jou kop verbyvlieg nie, maar jy kan verseker keer dat hy nie op jou kop nesmaak nie!”

Wat het in ons koppe kom nesmaak?

Rassisme? Haatspraak? ’n Oog vir ’n oog? Ongeregtigheid? Moord? Dit begin altyd by ’n voël wat wil kom nesmaak…ons laat toe dat hierdie gedagtes deur sosiale gesprekke, vrees en ongeloof in ons denke bring, wat dan ons vrede en blydskap steel!

Die Woord leer ons dat vrees nie ’n “gawe” van die Vader is nie, trouens, 2 Timoteus 1:7 leer ons dat “God ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing”.

Krag, liefde en selfbeheersing

Ons is dus in die Gees voorsien van hierdie gawes: krag, liefde en selfbeheersing. Met ander woorde, ons het krág; ons het liéfde; ons is voorsien van sélfbeheersing! 

As ons dan hierdie eienskappe besit, waarom laat ons toe dat braaivleisgesprekke en Facebook-uitlatings op ons koppe nesmaak? ’n Voël wat nesmaak, wil eiers uitbroei en kleintjies grootmaak!

Wat bepaal ons toekoms?

Ons toekoms word nie in parlementsgeboue en deur politici bepaal nie, ons toekoms word deur ons binnekamergebede bepaal. Dit is daar waar God ons in ons opregtheid raaksien en ons gebede verhoor.

Afhanklikheid van God

God het Dawid gesien, waar hy as kind die skape opgepas het en dikwels sy afhanklikheid daar aan God verklaar het. God het Dawid se opregtheid raakgesien en sy profeet Samuel na Dawid se ouerhuis gestuur om hom te beloon en te bevorder vir die afhanklikheid wat hy op sy eie voor God geopenbaar het!

Dawid het die man na God se hart geword, omdat hy nie toegelaat het dat voëls in sy hare nesmaak nie. Hy het as skaapwagter in sy totale afhanklikheid God se vermoëns en krag leer ken. Daarom kon God hom gebruik om Israel van ’n Goliat te verlos wat Sy volk wou vernietig, nadat die Israeliese weermag lam van vrees was omdat hulle toegelaat het dat voëls van ongeloof in hulle koppe kom nesmaak het. Vrees lei tot gedagtes dat God nie oor die vermoë beskik om in te gryp in ’n situasie nie. 

Geloof in aksie

Ek glo dat dit God groot plesier verskaf wanneer ons soos sy geliefde Dawid outoriteit neem, en in die naam van die Here die magtige Goliat verslaan! God wag dat ons beweeg. Om te beweeg in Sy naam, is geloof in aksie. Dit gaan dan oor Hom, dit is Hy wat die oorwinning en eer sal kry, want Hy is teen ongeregtigheid.

Ek glo dat God besig is om vir ons ’n tafel voor ons teenstanders voor te berei. Hy wag net om te sien wie die moed en durf sal hê om hierdie geveg in Sy naam te verklaar, en die res gaan geskiedenis wees. Is daar ’n toekoms in Suid-Afrika?

Ja, verseker! Want Jesus het klaar die oorwinning op die Kruis behaal. Dit is volbring… vir jou en vir my.

Viva Suid-Afrika, Viva Jesus Christus!

 

Bron:juig.co.za

Die seën in pyn

Ek het in hierdie tyd ontdek dat beproewing ’n seën kan wees. Hoe absurd dit ookal mag klink!

Niemand hou tog van pyn nie.

Maar, dink ’n bietjie hieroor: Om jou liggaam en spiere in ’n goeie fisieke toestand te kry, moet jy oefen en soms is die oefeninge maar pynlik. Hoe meer jy jou spiere oefen, hoe sterker word hulle. Dit is ook hoe jou geloof groei. As jy met pyn en lyding te doen kry, kan jou geloof groei en sterker word. In moeilike tye leer ’n mens om op God staat te maak en op Hom te vertrou. Alleen kan jy nie deur moeilike tye kom nie.

Met jou hand styf in God s’n, kan jy selfs in moeilike tye ’n loflied sing, soos Habbakuk: “Tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here… Hy maak my voete soos die van ’n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop.”

Bron:  ekerk.org
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Wat Is ʼn Christelike Reaksie?


Die siek humor is onstellend
Die grappe en siek humor wat oor hierdie saak vertel word, ontstel my. Ons praat van iemand se lewe wat kortgeknip is, van twee families wat verwoes is. Hoe kan enigeen hierdie tragiese situasie snaaks vind? Dit is nie skynlewens in ’n TV-vervolgverhaal nie. Dit behels ware, lewende mense wat die diepste skok en droefheid beleef. 
Ek dink dit getuig van die uiterste gevoelloosheid om hiermee die gek te skeer en die aangeklaagde oor so ’n hartverskeurende voorval te bespot. Ek glo dat Oscar die waarheid praat, nietemin is elkeen geregtig op sy opinie.

Bewyse ter verdediging
Ek glo dat die atleet hom werklik ernstig oor sy eie veiligheid bekommer het. Dit verbaas glad nie, gegewe Suid-Afrika se skrikwekkende misdaad- en geweldstatistieke. Hy het snags met ’n pistool langs sy bed gaan slaap; ’n masjiengeweer teen die muur en ’n krieketkolf byderhand. Daar bestaan geen twyfel dat hy in ’n groot mate besorg oor veiligheid en sekuriteit was nie…
Dit is nie ’n onredelike vermoede dat Oscar se eie agtergrond en gestremdheid as ’n seuntjie sonder bene hom vatbaar gemaak het vir beduidende gevoelens van minderwaardigheid nie. Kinders kan uiters ongevoelig wees met hulle opmerkings en houding teenoor kinders met gestremdhede. Gestroop van sy kunsbene voel Oscar waarskynlik geheel en al kwesbaar. Toe hy dus in die middel van die nag wakker skrik en geluide hoor, was sy eerste reaksie om homself te verdedig. Hy het sy geweer, wat hom gelykwaardig laat voel aan diegene sonder gebreke, gegryp. 
Ek dink dat die aanklaer die perke oorskry het met sy hardhandige kruisverhoor van Oscar. Hy mag dalk hiermee gepoog het om Oscar te breek en sodoende ’n bekentenis te verkry, maar met die hardhandige ondervraging kon die aanklaer juis simpatie van die regter ontlok eerder as om sy saak vir skuldigbevinding te bevorder.
Wat van die skynbare teenstrydighede in Oscar se getuienis? Ek is seker dat dit moeilik vir Oscar was om helder te dink en ’n presiese weergawe van die gebeure te gee, gegewe die spanning en uiterste emosie van die situasie.

Buite gegronde twyfel?
Is daar genoegsame bewyse om ‘buite gegronde twyfel’ te toon dat Oscar ’n moordenaar is? Ek dink nie so nie. Daar is slegs een ooggetuie. Net Oscar weet of daar in der waarheid ’n argument plaasgevind het en of hy Reeva Steenkamp opsetlik geskiet het of nie.
Is Oscar dus ’n moordenaar? As dit voorbedagte moord was, sou dit sekerlik meer subtiel beplan en uitgevoer gewees het. As dit ’n geval van ’n argument tussen minnaars met ’n gepaardgaande woede-uitbarsting was, sou geen nugterdenkende mens wat by sy volle verstand is, sy hele lewe, loopbaan en reputasie met een sinnelose daad oorboord gooi nie.
Ek glo dat Oscar die waarheid praat; maar selfs al word die paralimpiese kampioen geheel en al onskuldig bevind, is sy lewe verwoes. Sy reputasie is heeltemal daarmee heen. Hy kan nooit weer ’n ikoon van deursettingsvermoë en persoonlike vasberadenheid en sukses wees nie. Hy het die geleentheid vir winsgewende borgskappe verloor. Geen belangrike borge sal hulle met so ’n gevalle ikoon wil assosieer nie.

 


Ons houding teenoor die saak
Wat moet die Christen se houding teenoor Oscar wees? Of hy skuldig of onskuldig bevind word, sal hy ’n toestorting van gebede vir innerlike vrede en krag benodig. Hy sal waarskynlik toenemend ’n geïsoleerde persoon word.
Is daar enige toekoms vir Oscar? Kan ons enige woorde van hoop uit die Woord of die Christen-geskiedenis vind? Is daar enige voorbeelde van diegene wat uit die dieptes van vernedering en wanhoop geklim het tot by ’n plek van seën voorspoed?
Die vanselfsprekende voorbeeld [van ’n lewe wat oënskynlik verwoes was en toe tog gered is] is Josef, wat deur sy hartelose broers in slawerny verkoop is en toe as ’n onskuldige slagoffer in die tronk gegooi is. God het Josef se lewe omgekeer en hom een van die invloed-rykste manne in Egipte gemaak. 

’n Bybelse perspektief
Die Skrif verseker ons dat niemand buite die God se genade geval het nie, omdat “Hy ook volkome red …” Heb 7:25. 
As inderdaad bewys word dat Oscar werklik ’n moordenaar is, moet ons onthou dat God se dienskneg, koning Dawid, ’n moordenaar was en tog beskryf die Bybel hom as ’n “man na [God se] hart “. Omdat Dawid werklik berou gehad het, kon hy steeds die vriendskap en guns van God geniet. 
Die Apostel Paulus het die vervolging en moord van Christene goedgevind voordat hy sy Damaskuspad-ervaring gehad het.
Oscar bely dat hy ’n Christen is; hy het in ’n Christen-huis grootgeword en het Christus as sy Verlosser aangeneem “min of meer voor ek nog kon onthou.” Oscar word ook bygestaan deur ’n hele paar Christene wat volwasse in hulle geloof is; ek is dus seker dat Hy die waarheid van die Woord van God gereeld hoor. 
As hy skuldig bevind word, kan God Oscar steeds in die gevangenis gebruik. Daar is wonderlike verhale hoe God oral in die wêreld in gevangenisse en deur tronkbedienings gewerk het. Daar was al verbasende verhale van ’n ommekeer in die lewens van langtermyngevangenes en mense wat die ergste kriminele dade gepleeg het. Baie van hulle dien Jesus nou en leef lewens wat van die vrug van die Gees getuig. Die Bybel sê: “As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alles ongeregtigheid.” 1 Joh 1:9.

Reg moet geskied
Daar is vergifnis vir die ergste sondes. As Oscar skuldig is, kan God hom vergewe. Reg moet geskied en die wet moet sy gang gaan. As hy egter onskuldig is en ’n eerlike, tragiese fout begaan het, kan God dit ook in iets positiefs verander en kan Oscar sterker in sy geloof en met ’n baie dieper verhouding met God bo alles uitrys.
Laat ons daarom vir almal wat by hierdie tragedie betrokke is, bid; eerder as om kwaadwillige skinderpraatjies te help versprei. Gebed kan lewe uit die dood voortbring en hoop uit wanhoop. Vanuit ’n menslike oogpunt is die uitvloeisel uiters droewig, wat die hof ook al besluit. Vanuit God se oogpunt is daar hoop en  ’n toekoms, maar God se kinders moet hulle deel doen en bid.


Bron:juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Om brood wat Lewe gee, uit te deel

Die groot jammerte is dat fisiese honger nie dieselfde is as geestelike honger nie. En die werklikheid is dat ons daagliks met meer geestelik honger mense te doen kry en nie noodwendig dieselfde dringendheid beleef om hulle te help nie. En egte geestelike honger is baie erger as fisiese honger, want dit kan in die uiterste vorm, neerkom om volledig sonder God te lewe. En om sonder God te lewe, is om eintlik “dood’ te wees. Slegs met God is jou lewe, lewe jy werklik.

Maar naas geestelik “dood”-wees, is daar ook ander grade of toestande van geestelike honger: soos om God mis te lewe, veral as daar krisisse in jou lewe is; of om ‘n dieper behoefte aan God te ervaar in jou gewone lewe; of om valslik tevrede te wees met wie God in jou lewe is, dit beteken jy is met minder van Hom in jou tevrede as wat vir jou bedoel is. En so leef baie van ons al te maklik met ‘n geestelike honger wat onnodig is.

Met Jesus in jou hart en in jou lewe, het elke Jesus-mens dan die Lewe – dit is Lewe wat slegs deur Jesus se sterwe en opstanding vir ons moontlik gemaak is. En elkeen wat op hierdie wyse geestelike kos ontvang en so versadig word, kan dit nie vir homself of vir haarself hou nie. Ware Lewe in Christus, is selfloos en wil spontaan en vrywillig gedeel en uitgedeel word.

Jesus het die uitnodiging gerig “Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie”. Met Hom in jou as Jesus-mens, word jy self die uitnodiging aan elke geestelik honger mens. Laat jou lewe die brood word wat Lewe beteken vir ander …

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Gratis oorvloed lewe

Jy hoef NIE God se guns te soek NIE, Hy bederf jou met al sy goedheid onvoorwaardelik, omdat Hy is wie Hy is.

Hoor hoe mooi het Jesus dit self gesê toe Hy nog as mens hier op aarde was: “Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. … na die Gees verwys.” (Johannes 7:38-39) Ons as Jesus-mense word vol gemaak met die Gees van God, sodat Hy ons kan gebruik as kanale van oorvloed lewe, die lewe waarna die verlorenes smag. Ons is God se antwoord op elke tekort, elke pyn, elke hartseer – so het Hy besluit om te wys wie Hy regtig is. Hy is besig om die wêreld ‘n beter plek te maak vir elkeen wat vir Hom plek in sy lewe maak. Dit alles gebeur in die Godstad: in ons bekeerde verhouding met Hom, in ons band met die geloofsgemeenskap waarin ons Hom aanbid.

As inwoners van die Godstad deel ons gesamentlik in al die voordele wat dit vir ons bied, want“… dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit.” (Openbaring 22:1) Alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat met liefde te doen het, alles wat opbouend en vernuwend is, kom van ons Inwonende-Skepper-Gees-God!

Dit is die maklikste en allerbeste om ‘n inwoner van die Godstad te wees! Geen druk, geen tekort, geen prestasie, geen boosheid, geen ekkigheid vir elke geliefde en elke soekende een van ons.

Kom ons sê net opreg: “1000 dankies, Oorvloed-gewer, vir die verniet-lewe!”

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.