Ek sukkel geweldig om die bybel te lees, te konsentreer en verstaan.

 

27Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie.
 

Hier is sommer net ‘n praktiese wenk: Wanneer jy lees, plaas jouself bv. in die verhaal. As jy, sê nou maar, lees van Jesus se gelykenisse, dink hoe Jesus dit vir jou vertel en vra Hom, wie jy in die verhaal is. Vertrou dat die SPONTANE gedagtes wat dan by jou opkom, die influistering van die Heilige Gees is. Onthou net dat God in liefde praat en dat gedagtes van vrees en vernedering en die afbreek van jouself, nie van God kom nie. As Hy jou op iets wys wat nie reg is in jou lewe nie, is dit op ‘n aanmoedigende wyse. Op so ‘n manier dat jy graag wil regmaak en nie moedeloos oor jouself voel nie.

  

As jy aantekeninge hou van dit wat jy beleef en hoor, sal jy later ‘n patroon begin sien; en sien hoe God jou lei.

Ongelukkig is daar paar dinge wat kan veroorsaak dat ons kan lees, en lees en lees…. en tog nie verstaan nie:

Eerstens: As ‘n mens se verhouding met God nie reg is nie. Maw jy het nog nie tot bekering gekom nie en die Heilige Gees is nog nie in jou nie.

1 Kor 2:14 Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.

Indien ‘n gelowige volhard in sonde, kan dit ook tot gevolg hê dat hy sukkel om die Bybel te verstaan en om te konsentreer as hy lees. Die Bybel leer ons dat die sonde skeiding maak tussen ons en God.

Die derde rede is meer sensitief, maar ongelukkig is dit ‘n werklikheid. Betrokkenheid by enige okkulte aktiwiteite, al was dit lank terug, kan veroorsaak dat jy sukkel om die Bybel as ‘n lewende boek  te ervaar. In so geval is dit dalk nodig dat iemand wat kennis het saam met jou moet bid.

Ek bid dat jy selfondersoek sal doen, en indien een van bg. by jou voorkom,  jy dit sal kan regstel. Indien nie enige van die drie redes op jou van toepassing is nie, glo ek jy sal met die hulp van die Heilige Gees ‘n liefde en begrip vir die Woord kry.

HOU NET AAN LEES!!!!! Al verstaan jy nie alles dadelik nie.

Ek hoop regtig dit help, want daar is niks so wonderlik as wanneer jy beleef hoe God met jou persoonlik begin praat, as jy die Woord lees.

Bron: http://lewenssaad.co.za/vra%20wat%20pla%20ek%20sukkel%20om%20die%20bybel%20te%20lees.htm 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.