Die klere van die hoë priester (Deel 5 van 7)

.

Die Tulband was gemaak van fyn wit linne en teen hierdie tyd weet ons dat wit ʼn teken is van reinheid en heiligheid, maar wanneer wit geassosieer word met die hoof, het dit ʼn spesiale betekenis.

Pro 16:31 Grysheid is ‘n sierlike kroon; dit word gevind op die weg van geregtigheid.

 

Pro 20:29 Die sieraad van die jongmanne is hulle krag, en die versiersel van grysaards is grys hare.

 

Neem kennis dat wit/grys hare die glorie en sierraard is van die ou man en dit is slegs ʼn glorie en ʼn sierraard as dit gevind word by ʼn ou man, want dit beteken ʼn lang lewe van wysheid en ondervinding.

So vir Jesus beteken dit ook wysheid, kennis en ondervinding, natuurlik is Hy van ewigheid tot ewigheid en het nie kennis opgedoen oor tyd nie, maar vir ons om sy oneindige wysheid, ondervinding en kennis op ʼn menslike vlak te verstaan, word dit so uitgedruk.

Dan 7:9 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur;

 

Rev 1:14 Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam,

 

Kom ons maak net gou ʼn opsomming:

Christus dra ons met oneindige:

Liefde (Borstas op die hart)

Krag (Onyx stene op die skouers)

Wysheid (Tulband op die kop)

 

 

Exo 28:36 Verder moet jy ‘n plaat van suiwer goud maak en daarop graveer, soos op ‘n seëlsteen uitgesny word: HEILIG AAN DIE HERE.

Exo 28:37 En maak dit vas aan ‘n pers toutjie, sodat dit aan die tulband kan wees; aan die voorkant van die tulband moet dit wees.

 

Aan die voorkant van die Tulband was daar ʼn goue plaat. Hierdie plaat maak van die Tulband ʼn tipe kroon. Op die plaat was geskryf HEILIG AAN DIE HERE.

Die eerste les wat ons hier kan leer is dat Aaron ten alle tye heilig moes wees voor God, maar hy was menslik, en dit was nie altyd moontlik nie. Aan die ander kant was Jesus volkome heilig – Hy WAS heilig aan die Here. Net so, as Nuwe Testament priesters, moet ons ook heilig wees aan die Here.

Die klemtoon hier, is op die voorkop.

Exo 28:38 So moet dit dan op die voorhoof van Aäron wees, sodat Aäron die skuld kan dra met betrekking tot die heilige dinge wat die kinders van Israel sal heilig—al hulle heilige gawes. En dit moet gedurigdeur op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangesig van die HERE welgevalle mag vind.

 

Die rede hiervoor is dat dit duidelik sigbaar moet wees, net so moet ons heiligheid duidelik sigbaar wees vir ander, net soos dit duidelik sigbaar was deur die lewe van Christus. Maar wat is “die skuld wat Aaron moes dra met betrekking tot die heilige dinge wat die kinders van Israel sal heilig”? Hoe kan daar skuld wees in heilige dinge?
 

Ons onthou dat God beveel het dat offerandes vlekloos moes wees, so bo die vermoë van mense om die innerlike gebreke van die offerhande te kan sien, in ander woorde sulke gebreke is nie opsetlik oorgesien nie, hierdie gebreke word dan die “skuld van die heilige dinge”.
 

Wanneer sulke offerhande geoffer word kan God dit nie aanvaar nie, want dit is nie geheel en al vlekkeloos nie, maar die Hoë Priester is” heiligheid aan die Here” en daarom wat hy van die mense ontvang en aan God offer word dan heilig aan die Here en sodoende deur God aangeneem. Hierdie is slegs in tipe, maar wat die Here Jesus aan betref, Hy is totaal heilig aan die Here en wat Hy ook al van ons aan neem, gebede, offerhande, lofprysing ens, wat ook al daarmee te kort skiet, bly by Hom, want Hy is “heilig aan die Here” en wat Hy dan aan die Vader voordra is volkome heilig.
 

Wat beteken dit vir ons? Wat se verkeerde dinge offer ons aan God waarvan ons nie bewus is nie? Soos reeds genoem ons offerhande is onder andere lofsang. Dit gebeur baie dat terwyl ons sing tot eer van die Here, kom daar byvoorbeeld verkeerde gedagtes in ons kop waaroor ons baie maal nie beheer oor het nie (tensy ons natuurlik toelaat dat hierdie gedagtes in ons koppe rondmaal). Sulke gedagtes al het ons nie beheer daar oor nie, maak ons lofprysing onrein.

Nog ʼn voorbeeld is dat ons gebede (onwetend) nie altyd strook met die wil van God nie, of ons kan dalk selfsugtig wees in wat ons tot God bid. Ons Hoë Priester Jesus, dra dan die skuld hiervan voor God en wat aan God voorgehou word, is volkome rein. Ons kan dus se dat Jesus amper soos ʼn tipe filter is tussen ons en God. Natuurlik as ons hierdie dinge wetend doen sal Jesus nie vir ons daarvoor instaan nie tensy ons, ons sondes bely.

Die laaste ding omtrent die Tulband is dat dit ʼn tipe van ʼn kroon is, gedra deur die Hoë Priester. Gewoonlik word ʼn kroon net gedra deur ʼn koning, maar hier word dit gedra deur ʼn priester wat natuurlik spreek van Jesus ons Priester Koning.

Zec 6:13 Ja, Hy sal die tempel van die HERE bou, en Hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon; ook sal Hy ‘n priester wees op sy troon, en die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan.

 

Gedurende die millennium sal Jesus ʼn Priester en ʼn Koning wees wat sit op Sy troon en ons as gelowiges sal konings en priesters vir Hom wees.

Rev 5:10 en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.