Die Hebreeuse letters (Deel 4 van 4)

 

Die volgende tabel gee die Hebreeuse letters en hulle betekenisse. (Onthou dat Hebreeus  gelees word van regs na links.)

Kom ons kyk vandag ʼn bietjie na gesondheid.

Rom 5:1 Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;

Rom 5:2  deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.

Hier sien ons dat ons as gelowiges vrede het in God.

Job 22:21  Sluit tog vriendskap met Hom, sodat jy vrede kan hê; daardeur sal goeie dinge oor jou kom.

 

1Pe 3:10  Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.

1Pe 3:11  Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is; hy moet vrede soek en dit najaag.

 

Weereens sien ons vrede en genade (onverdiende guns), maar wees versigtig vir valse vrede! Baie vandag geniet nie vrede in God nie, want alhoewel hulle Jesus as verlosser aangeneem het, twyfel hulle steeds en is nog steeds bevrees. Dit maak hulle nie minder gered nie, maar dit weerhou hulle van die vrede van God en bring onnodige stres mee.

Aan die ander kant vind jy in die New Age beweging mense met ʼn valse vrede (ware vrede kry jy net by God).  Hulle praat ook van God se vrede en liefde en selfs Jesus, maar dit is die kosmiese Jesus, n Jesus sonder die kruis. Dit is vals en nutteloos.

1Pe 5:6  Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.

1Pe 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

1Pe 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

 

Die woord vir gesond maak is (Rapha)

 

Aleph(Os)           Pe(Mond)           Resh(Kop)

Dink aan en praat van die offer (Jesus)

Die kern of oorsprong woord van gesond maak (Rapha) is Raphah en dit beteken ontspan

 

He (Genade)      Pe(Mond)           Resh(Kop)

Dink en praat oor genade.

Maar die woord vir gesondheid of gesond wees is (Barih)

 

He(Genade)       Aleph(Os/Offer)Yud(Werk)        Resh                      Bet

Ons weet reeds dat Bet Resh – (Bar) – spel wat seun beteken, so die Seun, deur die werking van Sy offer, bring genade.

Die woord vir vrede is (Shalom), maar die kern of oorsprong woord is (Shalem) wat betaling beteken.

 

Mem                     Vav                        Lamed                  Sin

Dus kan jy nie vrede hê sonder betaling nie.  Ons vrede is klaar voor betaal deur Jesus.

2Ki 4:20  En hy het hom gedra en by sy moeder gebring. En hy het op haar knieë gesit tot die middag en gesterwe.

2Ki 4:21  En sy het opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê en agter hom toegesluit en uitgegaan.

2Ki 4:22  Daarop roep sy haar man en sê: Stuur tog vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom.

2Ki 4:23  En hy sê: Waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nuwemaan of sabbat nie. En sy antwoord: Wees maar gerus! (Raphah/Ontspan)

2Ki 4:24  Toe saal sy die esel op en sê aan haar dienaar: Jaag aan en gaan voort; hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek jou sê.

2Ki 4:25  Sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. Sodra die man van God haar op ‘n afstand sien, sê hy aan sy dienaar Gehási: Kyk, daar is dié Sunamitiese vrou!

2Ki 4:26  Loop haar nou tog tegemoet en sê vir haar: Gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind? En sy antwoord: Goed. (Shalom/Vrede)

Psa 46:10  (46:11) Laat staan (Raphah/Ontspan) en weet dat Ek God is; Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde.

 

Die selfde vind ons toe Jesus in die storm op die see na die dissipels toe aangestap gekom het. Die Dissipels was vreesbevange en Jesus het vir hulle gesê (Shalom, Raphah) Vrede, Ontspan.

 

Joh 20:19  En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle!

Joh 20:20  En nadat Hy dit gesê het, wys Hy hulle sy hande en Sy sy. En die dissipels was bly toe hulle die Here sien.

 

Nadat Jesus gesê het, vrede vir julle, wys Hy hulle die betaling daarvoor.

 

As ons nou kyk na die woord vrees (Pehad) dan sien ons die volgende:

 

 

Dalet(Deur)        CHet(Heining)   Pe(Mond)

 

Vrees kom wanneer die mond gesluit is, die duiwel wil nie he jy moet van Jesus getuig nie. As ons nou kyk na vreesloos (Lopoxad) dan kry ons die volgende:

 

 

Tav(Kruis)            Dalet(Deur)        CHet(Heining)   Vav(Spyker)       Pe(Mond)

 

Jesus kom in die middel van hulle vrees en hulle vrees verdwyn toe Hy hulle die merke van die kruis wys.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.