Die skatkamer van jou siel

Julle verhouding met Hom moet so heg en intiem wees soos die band tussen ’n boom en die aarde waaruit dit groei… Omdat julle in ’n hegte verhouding met Hom staan, kry julle weer by Hom alles wat julle op geestelike gebied nodig mag hê. Kolossense 2:7a, 10a

Ons praat dikwels oor ons sielservarings: Daardie onbeskryflike oomblikke wanneer iets spesiaals jou diepste wese roer, of wanneer jy ’n heerlike hartslekkerte beleef wat net té groot is om in woorde uit te druk. Maar, wat is dié siel en hoe kan jy jou siel verryk?

Jy is ’n geestelike wese met ’n uitsonderlik-spesiale siel wat binne-in jou kunstig-geskape liggaam leef. Daarom is jou denke, emosies, bewussyn en jou geestelike ervarings – soos jou uiterlike – uniek. En soos jou liggaam versorging, voedsel en oefening nodig het om gesond en sterk te bly, so het jou siel ook behoefte aan sorg en aandag.

Nou weet ons ook dat die wêreld wat deur ons mensdom geskep is, hoofsaaklik daarop ingestel is om ons liggaamlike en fisieke te versorg en te verbeter en ons materiële besittings te vermeerder. Min word gedoen om ons diepste wese te voed. Dís waarom ons so dikwels – ongeag ons aardse rykdom – brandarm van binne voel. Tóg moet ons onthou dat die versorging en koestering van ons diepste wese net ons eie verantwoordelikheid is. Jy sal slegs standhoudende en ware vervulling beleef as jy jou siel gereeld met toewyding vertroetel.

  • Plaas jouself daagliks onvoorwaardelik in die hande van jou lewende God. Jy sal vind dat sy verwelkomende en gerusstellende liefde jou siel met ’n diep gevoel van vreugde-vrede vul.

  • Vra God om jou vry te maak van wêreld-slawebande wat jou sielsvryheid steel. Bid dat jy die onderskeidingsvermoë sal hê om te weet wat wérklik belangrik is.

  • Soek die stem van jou Vader gereeld op. Die geraas en gewoel van die lewe versmoor dikwels jou siel. Skep gereeld asem in die simfonie van stilte.

  • Fokus op die onteenseglike leiding van die Heilige Gees. Gehoorsaam Hom en bid dat jy onverpoos binne sy wil sal leef.

Net die Gees van God kan vir ons ware sielevrede, sielerus en sielsvervulling gee. Besluit vandag om meer kwaliteittyd aan die skatkamer van jou siel te spandeer. Dis hemelse rykdom wat vir altyd hou.

Gees van lewe, vergewe my dat ek so dikwels my wese, my menswees … my siel verwaarloos. Help my om die stilte van ons saamwees te koester sodat ek die heerlike klanke van u stem sal hoor, u vrede in my hart sal voel en in u liefde my lewenslied sal sing.

Uit: Siel van ʼn Vrou, CUM