Die klere van die hoë priester (Deel 3 van 7)

 

Dit beteken ons woorde en ons dade. Daar was ʼn gelyke getal klokkies en granate en daarom moet ons woorde en ons dade ooreenstem. God het van die Hoë Priester van Israel verwag dat sy woorde en sy dade ooreenstem. In Aaron kon dit net gedeeltelik vervul word aangesien hy ʼn feilbare mens was, maar in die Here Jesus is dit ten volle vervul. Sy woorde en dade, dit wat Hy gedoen en gesê het en omgekeerd, het volkome ooreengestem.

As Nuwe Testamentiese priesters verwag God ook die selfde van ons, ons woorde en dade moet ook ooreenstem.
 

Kom ons kyk nou n bietjie verder na die vrugte:

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

 

Ons moet die klank van God se word maak in ander woorde ons moet God se word verkondig (die evangelie uitdra aan ander) en dan die vrugte van die Gees dra. Ons sien verder dat as Aaron nie die “geluid van die klokkies” maak nie sou hy sterwe. Vir ons beteken dit dat as ons as Christene nie van Jesus getuig nie, ons Geestelik sal sterwe, ons gemeenskap met God word afgesny. Dit is die geluid van ons klokkies in ander woorde ons getuienis in Jesus en die toon van ons vrugte in ander woorde die vrugte van die Gees wat ons anders maak as die wêreld rondom ons en waarin ander ons erken as kinders van God.
 

Een maal ʼn jaar neem Aaron die bloed van die offerhande en gaan dan in die Aller Heiligste in waar hy die bloed op die Genade Troon van die Verbonds Ark sprinkel en die volk weet dat die offerhande aanvaar is en hulle sondes vergewe is, as Aaron lewendig terug kom. Aan die ander kan, sou God nie die offerhande aanvaar nie, sou Aaron sterf. So die Israeliete het in afwagting gestaan en wag vir Aaron om uit die Aller Heiligste te kom en al kon hulle hom nie sien nie, die wat naby genoeg aan die Tabernakel was kon die lui van die klokkies hoor en het dan geweet dat die offerhande aanvaar is en dat hulle sondes vir daardie jaar vergewe is. Almal het dan in vreugde uitgebars.
 

Toegepas op die Here Jesus beteken dit dat Jesus hemel toe is as ons Hoë Priester om vir ons versoening te maak voor God met Sy eie bloed. Daarom moet ons gedurig “aandagtig luister na die klokkies” in ander woorde ons moet die tekens van die tye lees soos wat God dit vir ons gegee het in die profesieë van Sy Woord sodat ons, ons self altyd gereed kan hou vir wanneer Jesus terug kom om ons te kom haal.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.