Christus se geboorte ontsluit liefde wat omarm

Agter dié beloftetaal van die geboorteverhaal – vandag weer oral oor onthou, gesing, gelees, oorvertel, bedink – skuil ryke tradisies en simboliek. Die vrede is immers die sjalom, die grootse kosmiese toekoms, wanneer rus en reg mekaar kus, veiligheid en solidariteit mekaar omhels, lam en leeu saam lê, alle trane afgevee is.

Die welbehae is immers die ontferming, genade en liefde van die troue God wat die werk van sy hande nie laat vaar, die kwaad nie toereken, die dowwe lamppit nie uitdoof, die geknakte riet nie afbreek nie, maar uit vrye guns mense aansien. In die kindjie breek dié beloofde toekoms deur, sing dié leërskares. Is daar ’n blyer, meer hemelse tyding?

Behalwe dat ons dit so maklik misverstaan – juis in ons vroomheid en moralisme. Calvyn kritiseer tóé al vele maniere waarop dit – na sy oordeel – verkeerd vertaal is om te pas by ons eie opvattings van godsdiens, onsself en ander.

Vrede op aarde vir die mense van welbehae, so vertaal ons liewer, mense van goeie wil, dus: morele mense (soos ons), goeie mense, nie ánder nie, nie álmal nie, nee, net sommige. Of, vrede op aarde (net) vir dié in wie God welbehae het, so vertaal ons liewer, (net) diegene van wie God hou, van God se (en ons eie) voorkeure.

Dit pas wel ons vele vooroordele – afkoms, kleur, ras, lees maar ons blogs – maar nee, sê Calvyn, die term beskryf nie wié kwalifiseer nie, maar waar die vrede vandáán kom, God se eie onbegryplike welwillendheid.

Kon hy óns tydsgees ken, had hy sweerlik ook iets te sê oor vandag se verwarring van welbehae met welbehaaglik. Oor vele wat dink die kindjie bring welvaart, sukses en smiley face happiness. Asof die kore sing van welbehaaglike Kersfees.

Nou is dié nag net die ouverture. Lukas sal dié krip-kind se verhaal nog verder vertel, van sy omvattende liefde, wat nooi en insluit – vroue, vreemdes, armes, randfigure.
Nie wegwys en uitsluit nie, maar grense oorsteek, klowe oorbrug, skeiding afbreek. Maar wát ’n begin, dié stille nag! 

Mag álmal iets van dié stemming smaak, dié dae. 

Vrede op aarde, in mense, welbehae.

Bron:  beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.