Die klere van die Hoëpriester (Deel 2 van 7)

 

Net soos met die name op die Borstas is die name op die Onyx stene op sy skouers ook ingegraveer. Die verskil hier is, hy het die name op die skouers gedra. Net soos die dra van die name op die bors/hart ons herinner aan die liefde van God so wys die stene op die skouers na krag. Die skouers is die sterkste deel van die liggaam waarop ons die meeste gewig kan dra.

Isa 9:6 (9:5) Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—

 

Wat beteken “die heerskappy is op sy skouers”?

Dit beteken die heerskappy van die heelal is deur die krag en sterkte van Jesus.

Isa 22:22 En Ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê; en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie.

 

Hier sien ons ʼn illustrasie van die krag en sterkte van Hom wat die sleutel hou. So die Here Jesus hou ons nie net met oneindige liefde in sy hart nie, maar dra ons ook met oneindige krag en sterkte op sy skouers. In ander woorde, Jesus het nie net die liefde, nie maar ook die wil en die krag om ons voor God te verteenwoordig.

Waarom is dit belangrik?

As ons kyk na ons self, party van ons het baie keer die krag maar nie die wil om ander te help nie, of anders om, partykeer het ons die wil maar nie die krag om ander te help nie. So die kombinasie van wil en krag is baie belangrik en die wil kan slegs daar wees as daar liefde is. Hoeveel keer dra ons nie, ons kinders wat ons lief het op ons skouers nie?

Wanneer ons verder kyk dan sien ons dat die Skouerkleed gemaak was van vier kleure:

Blou

Pers (Purper)

Rooi

Wit

Buiten die vier kleure, was daar ook goue draad ingeweef in die materiaal

Daar is ʼn Christologiese aspek te bespeur in die vier kleure en die goue draad. Die gekleurde materiaal was geweef van katoen en spreek van Jesus se menslikheid, waar die goue draad aan die anderkant verwys na sy Godheid. So die Skouerkleed geweef van beide katoen en goud wys ons dat Jesus ten volle mens was en ten volle God. Dit moet ook uitgewys word dat die katoen en die goud inmekaar verweef is, met ander woorde, wat Jesus ook al gedoen het of wat Hy ook al gesê het, was ten volle mens en ten volle God. Sy menslikheid moes Hy aanneem sodat Hy vir ons sonde kon sterf.

Wanneer ons na die kleure kyk dan sien ons:

Blou, die kleur van die lug – dit spreek van Sy Goddelikheid/Hemelsheid.

Purper, ʼn koninglike kleur – dit spreek van Sy Koningskap.

Rooi, die kleur van bloed – dit spreek van Sy gehoorsaamheid tot die dood aan die kruis en         Sy bloed wat gevloei het tot vergiffenis van ons sondes.

Wit – dit spreek van Sy heiligheid en volmaaktheid. (Die kleur wit word nooit met die ander        kleure gemeng nie.)

Verder spreek die goud van Christus se glorie na sy opstanding terwyl die ander kleure spreek van Sy glorie op aarde.

Die vier evangelies van Mattheus, Markus, Lukas en Johannes elk beklemtoon ook een van die vier kleure:

Johannes beklemtoon Jesus se Godheid – blou

Mattheus beklemtoon Jesus se Koningskap – purper

Markus beklemtoon Jesus as dienaar – rooi

Lukas beklemtoon Jesus se menslikheid (die perfekte mens) – wit

Jesus se glorie kan ons sien in die apostoliese boeke – goud

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.